Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Garphytteträffen

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,22 12
35-54 år 4,00 3
55- år 4,29 9
Kvinnor 3,56 3
Män 4,44 9
Tävlande 4,21 10
Ej tävlande 4,26 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  42 %
  58 %
  4,42 12
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  55- år
  44 %
  56 %
  4,44 9
  Kvinnor
  100 %
  4,00 3
  Män
  56 %
  44 %
  4,56 9
  Tävlande
  40 %
  60 %
  4,40 10
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  58 %
  33 %
  8 %
  4,64 12
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  55- år
  56 %
  33 %
  11 %
  4,63 9
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  78 %
  22 %
  4,78 9
  Tävlande
  50 %
  40 %
  10 %
  4,56 10
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  58 %
  25 %
  3,92 12
  35-54 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  55- år
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Män
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
  Tävlande
  20 %
  50 %
  30 %
  3,90 10
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  58 %
  17 %
  4,08 12
  35-54 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  55- år
  33 %
  56 %
  11 %
  4,22 9
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 9
  Tävlande
  30 %
  50 %
  20 %
  4,10 10
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  25 %
  25 %
  17 %
  3,75 12
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  55- år
  44 %
  22 %
  22 %
  11 %
  4,00 9
  Kvinnor
  100 %
  3,00 3
  Män
  44 %
  33 %
  22 %
  4,00 9
  Tävlande
  30 %
  30 %
  30 %
  10 %
  3,80 10
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  42 %
  33 %
  17 %
  8 %
  4,27 12
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  55- år
  44 %
  33 %
  22 %
  4,22 9
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Män
  56 %
  33 %
  11 %
  4,63 9
  Tävlande
  50 %
  30 %
  20 %
  4,30 10
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  33 %
  25 %
  8 %
  4,09 12
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  55- år
  33 %
  44 %
  22 %
  4,11 9
  Kvinnor
  100 %
  3,00 3
  Män
  44 %
  44 %
  11 %
  4,50 9
  Tävlande
  40 %
  30 %
  30 %
  4,10 10
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  42 %
  33 %
  25 %
  4,17 12
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  55- år
  44 %
  33 %
  22 %
  4,22 9
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Män
  56 %
  33 %
  11 %
  4,44 9
  Tävlande
  40 %
  30 %
  30 %
  4,10 10
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  50 %
  8 %
  8 %
  4,18 12
  35-54 år
  100 %
  4,00 3
  55- år
  44 %
  33 %
  11 %
  11 %
  4,25 9
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,33 3
  Män
  44 %
  44 %
  11 %
  4,50 9
  Tävlande
  40 %
  40 %
  10 %
  10 %
  4,22 10
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  42 %
  8 %
  4,55 12
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  55- år
  56 %
  44 %
  4,56 9
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  44 %
  44 %
  11 %
  4,50 9
  Tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 10
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  5,00 2
 • Fråga 12

  Hur bedömer du startfunktionen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  42 %
  8 %
  4,42 12
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  55- år
  56 %
  33 %
  11 %
  4,44 9
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  56 %
  44 %
  4,56 9
  Tävlande
  50 %
  40 %
  10 %
  4,40 10
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2

Annonser