Sammanställning av deltagarenkät, 25manna

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,86 147
-16 år 3,70 13
17-20 år 4,03 4
21-34 år 3,90 16
35-54 år 3,95 73
55- år 3,73 41
Kvinnor 3,96 41
Män 3,83 106
Tävlande 3,87 142
Ej tävlande 3,71 5
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  48 %
  10 %
  3 %
  4,29 147
  -16 år
  38 %
  38 %
  15 %
  8 %
  4,25 13
  17-20 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  21-34 år
  44 %
  44 %
  13 %
  4,31 16
  35-54 år
  41 %
  44 %
  11 %
  4 %
  4,31 73
  55- år
  27 %
  63 %
  7 %
  2 %
  4,20 41
  Kvinnor
  37 %
  46 %
  15 %
  2 %
  4,23 41
  Män
  39 %
  49 %
  8 %
  4 %
  4,31 106
  Tävlande
  39 %
  48 %
  10 %
  3 %
  4,30 142
  Ej tävlande
  60 %
  20 %
  20 %
  3,75 5
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  36 %
  19 %
  3 %
  1 %
  12 %
  3,98 147
  -16 år
  23 %
  15 %
  38 %
  8 %
  15 %
  3,64 13
  17-20 år
  25 %
  25 %
  50 %
  3,50 4
  21-34 år
  25 %
  31 %
  13 %
  31 %
  4,18 16
  35-54 år
  33 %
  45 %
  10 %
  1 %
  3 %
  8 %
  4,13 73
  55- år
  22 %
  32 %
  34 %
  5 %
  7 %
  3,76 41
  Kvinnor
  32 %
  34 %
  17 %
  2 %
  15 %
  4,11 41
  Män
  26 %
  37 %
  20 %
  4 %
  2 %
  11 %
  3,93 106
  Tävlande
  28 %
  37 %
  17 %
  4 %
  1 %
  13 %
  4,00 142
  Ej tävlande
  20 %
  80 %
  3,40 5
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  22 %
  27 %
  12 %
  16 %
  5 %
  3,15 147
  -16 år
  8 %
  8 %
  38 %
  15 %
  31 %
  2,46 13
  17-20 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,00 4
  21-34 år
  6 %
  25 %
  44 %
  19 %
  6 %
  3,06 16
  35-54 år
  29 %
  23 %
  16 %
  8 %
  16 %
  7 %
  3,43 73
  55- år
  10 %
  22 %
  34 %
  12 %
  17 %
  5 %
  2,95 41
  Kvinnor
  20 %
  15 %
  27 %
  15 %
  15 %
  10 %
  3,11 41
  Män
  18 %
  25 %
  26 %
  10 %
  17 %
  4 %
  3,17 106
  Tävlande
  19 %
  22 %
  26 %
  11 %
  17 %
  6 %
  3,16 142
  Ej tävlande
  20 %
  40 %
  40 %
  2,80 5
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  43 %
  20 %
  6 %
  3,98 147
  -16 år
  38 %
  15 %
  38 %
  8 %
  3,85 13
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  21-34 år
  38 %
  44 %
  13 %
  6 %
  4,13 16
  35-54 år
  30 %
  47 %
  19 %
  4 %
  4,03 73
  55- år
  24 %
  44 %
  22 %
  10 %
  3,83 41
  Kvinnor
  32 %
  46 %
  17 %
  5 %
  4,05 41
  Män
  30 %
  42 %
  22 %
  7 %
  3,95 106
  Tävlande
  30 %
  43 %
  20 %
  6 %
  3,97 142
  Ej tävlande
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  46 %
  46 %
  5 %
  2 %
  1 %
  4,36 147
  -16 år
  46 %
  54 %
  4,46 13
  17-20 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  21-34 år
  44 %
  50 %
  6 %
  4,47 16
  35-54 år
  49 %
  44 %
  5 %
  1 %
  4,41 73
  55- år
  37 %
  49 %
  10 %
  5 %
  4,17 41
  Kvinnor
  51 %
  41 %
  2 %
  2 %
  2 %
  4,45 41
  Män
  43 %
  48 %
  7 %
  2 %
  4,33 106
  Tävlande
  45 %
  47 %
  5 %
  2 %
  1 %
  4,36 142
  Ej tävlande
