Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Skaraborgsmästerskap, sprint

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,78 18
-16 år 4,57 1
21-34 år 3,76 2
35-54 år 3,61 8
55- år 3,91 7
Kvinnor 3,78 2
Män 3,78 16
Tävlande 3,78 18
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  56 %
  17 %
  6 %
  4,06 18
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  13 %
  50 %
  25 %
  13 %
  3,86 8
  55- år
  14 %
  71 %
  14 %
  4,00 7
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  19 %
  56 %
  19 %
  6 %
  4,00 16
  Tävlande
  22 %
  56 %
  17 %
  6 %
  4,06 18
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  17 %
  11 %
  56 %
  11 %
  2,50 18
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  2,00 2
  35-54 år
  13 %
  63 %
  25 %
  1,88 8
  55- år
  43 %
  14 %
  43 %
  3,00 7
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  13 %
  13 %
  63 %
  13 %
  2,25 16
  Tävlande
  6 %
  17 %
  11 %
  56 %
  11 %
  2,50 18
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  78 %
  22 %
  4,78 18
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 8
  55- år
  86 %
  14 %
  4,86 7
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  75 %
  25 %
  4,75 16
  Tävlande
  78 %
  22 %
  4,78 18
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  61 %
  17 %
  4,06 18
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  13 %
  63 %
  25 %
  3,88 8
  55- år
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  25 %
  56 %
  19 %
  4,06 16
  Tävlande
  22 %
  61 %
  17 %
  4,06 18
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  50 %
  33 %
  6 %
  3,61 18
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  13 %
  63 %
  25 %
  3,88 8
  55- år
  14 %
  29 %
  43 %
  14 %
  3,29 7
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  13 %
  50 %
  31 %
  6 %
  3,63 16
  Tävlande
  11 %
  50 %
  33 %
  6 %
  3,61 18
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  44 %
  22 %
  6 %
  3,94 18
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  25 %
  63 %
  13 %
  4,13 8
  55- år
  29 %
  29 %
  43 %
  3,86 7
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  25 %
  50 %
  19 %
  6 %
  3,94 16
  Tävlande
  28 %
  44 %
  22 %
  6 %
  3,94 18
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  56 %
  6 %
  11 %
  11 %
  3,56 18
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  13 %
  63 %
  13 %
  13 %
  3,63 8
  55- år
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  3,57 7
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  2,50 2
  Män
  19 %
  56 %
  6 %
  13 %
  6 %
  3,69 16
  Tävlande
  17 %
  56 %
  6 %
  11 %
  11 %
  3,56 18
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  28 %
  28 %
  11 %
  4,06 18
  -16 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  13 %
  38 %
  50 %
  3,63 8
  55- år
  43 %
  29 %
  14 %
  14 %
  4,33 7
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  38 %
  25 %
  31 %
  6 %
  4,07 16
  Tävlande
  33 %
  28 %
  28 %
  11 %
  4,06 18
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  4,00 18
  -16 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  13 %
  50 %
  38 %
  3,75 8
  55- år
  43 %
  29 %
  14 %
  14 %
  4,33 7
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  25 %
  44 %
  25 %
  6 %
  4,00 16
  Tävlande
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  4,00 18
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  17 %
  22 %
  28 %
  22 %
  2,79 18
  -16 år
  100 %
  1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  13 %
  25 %
  50 %
  13 %
  2,00 8
  55- år
  29 %
  29 %
  14 %
  14 %
  14 %
  3,67 7
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  1,00 2
  Män
  13 %
  19 %
  25 %
  25 %
  19 %
  2,92 16
  Tävlande
  11 %
  17 %
  22 %
  28 %
  22 %
  2,79 18
 • Fråga 12

  Hur väl anser du att valt tävlingsområde passar för aktuell disciplin (sprint, medel, lång, natt, stafett, osv.)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  44 %
  17 %
  11 %
  4,13 18
  -16 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  38 %
  38 %
  13 %
  13 %
  4,29 8
  55- år
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 7
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,00 2
  Män
  31 %
  50 %
  13 %
  6 %
  4,20 16
  Tävlande
  28 %
  44 %
  17 %
  11 %
  4,13 18

Annonser

Orienteringsmagasinet 1 kr
OK Orion