Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Göteborg O-meeting, etapp 1, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,36 60
-16 år 3,23 6
17-20 år 3,49 5
21-34 år 3,91 4
35-54 år 3,43 23
55- år 3,19 22
Kvinnor 3,66 15
Män 3,25 45
Tävlande 3,36 58
Ej tävlande 3,36 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  48 %
  18 %
  3 %
  4,12 60
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  17-20 år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,75 5
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  35-54 år
  26 %
  61 %
  13 %
  4,13 23
  55- år
  18 %
  41 %
  36 %
  5 %
  3,81 22
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 15
  Män
  20 %
  58 %
  18 %
  4 %
  4,02 45
  Tävlande
  31 %
  48 %
  17 %
  3 %
  4,14 58
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  38 %
  23 %
  5 %
  7 %
  7 %
  3,64 60
  -16 år
  33 %
  17 %
  50 %
  3,83 6
  17-20 år
  20 %
  40 %
  40 %
  3,67 5
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  35-54 år
  17 %
  39 %
  22 %
  4 %
  13 %
  4 %
  3,45 23
  55- år
  14 %
  50 %
  18 %
  9 %
  5 %
  5 %
  3,62 22
  Kvinnor
  40 %
  20 %
  20 %
  7 %
  7 %
  7 %
  3,86 15
  Män
  13 %
  44 %
  24 %
  4 %
  7 %
  7 %
  3,57 45
  Tävlande
  21 %
  40 %
  22 %
  5 %
  7 %
  5 %
  3,65 58
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  27 %
  40 %
  10 %
  5 %
  7 %
  3,32 60
  -16 år
  17 %
  17 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,40 6
  17-20 år
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,60 5
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  35-54 år
  4 %
  26 %
  61 %
  4 %
  4 %
  3,32 23
  55- år
  9 %
  27 %
  27 %
  14 %
  14 %
  9 %
  3,05 22
  Kvinnor
  20 %
  47 %
  33 %
  3,87 15
  Män
  9 %
  20 %
  42 %
  13 %
  7 %
  9 %
  3,12 45
  Tävlande
  12 %
  26 %
  41 %
  10 %
  5 %
  5 %
  3,31 58
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  48 %
  25 %
  7 %
  3 %
  3,78 60
  -16 år
  17 %
  17 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,40 6
  17-20 år
  20 %
  40 %
  40 %
  3,80 5
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  35-54 år
  17 %
  57 %
  17 %
  9 %
  3,83 23
  55- år
  9 %
  55 %
  27 %
  5 %
  5 %
  3,71 22
  Kvinnor
  40 %
  40 %
  13 %
  7 %
  4,29 15
  Män
  9 %
  51 %
  29 %
  9 %
  2 %
  3,61 45
  Tävlande
  17 %
  48 %
  26 %
  7 %
  2 %
  3,77 58
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  33 %
  17 %
  10 %
  5 %
  2 %
  3,81 60
  -16 år
  50 %
  17 %
  17 %
  17 %
  4,00 6
  17-20 år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  21-34 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,50 4
  35-54 år
  35 %
  43 %
  13 %
  9 %
  4,04 23
  55- år
  23 %
  32 %
  18 %
  9 %
  14 %
  5 %
  3,43 22
  Kvinnor
  47 %
  33 %
  20 %
  4,27 15
  Män
  29 %
  33 %
  16 %
  13 %
  7 %
  2 %
  3,66 45
  Tävlande
  33 %
  34 %
  17 %
  10 %
  5 %
  3,79 58
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  5,00 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  25 %
  17 %
  15 %
  17 %
  2 %
  3,27 60
  -16 år
  33 %
  17 %
  17 %
  33 %
  2,50 6
  17-20 år
  60 %
  40 %
  3,80 5
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,50 4
  35-54 år
  26 %
  26 %
  22 %
  17 %
  9 %
  3,43 23
  55- år
  18 %
  32 %
  14 %
  9 %
  23 %
  5 %
  3,14 22
  Kvinnor
  40 %
  20 %
  20 %
  7 %
  13 %
  3,67 15
  Män
  20 %
  27 %
  16 %
  18 %
  18 %
  2 %
  3,14 45
  Tävlande
  26 %
  24 %
  17 %
  16 %
  17 %
  3,26 58
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  43 %
  18 %
  8 %
  2 %
  2 %
  3,86 60
  -16 år
  33 %
  17 %
  17 %
  33 %
  3,50 6
  17-20 år
  40 %
  20 %
  40 %
  4,00 5
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  35-54 år
  22 %
  57 %
  13 %
  9 %
  3,91 23
  55- år
  23 %
  41 %
  23 %
  5 %
  5 %
  5 %
  3,76 22
  Kvinnor
  33 %
  53 %
  7 %
  7 %
  4,13 15
  Män
  24 %
  40 %
  22 %
  9 %
  2 %
  2 %
  3,77 45
  Tävlande
  26 %
  45 %
  19 %
  9 %
  2 %
  3,84 58
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  5,00 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  5 %
  33 %
  27 %
  12 %
  10 %
  13 %
  3,13 60
  -16 år
  17 %
  33 %
  50 %
  2,67 6
  17-20 år
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,00 5
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 4
  35-54 år
  9 %
  35 %
  22 %
  9 %
  17 %
  9 %
  3,10 23
  55- år
  32 %
  36 %
  9 %
  5 %
  18 %
  3,17 22
  Kvinnor
  7 %
  47 %
  27 %
  7 %
  7 %
  7 %
  3,43 15
  Män
  4 %
  29 %
  27 %
  13 %
  11 %
  16 %
  3,03 45
  Tävlande
  5 %
  33 %
  28 %
  12 %
  10 %
  12 %
  3,12 58
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  3 %
  28 %
  13 %
  28 %
  7 %
  20 %
  2,92 60
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,33 6
  17-20 år
  60 %
  20 %
  20 %
  3,75 5
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,00 4
  35-54 år
  9 %
  13 %
  26 %
  26 %
  4 %
  22 %
  2,94 23
  55- år
  18 %
  5 %
  41 %
  14 %
  23 %
  2,35 22
  Kvinnor
  7 %
  33 %
  13 %
  13 %
  7 %
  27 %
  3,27 15
  Män
  2 %
  27 %
  13 %
  33 %
  7 %
  18 %
  2,81 45
  Tävlande
  3 %
  29 %
  14 %
  28 %
  7 %
  19 %
  2,94 58
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  2,00 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  3 %
  3 %
  8 %
  17 %
  60 %
  8 %
  1,62 60
  -16 år
  50 %
  50 %
  1,50 6
  17-20 år
  20 %
  80 %
  1,40 5
  21-34 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  2,67 4
  35-54 år
  9 %
  4 %
  9 %
  17 %
  52 %
  9 %
  1,90 23
  55- år
  5 %
  14 %
  73 %
  9 %
  1,25 22
  Kvinnor
  13 %
  13 %
  13 %
  53 %
  7 %
  1,86 15
  Män
  4 %
  7 %
  18 %
  62 %
  9 %
  1,54 45
  Tävlande
  3 %
  3 %
  9 %
  17 %
  59 %
  9 %
  1,64 58
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 2
 • Fråga 12

