Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Swedish League, #3, lång (WRE), med Klåverödsdubbeln

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,88 35
-16 år 4,18 1
17-20 år 3,05 2
21-34 år 3,76 6
35-54 år 3,95 15
55- år 3,98 11
Kvinnor 3,69 11
Män 3,98 24
Tävlande 3,93 34
Ej tävlande 2,64 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  34 %
  14 %
  6 %
  14 %
  3,63 35
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  21-34 år
  17 %
  17 %
  33 %
  33 %
  2,83 6
  35-54 år
  33 %
  40 %
  7 %
  13 %
  7 %
  3,80 15
  55- år
  45 %
  36 %
  9 %
  9 %
  4,09 11
  Kvinnor
  27 %
  45 %
  9 %
  18 %
  3,55 11
  Män
  33 %
  29 %
  21 %
  4 %
  13 %
  3,67 24
  Tävlande
  32 %
  35 %
  12 %
  6 %
  15 %
  3,65 34
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  54 %
  17 %
  3 %
  3 %
  4,00 35
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  17 %
  50 %
  33 %
  3,83 6
  35-54 år
  27 %
  67 %
  7 %
  4,20 15
  55- år
  27 %
  27 %
  27 %
  9 %
  9 %
  3,80 11
  Kvinnor
  9 %
  55 %
  27 %
  9 %
  3,80 11
  Män
  29 %
  54 %
  13 %
  4 %
  4,08 24
  Tävlande
  24 %
  56 %
  15 %
  3 %
  3 %
  4,03 34
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  63 %
  31 %
  6 %
  4,57 35
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 15
  55- år
  82 %
  9 %
  9 %
  4,73 11
  Kvinnor
  45 %
  45 %
  9 %
  4,36 11
  Män
  71 %
  25 %
  4 %
  4,67 24
  Tävlande
  65 %
  32 %
  3 %
  4,62 34
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  29 %
  31 %
  3 %
  6 %
  3,77 35
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  21-34 år
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  3,50 6
  35-54 år
  47 %
  13 %
  33 %
  7 %
  3,93 15
  55- år
  27 %
  36 %
  36 %
  3,91 11
  Kvinnor
  9 %
  18 %
  64 %
  9 %
  3,18 11
  Män
  42 %
  33 %
  17 %
  4 %
  4 %
  4,04 24
  Tävlande
  32 %
  26 %
  32 %
  3 %
  6 %
  3,76 34
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  31 %
  26 %
  20 %
  3 %
  3,46 35
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  3,00 2
  21-34 år
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  3,67 6
  35-54 år
  33 %
  20 %
  13 %
  27 %
  7 %
  3,47 15
  55- år
  9 %
  36 %
  36 %
  18 %
  3,36 11
  Kvinnor
  9 %
  27 %
  45 %
  9 %
  9 %
  3,18 11
  Män
  25 %
  33 %
  17 %
  25 %
  3,58 24
  Tävlande
  21 %
  32 %
  26 %
  18 %
  3 %
  3,50 34
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  46 %
  23 %
  6 %
  6 %
  3,69 35
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  35-54 år
  20 %
  33 %
  33 %
  7 %
  7 %
  3,53 15
  55- år
  18 %
  45 %
  18 %
  9 %
  9 %
  3,55 11
  Kvinnor
  18 %
  27 %
  27 %
  18 %
  9 %
  3,27 11
  Män
  21 %
  54 %
  21 %
  4 %
  3,88 24
  Tävlande
  21 %
  47 %
  24 %
  6 %
  3 %
  3,76 34
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  34 %
  40 %
  23 %
  3 %
  4,06 35
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  17 %
  33 %
  50 %
  3,67 6
  35-54 år
  40 %
  40 %
  13 %
  7 %
  4,13 15
  55- år
  45 %
  36 %
  18 %
  4,27 11
  Kvinnor
  27 %
  36 %
  36 %
  3,91 11
  Män
  38 %
  42 %
  17 %
  4 %
  4,13 24
  Tävlande
  35 %
  41 %
  21 %
  3 %
  4,09 34
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  29 %
  26 %
  20 %
  9 %
  3,26 35
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  1,50 2
  21-34 år
  50 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,00 6
  35-54 år
  27 %
  20 %
  33 %
  13 %
  7 %
  3,47 15
  55- år
  18 %
  27 %
  27 %
  27 %
  3,36 11
  Kvinnor
  9 %
  18 %
  45 %
  18 %
  9 %
  3,00 11
  Män
  21 %
  33 %
  17 %
  21 %
  8 %
  3,38 24
  Tävlande
  18 %
  29 %
  26 %
  18 %
  9 %
  3,29 34
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  43 %
  26 %
  3 %
  11 %
  3,81 35
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  21-34 år
  33 %
  17 %
  33 %
  17 %
  4,00 6
  35-54 år
  13 %
  47 %
  20 %
  20 %
  3,92 15
  55- år
  18 %
  55 %
  27 %
  3,91 11
  Kvinnor
  27 %
  36 %
  36 %
  3,91 11
  Män
  13 %
  46 %
  21 %
  4 %
  17 %
  3,75 24
  Tävlande
  18 %
  44 %
  24 %
  3 %
  12 %
  3,83 34
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  37 %
  43 %
  6 %
  6 %
  9 %
  4,16 35
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  21-34 år
  50 %
  17 %
  17 %
  17 %
  4,40 6
  35-54 år
  33 %
  53 %
  7 %
  7 %
  4,29 15
  55- år
  36 %
  45 %
  9 %
  9 %
  4,10 11
  Kvinnor
  36 %
  27 %
  18 %
  9 %
  9 %
  3,90 11
  Män
  38 %
  50 %
  4 %
  8 %
  4,27 24
  Tävlande
  38 %
  44 %
  6 %
  3 %
  9 %
  4,26 34
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 1
 • Fråga 12

