Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Helg utan älg, etapp 1, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,14 14
-16 år 4,20 1
21-34 år 3,80 1
35-54 år 4,12 7
55- år 4,21 5
Kvinnor 4,10 5
Män 4,15 9
Tävlande 4,14 14
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  64 %
  4,36 14
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  43 %
  57 %
  4,43 7
  55- år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Kvinnor
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 9
  Tävlande
  36 %
  64 %
  4,36 14
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  71 %
  4,29 14
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  14 %
  86 %
  4,14 7
  55- år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Kvinnor
  20 %
  80 %
  4,20 5
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 9
  Tävlande
  29 %
  71 %
  4,29 14
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  29 %
  36 %
  4,00 14
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 7
  55- år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  Kvinnor
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  Män
  33 %
  22 %
  44 %
  3,89 9
  Tävlande
  36 %
  29 %
  36 %
  4,00 14
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  64 %
  14 %
  4,07 14
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 7
  55- år
  20 %
  80 %
  4,20 5
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  3,60 5
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 9
  Tävlande
  21 %
  64 %
  14 %
  4,07 14
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  43 %
  7 %
  14 %
  7 %
  3,71 14
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  43 %
  29 %
  14 %
  14 %
  3,86 7
  55- år
  20 %
  60 %
  20 %
  3,80 5
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,40 5
  Män
  33 %
  44 %
  22 %
  3,89 9
  Tävlande
  29 %
  43 %
  7 %
  14 %
  7 %
  3,71 14
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  36 %
  29 %
  14 %
  3,64 14
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  43 %
  14 %
  29 %
  14 %
  3,86 7
  55- år
  60 %
  20 %
  20 %
  3,40 5
  Kvinnor
  40 %
  20 %
  40 %
  4,00 5
  Män
  11 %
  44 %
  22 %
  22 %
  3,44 9
  Tävlande
  21 %
  36 %
  29 %
  14 %
  3,64 14
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  64 %
  21 %
  7 %
  3,71 14
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  14 %
  57 %
  14 %
  14 %
  3,71 7
  55- år
  80 %
  20 %
  3,80 5
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  3,80 5
  Män
  11 %
  56 %
  22 %
  11 %
  3,67 9
  Tävlande
  7 %
  64 %
  21 %
  7 %
  3,71 14
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  36 %
  7 %
  7 %
  4,46 14
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  43 %
  43 %
  14 %
  4,50 7
  55- år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  Kvinnor
  20 %
  60 %
  20 %
  4,25 5
  Män
  67 %
  22 %
  11 %
  4,56 9
  Tävlande
  50 %
  36 %
  7 %
  7 %
  4,46 14
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  7 %
  36 %
  4,78 14
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  43 %
  14 %
  43 %
  4,50 7
  55- år
  60 %
  40 %
  5,00 5
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  4,50 5
  Män
  56 %
  44 %
  5,00 9
  Tävlande
  57 %
  7 %
  36 %
  4,78 14
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  64 %
  21 %
  7 %
  7 %
  4,62 14
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  57 %
  14 %
  14 %
  14 %
  4,50 7
  55- år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Män
  56 %
  22 %
  11 %
  11 %
  4,50 9
  Tävlande
  64 %
  21 %
  7 %
  7 %
  4,62 14

Annonser