Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Göteborg O-meeting, etapp 2, sprint

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,65 29
-16 år 3,94 3
21-34 år 3,38 4
35-54 år 3,67 11
55- år 3,62 11
Kvinnor 3,98 8
Män 3,52 21
Tävlande 3,59 28
Ej tävlande 4,92 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  55 %
  17 %
  4,10 29
  -16 år
  100 %
  4,00 3
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  35-54 år
  27 %
  55 %
  18 %
  4,09 11
  55- år
  36 %
  45 %
  18 %
  4,18 11
  Kvinnor
  38 %
  38 %
  25 %
  4,13 8
  Män
  24 %
  62 %
  14 %
  4,10 21
  Tävlande
  25 %
  57 %
  18 %
  4,07 28
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  34 %
  17 %
  14 %
  3 %
  14 %
  3,56 29
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,33 4
  35-54 år
  18 %
  36 %
  18 %
  18 %
  9 %
  3,60 11
  55- år
  18 %
  36 %
  9 %
  9 %
  9 %
  18 %
  3,56 11
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  13 %
  13 %
  4,00 8
  Män
  14 %
  29 %
  24 %
  14 %
  5 %
  14 %
  3,39 21
  Tävlande
  14 %
  36 %
  18 %
  14 %
  4 %
  14 %
  3,50 28
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  21 %
  21 %
  3 %
  10 %
  38 %
  3,17 29
  -16 år
  33 %
  67 %
  3,00 3
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,00 4
  35-54 år
  9 %
  18 %
  36 %
  9 %
  9 %
  18 %
  3,11 11
  55- år
  9 %
  27 %
  9 %
  18 %
  36 %
  3,14 11
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  50 %
  3,50 8
  Män
  10 %
  19 %
  19 %
  5 %
  14 %
  33 %
  3,07 21
  Tävlande
  4 %
  21 %
  21 %
  4 %
  11 %
  39 %
  3,06 28
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  3 %
  45 %
  41 %
  7 %
  3 %
  3,46 29
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  75 %
  25 %
  3,00 4
  35-54 år
  36 %
  55 %
  9 %
  3,27 11
  55- år
  73 %
  18 %
  9 %
  3,64 11
  Kvinnor
  13 %
  25 %
  38 %
  25 %
  3,25 8
  Män
  52 %
  43 %
  5 %
  3,55 21
  Tävlande
  4 %
  43 %
  43 %
  7 %
  4 %
  3,44 28
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  55 %
  38 %
  3 %
  3 %
  4,45 29
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  35-54 år
  55 %
  36 %
  9 %
  4,36 11
  55- år
  55 %
  36 %
  9 %
  4,45 11
  Kvinnor
  63 %
  38 %
  4,63 8
  Män
  52 %
  38 %
  5 %
  5 %
  4,38 21
  Tävlande
  54 %
  39 %
  4 %
  4 %
  4,43 28
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  59 %
  38 %
  3 %
  4,55 29
  -16 år
  100 %
  5,00 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  35-54 år
  45 %
  55 %
  4,45 11
  55- år
  64 %
  27 %
  9 %
  4,55 11
  Kvinnor
  88 %
  13 %
  4,88 8
  Män
  48 %
  48 %
  5 %
  4,43 21
  Tävlande
  57 %
  39 %
  4 %
  4,54 28
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  55 %
  31 %
  10 %
  3 %
  4,38 29
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  21-34 år
  25 %
  25 %
  50 %
  3,75 4
  35-54 år
  64 %
  36 %
  4,64 11
  55- år
  55 %
  27 %
  9 %
  9 %
  4,27 11
  Kvinnor
  63 %
  38 %
  4,63 8
  Män
  52 %
  29 %
  14 %
  5 %
  4,29 21
  Tävlande
  54 %
  32 %
  11 %
  4 %
  4,36 28
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  21 %
  14 %
  21 %
  14 %
  14 %
  3,08 29
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  2,25 4
  35-54 år
  18 %
  18 %
  27 %
  9 %
  18 %
  9 %
  3,10 11
  55- år
  9 %
  27 %
  9 %
  18 %
  9 %
  27 %
  3,13 11
  Kvinnor
  38 %
  25 %
  13 %
  13 %
  13 %
  4,00 8
  Män
  10 %
  19 %
  14 %
  24 %
  19 %
  14 %
  2,72 21
  Tävlande
  14 %
  21 %
  14 %
  21 %
  14 %
  14 %
  3,00 28
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  28 %
  34 %
  7 %
  21 %
  3,52 29
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,00 4
  35-54 år
  9 %
  27 %
  27 %
  36 %
  3,71 11
  55- år
  36 %
  36 %
  9 %
  18 %
  3,33 11
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  13 %
  38 %
  4,20 8
  Män
  5 %
  29 %
  43 %
  10 %
  14 %
  3,33 21
  Tävlande
  7 %
  29 %
  36 %
  7 %
  21 %
  3,45 28
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  10 %
  14 %
  14 %
  45 %
  10 %
  2,12 29
  -16 år
  33 %
  67 %
  2,67 3
  21-34 år
  25 %
  25 %
  50 %
  2,25 4
  35-54 år
  18 %
  9 %
  9 %
  9 %
  45 %
  9 %
  2,40 11
  55- år
  18 %
  9 %
  55 %
  18 %
  1,56 11
  Kvinnor
  13 %
  13 %
  25 %
  13 %
  25 %
  13 %
  2,71 8
  Män
  5 %
  10 %
  10 %
  14 %
  52 %
  10 %
  1,89 21
  Tävlande
  4 %
  11 %
  14 %
  14 %
  46 %
  11 %
  2,00 28
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 12