  Vilken kvalitet tyckte du serveringen höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  28 %
  12 %
  3 %
  43 %
  3,91 60
  -16 år
  50 %
  33 %
  17 %
  3,60 6
  17-20 år
  100 %
  5
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 4
  35-54 år
  26 %
  22 %
  9 %
  4 %
  39 %
  4,14 23
  55- år
  9 %
  32 %
  14 %
  5 %
  41 %
  3,77 22
  Kvinnor
  13 %
  13 %
  13 %
  13 %
  47 %
  3,50 15
  Män
  13 %
  33 %
  11 %
  42 %
  4,04 45
  Tävlande
  14 %
  28 %
  12 %
  3 %
  43 %
  3,91 58
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 13

  Vilken kvalitet tyckte du duscharna höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  12 %
  23 %
  7 %
  12 %
  40 %
  2,92 60
  -16 år
  17 %
  33 %
  17 %
  33 %
  3,25 6
  17-20 år
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,00 5
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,00 4
  35-54 år
  4 %
  4 %
  26 %
  17 %
  48 %
  2,58 23
  55- år
  5 %
  23 %
  18 %
  14 %
  9 %
  32 %
  3,00 22
  Kvinnor
  20 %
  20 %
  13 %
  7 %
  40 %
  3,78 15
  Män
  2 %
  9 %
  27 %
  9 %
  13 %
  40 %
  2,63 45
  Tävlande
  7 %
  12 %
  24 %
  7 %
  12 %
  38 %
  2,92 58
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 14

  Vilken kvalitet tyckte du det var på toaletterna

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  5 %
  7 %
  28 %
  13 %
  8 %
  38 %
  2,78 60
  -16 år
  33 %
  67 %
  2,33 6
  17-20 år
  20 %
  20 %
  20 %
  20 %
  20 %
  2,75 5
  21-34 år
  75 %
  25 %
  2,50 4
  35-54 år
  4 %
  4 %
  22 %
  4 %
  13 %
  52 %
  2,64 23
  55- år
  5 %
  14 %
  27 %
  9 %
  45 %
  3,25 22
  Kvinnor
  13 %
  13 %
  47 %
  13 %
  13 %
  3,00 15
  Män
  2 %
  4 %
  22 %
  13 %
  7 %
  51 %
  2,64 45
  Tävlande
  5 %
  7 %
  28 %
  14 %
  9 %
  38 %
  2,78 58
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 15

  Vilken kvalitet tyckte du det var på direktanmälan (ej banorna)

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  8 %
  5 %
  77 %
  4,21 60
  -16 år
  17 %
  83 %
  5,00 6
  17-20 år
  100 %
  5
  21-34 år
  25 %
  75 %
  5,00 4
  35-54 år
  17 %
  13 %
  9 %
  61 %
  4,22 23
  55- år
  9 %
  5 %
  86 %
  3,67 22
  Kvinnor
  7 %
  7 %
  87 %
  4,50 15
  Män
  11 %
  9 %
  7 %
  73 %
  4,17 45
  Tävlande
  10 %
  9 %
  5 %
  76 %
  4,21 58
  Ej tävlande
  100 %
  2

Annonser

Mila