Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Göteborg O-meeting, etapp 3, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,34 34
-16 år 2,91 4
17-20 år 3,15 1
21-34 år 3,92 4
35-54 år 3,34 17
55- år 3,27 8
Kvinnor 3,16 14
Män 3,46 20
Tävlande 3,34 32
Ej tävlande 3,39 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  50 %
  18 %
  9 %
  3,88 34
  -16 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,25 4
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  35-54 år
  35 %
  41 %
  12 %
  12 %
  4,00 17
  55- år
  13 %
  50 %
  38 %
  3,75 8
  Kvinnor
  29 %
  36 %
  29 %
  7 %
  3,86 14
  Män
  20 %
  60 %
  10 %
  10 %
  3,90 20
  Tävlande
  22 %
  50 %
  19 %
  9 %
  3,84 32
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  32 %
  44 %
  3 %
  3,71 34
  -16 år
  25 %
  75 %
  3,25 4
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  35-54 år
  18 %
  41 %
  41 %
  3,76 17
  55- år
  13 %
  25 %
  63 %
  3,50 8
  Kvinnor
  21 %
  14 %
  57 %
  7 %
  3,50 14
  Män
  20 %
  45 %
  35 %
  3,85 20
  Tävlande
  19 %
  34 %
  44 %
  3 %
  3,69 32
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  38 %
  32 %
  9 %
  3,71 34
  -16 år
  75 %
  25 %
  2,75 4
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  35-54 år
  24 %
  35 %
  29 %
  12 %
  3,71 17
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 8
  Kvinnor
  14 %
  36 %
  36 %
  14 %
  3,50 14
  Män
  25 %
  40 %
  30 %
  5 %
  3,85 20
  Tävlande
  19 %
  41 %
  34 %
  6 %
  3,72 32
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  35 %
  35 %
  12 %
  3 %
  3,55 34
  -16 år
  100 %
  3,00 4
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  35-54 år
  18 %
  35 %
  29 %
  12 %
  6 %
  3,63 17
  55- år
  63 %
  25 %
  13 %
  3,50 8
  Kvinnor
  14 %
  7 %
  43 %
  29 %
  7 %
  3,08 14
  Män
  15 %
  55 %
  30 %
  3,85 20
  Tävlande
  13 %
  38 %
  34 %
  13 %
  3 %
  3,52 32
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  44 %
  26 %
  3 %
  9 %
  3,59 34
  -16 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,00 4
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  35-54 år
  24 %
  35 %
  29 %
  6 %
  6 %
  3,65 17
  55- år
  13 %
  50 %
  25 %
  13 %
  3,50 8
  Kvinnor
  14 %
  43 %
  29 %
  7 %
  7 %
  3,50 14
  Män
  20 %
  45 %
  25 %
  10 %
  3,65 20
  Tävlande
  19 %
  41 %
  28 %
  3 %
  9 %
  3,56 32
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  44 %
  21 %
  9 %
  3 %
  3,85 34
  -16 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,25 4
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  35-54 år
  29 %
  35 %
  24 %
  6 %
  6 %
  3,94 17
  55- år
  25 %
  50 %
  13 %
  13 %
  3,88 8
  Kvinnor
  29 %
  43 %
  21 %
  7 %
  4,08 14
  Män
  20 %
  45 %
  20 %
  15 %
  3,70 20
  Tävlande
  25 %
  47 %
  19 %
  9 %
  3,88 32
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  38 %
  24 %
  9 %
  3 %
  3 %
  3,73 34
  -16 år
  25 %
  75 %
  3,25 4
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  35-54 år
  29 %
  35 %
  18 %
  6 %
  6 %
  6 %
  3,81 17
  55- år
  25 %
  38 %
  25 %
  13 %
  3,75 8
  Kvinnor
  21 %
  36 %
  21 %
  7 %
  7 %
  7 %
  3,62 14
  Män
  25 %
  40 %
  25 %
  10 %
  3,80 20
  Tävlande
  25 %
  38 %
  25 %
  9 %
  3 %
  3,72 32
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  26 %
  35 %
  9 %
  12 %
  12 %
  3,07 34
  -16 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  2,50 4
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  25 %
  25 %
  50 %
  3,75 4
  35-54 år
  6 %
  29 %
  29 %
  6 %
  18 %
  12 %
  3,00 17
  55- år
  25 %
  38 %
  13 %
  25 %
  3,17 8
  Kvinnor
  7 %
  57 %
  14 %
  14 %
  7 %
  2,62 14
  Män
  10 %
  40 %
  20 %
  5 %
  10 %
  15 %
  3,41 20
  Tävlande
  3 %
  28 %
  38 %
  9 %
  9 %
  13 %
  3,07 32
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  9 %
  15 %
  24 %
  21 %
  9 %
  24 %
  2,92 34
  -16 år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,33 4
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,67 4
  35-54 år
  6 %
  12 %
  12 %
  29 %
  12 %
  29 %
  2,58 17
  55- år
  13 %
  38 %
  25 %
  13 %
  13 %
  2,57 8
  Kvinnor
  14 %
  14 %
  21 %
  14 %
  14 %
  21 %
  3,00 14
  Män
  5 %
  15 %
  25 %
  25 %
  5 %
  25 %
  2,87 20
  Tävlande
  6 %
  16 %
  25 %
  19 %
  9 %
  25 %
  2,88 32
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  3 %
  6 %
  9 %
  32 %
  41 %
  9 %
  1,87 34
  -16 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  2,67 4
  17-20 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  2,67 4
  35-54 år
  6 %
  12 %
  47 %
  29 %
  6 %
  1,94 17
  55- år
  13 %
  88 %
  1,25 8
  Kvinnor
  7 %
  14 %
  14 %
  57 %
  7 %
  1,69 14
  Män
  5 %
  5 %
  5 %
  45 %
  30 %
  10 %
  2,00 20
  Tävlande
  3 %
  6 %
  9 %
  31 %
  41 %
  9 %
  1,90 32
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  1,50 2
 • Fråga 12

