Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Veteran-SM, sprint

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,92 25
35-54 år 4,13 5
55- år 3,87 20
Kvinnor 4,06 7
Män 3,87 18
Tävlande 3,92 25
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  56 %
  40 %
  4 %
  4,52 25
  35-54 år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  55- år
  55 %
  40 %
  5 %
  4,50 20
  Kvinnor
  57 %
  43 %
  4,57 7
  Män
  56 %
  39 %
  6 %
  4,50 18
  Tävlande
  56 %
  40 %
  4 %
  4,52 25
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  44 %
  20 %
  12 %
  3,80 25
  35-54 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  55- år
  20 %
  40 %
  25 %
  15 %
  3,65 20
  Kvinnor
  29 %
  29 %
  29 %
  14 %
  3,71 7
  Män
  22 %
  50 %
  17 %
  11 %
  3,83 18
  Tävlande
  24 %
  44 %
  20 %
  12 %
  3,80 25
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  28 %
  32 %
  8 %
  8 %
  3,74 25
  35-54 år
  60 %
  20 %
  20 %
  3,40 5
  55- år
  30 %
  20 %
  35 %
  5 %
  10 %
  3,83 20
  Kvinnor
  29 %
  29 %
  29 %
  14 %
  3,71 7
  Män
  22 %
  28 %
  33 %
  6 %
  11 %
  3,75 18
  Tävlande
  24 %
  28 %
  32 %
  8 %
  8 %
  3,74 25
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  48 %
  12 %
  4 %
  4,16 25
  35-54 år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  55- år
  30 %
  50 %
  15 %
  5 %
  4,05 20
  Kvinnor
  43 %
  57 %
  4,43 7
  Män
  33 %
  44 %
  17 %
  6 %
  4,06 18
  Tävlande
  36 %
  48 %
  12 %
  4 %
  4,16 25
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  4 %
  32 %
  8 %
  12 %
  3,60 25
  35-54 år
  60 %
  20 %
  20 %
  3,80 5
  55- år
  40 %
  5 %
  35 %
  10 %
  10 %
  3,55 20
  Kvinnor
  71 %
  14 %
  14 %
  4,14 7
  Män
  33 %
  6 %
  39 %
  11 %
  11 %
  3,39 18
  Tävlande
  44 %
  4 %
  32 %
  8 %
  12 %
  3,60 25
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  32 %
  24 %
  4 %
  8 %
  4,00 25
  35-54 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  55- år
  35 %
  25 %
  25 %
  5 %
  10 %
  4,00 20
  Kvinnor
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 7
  Män
  33 %
  28 %
  22 %
  6 %
  11 %
  4,00 18
  Tävlande
  32 %
  32 %
  24 %
  4 %
  8 %
  4,00 25
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  28 %
  20 %
  8 %
  20 %
  4 %
  3,21 25
  35-54 år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  55- år
  10 %
  30 %
  20 %
  10 %
  25 %
  5 %
  2,89 20
  Kvinnor
  14 %
  43 %
  29 %
  14 %
  3,83 7
  Män
  22 %
  22 %
  17 %
  11 %
  28 %
  3,00 18
  Tävlande
  20 %
  28 %
  20 %
  8 %
  20 %
  4 %
  3,21 25
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  28 %
  40 %
  20 %
  3,65 25
  35-54 år
  20 %
  60 %
  20 %
  3,25 5
  55- år
  15 %
  30 %
  35 %
  20 %
  3,75 20
  Kvinnor
  14 %
  14 %
  43 %
  29 %
  3,60 7
  Män
  11 %
  33 %
  39 %
  17 %
  3,67 18
  Tävlande
  12 %
  28 %
  40 %
  20 %
  3,65 25
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  44 %
  8 %
  24 %
  4,21 25
  35-54 år
  40 %
  20 %
  40 %
  4,67 5
  55- år
  20 %
  50 %
  10 %
  20 %
  4,13 20
  Kvinnor
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  4,17 7
  Män
  22 %
  44 %
  6 %
  28 %
  4,23 18
  Tävlande
  24 %
  44 %
  8 %
  24 %
  4,21 25
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  44 %
  8 %
  8 %
  4,35 25
  35-54 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,25 5
  55- år
  45 %
  40 %
  10 %
  5 %
  4,37 20
  Kvinnor
  29 %
  57 %
  14 %
  4,33 7
  Män
  44 %
  39 %
  11 %
  6 %
  4,35 18
  Tävlande
  40 %
  44 %
  8 %
  8 %
  4,35 25

Annonser