Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Attunda OK, dag 2, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,08 17
21-34 år 4,32 2
35-54 år 4,07 8
55- år 4,02 7
Kvinnor 4,11 5
Män 4,06 12
Tävlande 4,08 16
Ej tävlande 4,00 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  41 %
  6 %
  4,47 17
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  38 %
  63 %
  4,38 8
  55- år
  57 %
  29 %
  14 %
  4,43 7
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Män
  50 %
  42 %
  8 %
  4,42 12
  Tävlande
  56 %
  38 %
  6 %
  4,50 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  41 %
  35 %
  24 %
  4,18 17
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  55- år
  43 %
  29 %
  29 %
  4,14 7
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  Män
  33 %
  42 %
  25 %
  4,08 12
  Tävlande
  44 %
  31 %
  25 %
  4,19 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  76 %
  18 %
  6 %
  4,71 17
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 8
  55- år
  71 %
  14 %
  14 %
  4,57 7
  Kvinnor
  100 %
  5,00 5
  Män
  67 %
  25 %
  8 %
  4,58 12
  Tävlande
  81 %
  13 %
  6 %
  4,75 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  53 %
  18 %
  4,12 17
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  13 %
  63 %
  25 %
  3,88 8
  55- år
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 7
  Kvinnor
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  Män
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 12
  Tävlande
  31 %
  50 %
  19 %
  4,13 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  35 %
  18 %
  12 %
  12 %
  3,47 17
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  25 %
  38 %
  13 %
  25 %
  3,63 8
  55- år
  14 %
  43 %
  14 %
  29 %
  3,14 7
  Kvinnor
  20 %
  60 %
  20 %
  3,20 5
  Män
  25 %
  50 %
  8 %
  17 %
  3,58 12
  Tävlande
  25 %
  31 %
  19 %
  13 %
  13 %
  3,44 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  35 %
  29 %
  18 %
  6 %
  3,29 17
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  25 %
  50 %
  13 %
  13 %
  3,88 8
  55- år
  14 %
  43 %
  29 %
  14 %
  2,57 7
  Kvinnor
  20 %
  20 %
  20 %
  40 %
  3,20 5
  Män
  8 %
  42 %
  33 %
  8 %
  8 %
  3,33 12
  Tävlande
  13 %
  31 %
  31 %
  19 %
  6 %
  3,25 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  53 %
  24 %
  6 %
  6 %
  3,75 17
  21-34 år
  100 %
  3,00 2
  35-54 år
  75 %
  13 %
  13 %
  3,63 8
  55- år
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  4,17 7
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  40 %
  3,80 5
  Män
  8 %
  58 %
  17 %
  8 %
  8 %
  3,73 12
  Tävlande
  13 %
  50 %
  25 %
  6 %
  6 %
  3,73 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  35 %
  6 %
  6 %
  24 %
  4,15 17
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  13 %
  50 %
  13 %
  25 %
  3,83 8
  55- år
  43 %
  14 %
  14 %
  29 %
  4,40 7
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  40 %
  4,33 5
  Män
  33 %
  33 %
  8 %
  8 %
  17 %
  4,10 12
  Tävlande
  31 %
  31 %
  6 %
  6 %
  25 %
  4,17 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  35 %
  41 %
  24 %
  4,46 17
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  13 %
  63 %
  25 %
  4,17 8
  55- år
  43 %
  29 %
  29 %
  4,60 7
  Kvinnor
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Män
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 12
  Tävlande
  38 %
  44 %
  19 %
  4,46 16
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  35 %
  6 %
  29 %
  4,33 17
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 8
  55- år
  29 %
  29 %
  14 %
  29 %
  4,20 7
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  40 %
  4,33 5
  Män
  33 %
  33 %
  8 %
  25 %
  4,33 12
  Tävlande
  31 %
  38 %
  6 %
  25 %
  4,33 16
  Ej tävlande
  100 %
  1

Annonser

Mila