Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, GMOK Höstmedel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,14 51
-16 år 2,79 1
17-20 år 4,89 1
21-34 år 3,57 8
35-54 år 3,04 18
55- år 3,03 23
Kvinnor 3,32 12
Män 3,08 39
Tävlande 3,19 46
Ej tävlande 2,60 5
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  63 %
  25 %
  2 %
  2 %
  3,78 51
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  25 %
  63 %
  13 %
  4,13 8
  35-54 år
  61 %
  28 %
  6 %
  6 %
  3,59 18
  55- år
  4 %
  65 %
  30 %
  3,74 23
  Kvinnor
  17 %
  58 %
  25 %
  3,92 12
  Män
  5 %
  64 %
  26 %
  3 %
  3 %
  3,74 39
  Tävlande
  9 %
  65 %
  22 %
  2 %
  2 %
  3,82 46
  Ej tävlande
  40 %
  60 %
  3,40 5
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  35 %
  27 %
  4 %
  14 %
  3,82 51
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  4,00 8
  35-54 år
  28 %
  33 %
  33 %
  6 %
  3,94 18
  55- år
  9 %
  39 %
  26 %
  9 %
  17 %
  3,58 23
  Kvinnor
  17 %
  33 %
  42 %
  8 %
  3,73 12
  Män
  21 %
  36 %
  23 %
  5 %
  15 %
  3,85 39
  Tävlande
  22 %
  33 %
  28 %
  4 %
  13 %
  3,83 46
  Ej tävlande
  60 %
  20 %
  20 %
  3,75 5
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  41 %
  10 %
  12 %
  4 %
  12 %
  3,73 51
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  25 %
  50 %
  13 %
  13 %
  4,00 8
  35-54 år
  28 %
  50 %
  11 %
  6 %
  6 %
  3,88 18
  55- år
  13 %
  30 %
  22 %
  13 %
  4 %
  17 %
  3,42 23
  Kvinnor
  8 %
  58 %
  17 %
  17 %
  3,90 12
  Män
  26 %
  36 %
  8 %
  15 %
  5 %
  10 %
  3,69 39
  Tävlande
  24 %
  43 %
  11 %
  7 %
  4 %
  11 %
  3,85 46
  Ej tävlande
  20 %
  60 %
  20 %
  2,50 5
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  24 %
  45 %
  10 %
  2 %
  10 %
  3,33 51
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  38 %
  25 %
  25 %
  13 %
  4,14 8
  35-54 år
  6 %
  22 %
  44 %
  11 %
  6 %
  11 %
  3,13 18
  55- år
  26 %
  52 %
  13 %
  9 %
  3,14 23
  Kvinnor
  17 %
  42 %
  25 %
  8 %
  8 %
  3,73 12
  Män
  8 %
  18 %
  51 %
  10 %
  3 %
  10 %
  3,20 39
  Tävlande
  11 %
  26 %
  41 %
  11 %
  2 %
  9 %
  3,36 46
  Ej tävlande
  80 %
  20 %
  3,00 5
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  55 %
  16 %
  6 %
  4,08 51
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  35-54 år
  11 %
  61 %
  22 %
  6 %
  3,88 18
  55- år
  26 %
  52 %
  13 %
  9 %
  4,14 23
  Kvinnor
  33 %
  58 %
  8 %
  4,36 12
  Män
  21 %
  54 %
  21 %
  5 %
  4,00 39
  Tävlande
  22 %
  61 %
  17 %
  4,04 46
  Ej tävlande
  40 %
  60 %
  5,00 5
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  49 %
  20 %
  4 %
  4,08 51
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  38 %
  38 %
  25 %
  4,13 8
  35-54 år
  22 %
  56 %
  17 %
  6 %
  4,06 18
  55- år
  26 %
  48 %
  22 %
  4 %
  4,05 23
  Kvinnor
  42 %
  50 %
  8 %
  4,33 12
  Män
  23 %
  49 %
  23 %
  5 %
  4,00 39
  Tävlande
  30 %
  50 %
  20 %
  4,11 46
  Ej tävlande
  40 %
  20 %
  40 %
  3,67 5
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  53 %
  14 %
  4 %
  2 %
  4,02 51
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 8
  35-54 år
  17 %
  56 %
  17 %
  11 %
  3,67 18
  55- år
  22 %
  57 %
  17 %
  4 %
  4,05 23
  Kvinnor
  33 %
  58 %
  8 %
  4,25 12
  Män
  26 %
  51 %
  15 %
  5 %
  3 %
  3,95 39
  Tävlande
  28 %
  54 %
  15 %
  2 %
  4,07 46
  Ej tävlande
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,50 5
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  2 %
  10 %
  12 %
  20 %
  45 %
  12 %
  1,91 51
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  38 %
  25 %
  25 %
  13 %
  2,86 8
  35-54 år
  6 %
  22 %
  56 %
  17 %
  1,47 18
  55- år
  4 %
  17 %
  26 %
  43 %
  9 %
  1,86 23
  Kvinnor
  8 %
  25 %
  17 %
  25 %
  25 %
  2,22 12
  Män
  3 %
  10 %
  8 %
  21 %
  51 %
  8 %
  1,83 39
  Tävlande
  2 %
  11 %
  11 %
  20 %
  43 %
  13 %
  1,95 46
  Ej tävlande
  20 %
  20 %
  60 %
  1,60 5
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  14 %
  27 %
  33 %
  20 %
  1,90 51
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  25 %
  13 %
  13 %
  50 %
  2,25 8
  35-54 år
  11 %
  11 %
  17 %
  39 %
  22 %
  1,93 18
  55- år
  4 %
  13 %
  43 %
  35 %
  4 %
  1,86 23
  Kvinnor
  8 %
  17 %
  33 %
  17 %
  25 %
  2,22 12
  Män
  5 %
  13 %
  26 %
  38 %
  18 %
  1,81 39
  Tävlande
  7 %
  15 %
  24 %
  35 %
  20 %
  1,92 46
  Ej tävlande
  60 %
  20 %
  20 %
  1,75 5
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  8 %
  20 %
  53 %
  14 %
  1,61 51
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  13 %
  25 %
  25 %
  38 %
  1,80 8
  35-54 år
  11 %
  11 %
  22 %
  50 %
  6 %
  1,82 18
  55- år
  4 %
  4 %
  17 %
  65 %
  9 %
  1,43 23
  Kvinnor
  8 %
  8 %
  17 %
  50 %
  17 %
  1,70 12
  Män
  5 %
  8 %
  21 %
  54 %
  13 %
  1,59 39
  Tävlande
  7 %
  7 %
  22 %
  50 %
  15 %
  1,64 46
  Ej tävlande
  20 %
  80 %
  1,40 5
 • Fråga 12