  Som en kompromiss för att avskaffa juryrapporten ute på tävlingar följer här ett antal frågor från den tidigare juryrapporten. Hur var vädret?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Antal
  Alla
  69 %
  23 %
  3 %
  6 %
  35
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  2
  21-34 år
  33 %
  67 %
  6
  35-54 år
  73 %
  20 %
  7 %
  15
  55- år
  82 %
  9 %
  9 %
  11
  Kvinnor
  82 %
  9 %
  9 %
  11
  Män
  63 %
  29 %
  8 %
  24
  Tävlande
  71 %
  21 %
  3 %
  6 %
  34
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 13

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  63 %
  31 %
  3 %
  3 %
  4,62 35
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 6
  35-54 år
  73 %
  20 %
  7 %
  4,79 15
  55- år
  73 %
  18 %
  9 %
  4,64 11
  Kvinnor
  64 %
  36 %
  4,64 11
  Män
  63 %
  29 %
  4 %
  4 %
  4,61 24
  Tävlande
  65 %
  32 %
  3 %
  4,67 34
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 14

  Hur var viltrapporteringen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  3 %
  3 %
  3 %
  6 %
  86 %
  2,40 35
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  2
  21-34 år
  100 %
  6
  35-54 år
  7 %
  13 %
  80 %
  1,33 15
  55- år
  9 %
  9 %
  82 %
  4,00 11
  Kvinnor
  9 %
  9 %
  9 %
  73 %
  2,67 11
  Män
  4 %
  4 %
  92 %
  2,00 24
  Tävlande
  3 %
  3 %
  6 %
  88 %
  2,25 34
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 15

  Hur var barnpassningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  3 %
  3 %
  94 %
  4,00 35
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  2
  21-34 år
  100 %
  6
  35-54 år
  100 %
  15
  55- år
  9 %
  9 %
  82 %
  4,00 11
  Kvinnor
  9 %
  91 %
  5,00 11
  Män
  4 %
  96 %
  3,00 24
  Tävlande
  3 %
  97 %
  5,00 34
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 16

  Hur var prisutdelningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  3 %
  11 %
  11 %
  74 %
  3,67 35
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  2
  21-34 år
  33 %
  17 %
  50 %
  3,67 6
  35-54 år
  13 %
  87 %
  3,00 15
  55- år
  9 %
  18 %
  9 %
  64 %
  4,00 11
  Kvinnor
  9 %
  9 %
  18 %
  64 %
  3,75 11
  Män
  13 %
  8 %
  79 %
  3,60 24
  Tävlande
  3 %
  12 %
  9 %
  76 %
  3,75 34
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1

Annonser