  Vilken kvalitet tyckte du serveringen höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  31 %
  3 %
  3 %
  48 %
  4,07 29
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  100 %
  4
  35-54 år
  9 %
  45 %
  45 %
  4,17 11
  55- år
  18 %
  27 %
  9 %
  45 %
  4,17 11
  Kvinnor
  25 %
  38 %
  13 %
  25 %
  4,17 8
  Män
  10 %
  29 %
  5 %
  57 %
  4,00 21
  Tävlande
  11 %
  32 %
  4 %
  4 %
  50 %
  4,00 28
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 13

  Vilken kvalitet tyckte du duscharna höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  14 %
  14 %
  3 %
  52 %
  2,93 29
  -16 år
  33 %
  67 %
  2,00 3
  21-34 år
  25 %
  25 %
  50 %
  3,00 4
  35-54 år
  27 %
  18 %
  9 %
  45 %
  3,33 11
  55- år
  9 %
  18 %
  9 %
  9 %
  55 %
  2,60 11
  Kvinnor
  13 %
  25 %
  63 %
  3,33 8
  Män
  19 %
  10 %
  19 %
  5 %
  48 %
  2,82 21
  Tävlande
  18 %
  14 %
  14 %
  4 %
  50 %
  2,93 28
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 14

  Vilken kvalitet tyckte du det var på toaletterna

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  7 %
  21 %
  21 %
  41 %
  3,12 29
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  21-34 år
  25 %
  75 %
  2,00 4
  35-54 år
  9 %
  9 %
  36 %
  18 %
  27 %
  3,13 11
  55- år
  9 %
  9 %
  9 %
  18 %
  55 %
  3,20 11
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,50 8
  Män
  5 %
  19 %
  19 %
  57 %
  2,78 21
  Tävlande
  7 %
  7 %
  21 %
  21 %
  43 %
  3,00 28
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 15

  Vilken kvalitet tyckte du det var på direktanmälan (ej banorna)

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  10 %
  3 %
  79 %
  4,00 29
  -16 år
  33 %
  67 %
  5,00 3
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,00 4
  35-54 år
  9 %
  9 %
  9 %
  73 %
  3,67 11
  55- år
  9 %
  91 %
  4,00 11
  Kvinnor
  13 %
  13 %
  75 %
  4,50 8
  Män
  5 %
  10 %
  5 %
  81 %
  3,75 21
  Tävlande
  4 %
  11 %
  4 %
  82 %
  3,80 28
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser

Mila