Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, DM, stafett, Stockholm

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,78 24
-16 år 4,10 1
17-20 år 3,69 2
21-34 år 3,84 2
35-54 år 3,75 14
55- år 3,81 5
Kvinnor 3,81 8
Män 3,77 16
Tävlande 3,79 23
Ej tävlande 3,50 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  67 %
  4 %
  4 %
  8 %
  4,00 24
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  14 %
  64 %
  7 %
  7 %
  7 %
  3,85 14
  55- år
  20 %
  80 %
  4,20 5
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 8
  Män
  13 %
  75 %
  6 %
  6 %
  3,88 16
  Tävlande
  17 %
  65 %
  4 %
  4 %
  9 %
  4,00 23
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  50 %
  17 %
  4 %
  13 %
  3,90 24
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  29 %
  29 %
  14 %
  7 %
  21 %
  4,00 14
  55- år
  100 %
  4,00 5
  Kvinnor
  13 %
  50 %
  25 %
  13 %
  3,86 8
  Män
  19 %
  50 %
  13 %
  6 %
  13 %
  3,93 16
  Tävlande
  17 %
  52 %
  13 %
  4 %
  13 %
  3,95 23
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  71 %
  21 %
  8 %
  4,77 24
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  79 %
  7 %
  14 %
  4,92 14
  55- år
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Kvinnor
  38 %
  38 %
  25 %
  4,50 8
  Män
  88 %
  13 %
  4,88 16
  Tävlande
  70 %
  22 %
  9 %
  4,76 23
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  21 %
  25 %
  33 %
  4 %
  4 %
  3,04 24
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  14 %
  14 %
  21 %
  36 %
  7 %
  7 %
  2,92 14
  55- år
  40 %
  20 %
  40 %
  3,00 5
  Kvinnor
  13 %
  25 %
  25 %
  25 %
  13 %
  3,29 8
  Män
  13 %
  19 %
  25 %
  38 %
  6 %
  2,94 16
  Tävlande
  13 %
  22 %
  26 %
  30 %
  4 %
  4 %
  3,09 23
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  42 %
  25 %
  4 %
  4,04 24
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  14 %
  64 %
  14 %
  7 %
  4,00 14
  55- år
  40 %
  20 %
  40 %
  4,00 5
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  38 %
  13 %
  3,86 8
  Män
  31 %
  50 %
  19 %
  4,13 16
  Tävlande
  30 %
  43 %
  22 %
  4 %
  4,09 23
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  42 %
  42 %
  8 %
  4 %
  4 %
  4,26 24
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  43 %
  36 %
  7 %
  7 %
  7 %
  4,23 14
  55- år
  20 %
  80 %
  4,20 5
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  13 %
  13 %
  4,14 8
  Män
  50 %
  38 %
  6 %
  6 %
  4,31 16
  Tävlande
  43 %
  43 %
  4 %
  4 %
  4 %
  4,32 23
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  38 %
  21 %
  4 %
  4,17 24
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  36 %
  29 %
  29 %
  7 %
  4,08 14
  55- år
  20 %
  80 %
  4,20 5
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  13 %
  13 %
  4,43 8
  Män
  31 %
  44 %
  25 %
  4,06 16
  Tävlande
  39 %
  39 %
  17 %
  4 %
  4,23 23
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  42 %
  21 %
  17 %
  13 %
  3,48 24
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  14 %
  43 %
  7 %
  14 %
  21 %
  3,73 14
  55- år
  40 %
  40 %
  20 %
  3,20 5
  Kvinnor
  38 %
  13 %
  25 %
  25 %
  3,17 8
  Män
  13 %
  44 %
  25 %
  13 %
  6 %
  3,60 16
  Tävlande
  9 %
  43 %
  22 %
  17 %
  9 %
  3,48 23
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  4 %
  17 %
  25 %
  4 %
  50 %
  3,33 24
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  7 %
  7 %
  29 %
  7 %
  50 %
  3,14 14
  55- år
  40 %
  20 %
  40 %
  3,67 5
  Kvinnor
  25 %
  13 %
  63 %
  3,67 8
  Män
  6 %
  13 %
  31 %
  6 %
  44 %
  3,22 16
  Tävlande
  4 %
  17 %
  26 %
  4 %
  48 %
  3,33 23
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  8 %
  13 %
  29 %
  25 %
  8 %
  2,59 24
  -16 år
  100 %
  2,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  2,00 2
  35-54 år
  21 %
  7 %
  14 %
  21 %
  36 %
  2,57 14
  55- år
  20 %
  20 %
  20 %
  20 %
  20 %
  2,50 5
  Kvinnor
  13 %
  13 %
  25 %
  25 %
  13 %
  13 %
  2,86 8
  Män
  19 %
  6 %
  6 %
  31 %
  31 %
  6 %
  2,47 16
  Tävlande
  13 %
  9 %
  13 %
  30 %
  26 %
  9 %
  2,48 23
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser