Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Bosarpsträffen, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,91 27
-16 år 4,10 1
17-20 år 4,27 2
21-34 år 4,07 3
35-54 år 3,79 14
55- år 3,93 7
Kvinnor 4,09 14
Män 3,71 13
Tävlande 3,89 26
Ej tävlande 4,36 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  41 %
  11 %
  4 %
  4,35 27
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  35-54 år
  36 %
  50 %
  14 %
  4,21 14
  55- år
  43 %
  57 %
  4,43 7
  Kvinnor
  64 %
  21 %
  14 %
  4,50 14
  Män
  23 %
  62 %
  8 %
  8 %
  4,17 13
  Tävlande
  42 %
  42 %
  12 %
  4 %
  4,32 26
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  37 %
  37 %
  22 %
  4 %
  4,07 27
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  35-54 år
  29 %
  43 %
  21 %
  7 %
  3,93 14
  55- år
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  Kvinnor
  50 %
  29 %
  21 %
  4,29 14
  Män
  23 %
  46 %
  23 %
  8 %
  3,85 13
  Tävlande
  38 %
  35 %
  23 %
  4 %
  4,08 26
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  37 %
  30 %
  11 %
  4 %
  3,56 27
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  14 %
  36 %
  29 %
  14 %
  7 %
  3,36 14
  55- år
  14 %
  29 %
  43 %
  14 %
  3,43 7
  Kvinnor
  21 %
  50 %
  21 %
  7 %
  3,86 14
  Män
  15 %
  23 %
  38 %
  15 %
  8 %
  3,23 13
  Tävlande
  19 %
  38 %
  27 %
  12 %
  4 %
  3,58 26
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  26 %
  41 %
  30 %
  4 %
  3,85 27
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  21 %
  36 %
  36 %
  7 %
  3,64 14
  55- år
  43 %
  29 %
  29 %
  4,14 7
  Kvinnor
  36 %
  29 %
  36 %
  4,00 14
  Män
  15 %
  54 %
  23 %
  8 %
  3,69 13
  Tävlande
  27 %
  42 %
  27 %
  4 %
  3,88 26
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  44 %
  30 %
  7 %
  4 %
  3,69 27
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  7 %
  43 %
  36 %
  7 %
  7 %
  3,54 14
  55- år
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  3,86 7
  Kvinnor
  14 %
  50 %
  21 %
  7 %
  7 %
  3,77 14
  Män
  15 %
  38 %
  38 %
  8 %
  3,62 13
  Tävlande
  12 %
  46 %
  31 %
  8 %
  4 %
  3,64 26
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  22 %
  41 %
  22 %
  4 %
  4 %
  3,08 27
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,33 3
  35-54 år
  7 %
  14 %
  57 %
  7 %
  7 %
  7 %
  3,08 14
  55- år
  14 %
  14 %
  29 %
  43 %
  3,00 7
  Kvinnor
  14 %
  29 %
  29 %
  14 %
  7 %
  7 %
  3,31 14
  Män
  15 %
  54 %
  31 %
  2,85 13
  Tävlande
  4 %
  23 %
  42 %
  23 %
  4 %
  4 %
  3,00 26
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  37 %
  33 %
  7 %
  4 %
  3,69 27
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  21 %
  29 %
  29 %
  14 %
  7 %
  3,62 14
  55- år
  14 %
  29 %
  57 %
  3,57 7
  Kvinnor
  29 %
  43 %
  21 %
  7 %
  4,08 14
  Män
  8 %
  31 %
  46 %
  15 %
  3,31 13
  Tävlande
  15 %
  38 %
  35 %
  8 %
  4 %
  3,64 26
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  52 %
  7 %
  22 %
  4,14 27
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  33 %
  67 %
  5,00 3
  35-54 år
  14 %
  71 %
  14 %
  4,00 14
  55- år
  14 %
  29 %
  57 %
  4,33 7
  Kvinnor
  29 %
  43 %
  7 %
  21 %
  4,27 14
  Män
  8 %
  62 %
  8 %
  23 %
  4,00 13
  Tävlande
  15 %
  54 %
  8 %
  23 %
  4,10 26
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  48 %
  26 %
  7 %
  19 %
  4,50 27
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  57 %
  14 %
  7 %
  21 %
  4,64 14
  55- år
  29 %
  29 %
  14 %
  29 %
  4,20 7
  Kvinnor
  64 %
  14 %
  7 %
  14 %
  4,67 14
  Män
  31 %
  38 %
  8 %
  23 %
  4,30 13
  Tävlande
  46 %
  27 %
  8 %
  19 %
  4,48 26
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  26 %
  15 %
  7 %
  22 %
  4,00 27
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  35-54 år
  14 %
  21 %
  21 %
  7 %
  36 %
  3,67 14
  55- år
  43 %
  29 %
  14 %
  14 %
  4,00 7
  Kvinnor
  36 %
  7 %
  14 %
  7 %
  36 %
  4,11 14
  Män
  23 %
  46 %
  15 %
  8 %
  8 %
  3,92 13
  Tävlande
  31 %
  27 %
  12 %
  8 %
  23 %
  4,05 26
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 12

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  41 %
  41 %
  15 %
  4 %
  4,19 27
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  43 %
  29 %
  21 %
  7 %
  4,07 14
  55- år
  43 %
  57 %
  4,43 7
  Kvinnor
  36 %
  50 %
  14 %
  4,21 14
  Män
  46 %
  31 %
  15 %
  8 %
  4,15 13
  Tävlande
  38 %
  42 %
  15 %
  4 %
  4,15 26
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser