Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, DM, natt, Skåne

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,60 17
-16 år 3,40 1
21-34 år 4,70 1
35-54 år 3,61 6
55- år 3,49 9
Kvinnor 4,17 4
Män 3,43 13
Tävlande 3,60 16
Ej tävlande 3,55 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  71 %
  12 %
  4,06 17
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 6
  55- år
  89 %
  11 %
  3,89 9
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Män
  8 %
  77 %
  15 %
  3,92 13
  Tävlande
  19 %
  69 %
  13 %
  4,06 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  41 %
  12 %
  12 %
  6 %
  2,94 17
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  2,83 6
  55- år
  33 %
  44 %
  11 %
  11 %
  3,00 9
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  2,67 4
  Män
  31 %
  46 %
  15 %
  8 %
  3,00 13
  Tävlande
  31 %
  38 %
  13 %
  13 %
  6 %
  2,93 16
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  12 %
  29 %
  29 %
  18 %
  2,71 17
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  17 %
  17 %
  33 %
  33 %
  2,50 6
  55- år
  11 %
  44 %
  33 %
  11 %
  2,56 9
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  3,50 4
  Män
  15 %
  31 %
  38 %
  15 %
  2,46 13
  Tävlande
  13 %
  13 %
  25 %
  31 %
  19 %
  2,69 16
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  41 %
  24 %
  24 %
  3,41 17
  -16 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  17 %
  17 %
  50 %
  17 %
  3,33 6
  55- år
  67 %
  11 %
  22 %
  3,44 9
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Män
  46 %
  23 %
  31 %
  3,15 13
  Tävlande
  13 %
  44 %
  25 %
  19 %
  3,50 16
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  65 %
  6 %
  12 %
  3,88 17
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  17 %
  67 %
  17 %
  3,83 6
  55- år
  11 %
  67 %
  11 %
  11 %
  3,78 9
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Män
  8 %
  69 %
  8 %
  15 %
  3,69 13
  Tävlande
  19 %
  63 %
  6 %
  13 %
  3,88 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  41 %
  41 %
  3,76 17
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  17 %
  17 %
  67 %
  3,50 6
  55- år
  11 %
  56 %
  33 %
  3,78 9
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Män
  8 %
  46 %
  46 %
  3,62 13
  Tävlande
  19 %
  38 %
  44 %
  3,75 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  53 %
  6 %
  12 %
  12 %
  3,53 17
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  17 %
  67 %
  17 %
  3,67 6
  55- år
  11 %
  44 %
  11 %
  22 %
  11 %
  3,22 9
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Män
  8 %
  54 %
  8 %
  15 %
  15 %
  3,23 13
  Tävlande
  19 %
  50 %
  6 %
  13 %
  13 %
  3,50 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  59 %
  18 %
  6 %
  6 %
  3,81 17
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  67 %
  17 %
  17 %
  3,80 6
  55- år
  11 %
  56 %
  22 %
  11 %
  3,67 9
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  4,33 4
  Män
  77 %
  15 %
  8 %
  3,69 13
  Tävlande
  13 %
  56 %
  19 %
  6 %
  6 %
  3,80 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  35 %
  24 %
  6 %
  6 %
  6 %
  3,69 17
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  4,20 6
  55- år
  22 %
  33 %
  22 %
  11 %
  11 %
  3,44 9
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Män
  15 %
  38 %
  23 %
  8 %
  8 %
  8 %
  3,50 13
  Tävlande
  25 %
  38 %
  19 %
  6 %
  6 %
  6 %
  3,73 16
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  71 %
  6 %
  6 %
  4,06 17
  -16 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  17 %
  83 %
  4,17 6
  55- år
  11 %
  78 %
  11 %
  3,89 9
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Män
  85 %
  8 %
  8 %
  3,83 13
  Tävlande
  19 %
  69 %
  6 %
  6 %
  4,07 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 12

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  53 %
  29 %
  6 %
  3,71 17
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  33 %
  17 %
  33 %
  17 %
  3,67 6
  55- år
  78 %
  22 %
  3,78 9
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 4
  Män
  69 %
  23 %
  8 %
  3,62 13
  Tävlande
  13 %
  50 %
  31 %
  6 %
  3,69 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1

Annonser

Mila