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  49 %
  46 %
  5 %
  4,44 147
  -16 år
  69 %
  31 %
  4,69 13
  17-20 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  21-34 år
  56 %
  38 %
  6 %
  4,50 16
  35-54 år
  53 %
  44 %
  3 %
  4,51 73
  55- år
  34 %
  59 %
  7 %
  4,27 41
  Kvinnor
  56 %
  37 %
  7 %
  4,49 41
  Män
  46 %
  50 %
  4 %
  4,42 106
  Tävlande
  49 %
  46 %
  5 %
  4,44 142
  Ej tävlande
  60 %
  40 %
  4,60 5
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  35 %
  42 %
  12 %
  8 %
  2 %
  1 %
  4,00 147
  -16 år
  46 %
  54 %
  4,46 13
  17-20 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  21-34 år
  44 %
  19 %
  13 %
  19 %
  6 %
  3,75 16
  35-54 år
  38 %
  42 %
  8 %
  8 %
  3 %
  4,05 73
  55- år
  20 %
  49 %
  24 %
  5 %
  2 %
  3,85 41
  Kvinnor
  44 %
  39 %
  12 %
  2 %
  2 %
  4,20 41
  Män
  31 %
  43 %
  12 %
  10 %
  2 %
  1 %
  3,92 106
  Tävlande
  35 %
  43 %
  13 %
  8 %
  2 %
  4,00 142
  Ej tävlande
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  4,00 5
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  29 %
  29 %
  16 %
  6 %
  2 %
  3,37 147
  -16 år
  8 %
  31 %
  38 %
  15 %
  8 %
  3,15 13
  17-20 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,00 4
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,25 16
  35-54 år
  23 %
  25 %
  30 %
  12 %
  7 %
  3 %
  3,46 73
  55- år
  17 %
  29 %
  27 %
  20 %
  5 %
  2 %
  3,35 41
  Kvinnor
  17 %
  37 %
  27 %
  15 %
  2 %
  2 %
  3,53 41
  Män
  18 %
  26 %
  29 %
  17 %
  8 %
  2 %
  3,31 106
  Tävlande
  18 %
  30 %
  27 %
  16 %
  6 %
  2 %
  3,37 142
  Ej tävlande
  20 %
  60 %
  20 %
  3,20 5
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  5 %
  16 %
  23 %
  8 %
  1 %
  46 %
  3,33 147
  -16 år
  15 %
  31 %
  23 %
  31 %
  2,89 13
  17-20 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  21-34 år
  38 %
  19 %
  44 %
  3,67 16
  35-54 år
  5 %
  11 %
  25 %
  4 %
  1 %
  53 %
  3,32 73
  55- år
  7 %
  17 %
  20 %
  15 %
  41 %
  3,29 41
  Kvinnor
  5 %
  17 %
  12 %
  7 %
  59 %
  3,47 41
  Män
  6 %
  16 %
  27 %
  8 %
  1 %
  42 %
  3,29 106
  Tävlande
  6 %
  16 %
  23 %
  8 %
  1 %
  47 %
  3,35 142
  Ej tävlande
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,00 5
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  35 %
  20 %
  16 %
  4 %
  13 %
  3,42 147
  -16 år
  8 %
  8 %
  23 %
  31 %
  8 %
  23 %
  2,70 13
  17-20 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,33 4
  21-34 år
  19 %
  44 %
  19 %
  6 %
  6 %
  6 %
  3,67 16
  35-54 år
  12 %
  37 %
  19 %
  18 %
  1 %
  12 %
  3,47 73
  55- år
  10 %
  39 %
  20 %
  12 %
  7 %
  12 %
  3,36 41
  Kvinnor
  20 %
  29 %
  20 %
  10 %
  5 %
  17 %
  3,59 41
  Män
  10 %
  37 %
  20 %
  18 %
  4 %
  11 %
  3,36 106
  Tävlande
  13 %
  35 %
  20 %
  16 %
  4 %
  12 %
  3,42 142
  Ej tävlande
  40 %
  20 %
  40 %
  3,67 5

Annonser