  Vilken kvalitet tyckte du serveringen höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  35 %
  9 %
  3 %
  47 %
  3,83 34
  -16 år
  25 %
  25 %
  50 %
  3,00 4
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  35-54 år
  6 %
  41 %
  6 %
  47 %
  4,00 17
  55- år
  25 %
  13 %
  63 %
  3,67 8
  Kvinnor
  7 %
  29 %
  14 %
  50 %
  3,86 14
  Män
  5 %
  40 %
  5 %
  5 %
  45 %
  3,82 20
  Tävlande
  6 %
  31 %
  9 %
  3 %
  50 %
  3,81 32
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 13

  Vilken kvalitet tyckte du duscharna höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  9 %
  26 %
  15 %
  6 %
  44 %
  2,68 34
  -16 år
  25 %
  50 %
  25 %
  2,33 4
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  25 %
  25 %
  50 %
  3,50 4
  35-54 år
  6 %
  29 %
  12 %
  12 %
  41 %
  2,50 17
  55- år
  13 %
  25 %
  63 %
  3,33 8
  Kvinnor
  21 %
  21 %
  29 %
  7 %
  21 %
  2,73 14
  Män
  30 %
  5 %
  5 %
  60 %
  2,63 20
  Tävlande
  9 %
  28 %
  16 %
  3 %
  44 %
  2,78 32
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  1,00 2
 • Fråga 14

  Vilken kvalitet tyckte du det var på toaletterna

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  26 %
  15 %
  24 %
  29 %
  2,21 34
  -16 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  2,00 4
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  2,33 4
  35-54 år
  6 %
  29 %
  12 %
  29 %
  24 %
  2,15 17
  55- år
  25 %
  13 %
  13 %
  50 %
  2,25 8
  Kvinnor
  7 %
  21 %
  14 %
  43 %
  14 %
  1,92 14
  Män
  5 %
  30 %
  15 %
  10 %
  40 %
  2,50 20
  Tävlande
  6 %
  28 %
  16 %
  22 %
  28 %
  2,26 32
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  1,00 2
 • Fråga 15

  Vilken kvalitet tyckte du det var på direktanmälan (ej banorna)

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  9 %
  9 %
  3 %
  79 %
  4,29 34
  -16 år
  100 %
  4
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 4
  35-54 år
  6 %
  12 %
  82 %
  4,33 17
  55- år
  13 %
  13 %
  75 %
  3,50 8
  Kvinnor
  7 %
  7 %
  86 %
  4,50 14
  Män
  10 %
  10 %
  5 %
  75 %
  4,20 20
  Tävlande
  6 %
  9 %
  3 %
  81 %
  4,17 32
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  5,00 2

Annonser

Mila