  Vilken kvalitet tyckte du serveringen höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  4 %
  18 %
  6 %
  4 %
  69 %
  3,69 51
  -16 år
  100 %
  2,00 1
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  25 %
  13 %
  63 %
  3,33 8
  35-54 år
  17 %
  11 %
  72 %
  3,60 18
  55- år
  9 %
  17 %
  4 %
  70 %
  4,14 23
  Kvinnor
  8 %
  8 %
  83 %
  3,50 12
  Män
  5 %
  21 %
  5 %
  5 %
  64 %
  3,71 39
  Tävlande
  4 %
  20 %
  7 %
  4 %
  65 %
  3,69 46
  Ej tävlande
  100 %
  5
 • Fråga 13

  Vilken kvalitet tyckte du duscharna höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  2 %
  59 %
  39 %
  1,03 51
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  1,00 8
  35-54 år
  67 %
  33 %
  1,00 18
  55- år
  4 %
  57 %
  39 %
  1,07 23
  Kvinnor
  8 %
  58 %
  33 %
  1,13 12
  Män
  59 %
  41 %
  1,00 39
  Tävlande
  2 %
  57 %
  41 %
  1,04 46
  Ej tävlande
  80 %
  20 %
  1,00 5
 • Fråga 14

  Vilken kvalitet tyckte du det var på toaletterna

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  14 %
  18 %
  10 %
  4 %
  49 %
  3,15 51
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  13 %
  13 %
  75 %
  3,50 8
  35-54 år
  17 %
  6 %
  17 %
  11 %
  50 %
  2,56 18
  55- år
  9 %
  9 %
  30 %
  9 %
  43 %
  3,31 23
  Kvinnor
  17 %
  8 %
  42 %
  17 %
  17 %
  3,30 12
  Män
  3 %
  15 %
  10 %
  8 %
  5 %
  59 %
  3,06 39
  Tävlande
  7 %
  15 %
  17 %
  11 %
  2 %
  48 %
  3,25 46
  Ej tävlande
  20 %
  20 %
  60 %
  2,00 5
 • Fråga 15

  Vilken kvalitet tyckte du det var på direktanmälan (ej banorna)

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  10 %
  4 %
  6 %
  75 %
  2,85 51
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  25 %
  38 %
  13 %
  25 %
  3,33 8
  35-54 år
  6 %
  94 %
  5,00 18
  55- år
  9 %
  9 %
  4 %
  78 %
  2,20 23
  Kvinnor
  17 %
  8 %
  75 %
  2,33 12
  Män
  8 %
  8 %
  5 %
  5 %
  74 %
  3,00 39
  Tävlande
  7 %
  7 %
  4 %
  7 %
  76 %
  2,82 46
  Ej tävlande
  40 %
  60 %
  3,00 5

Annonser

Mila