Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Tockarps Vättefejden/Gränsfejden, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,04 14
-16 år 3,70 1
35-54 år 3,89 7
55- år 4,26 6
Kvinnor 4,07 4
Män 4,03 10
Tävlande 4,07 13
Ej tävlande 3,60 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  64 %
  7 %
  7 %
  4,00 14
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  14 %
  71 %
  14 %
  3,86 7
  55- år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  Kvinnor
  100 %
  4,00 4
  Män
  30 %
  50 %
  10 %
  10 %
  4,00 10
  Tävlande
  23 %
  62 %
  8 %
  8 %
  4,00 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  43 %
  14 %
  7 %
  4,00 14
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  55- år
  50 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,83 6
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  40 %
  30 %
  20 %
  10 %
  3,90 10
  Tävlande
  38 %
  38 %
  15 %
  8 %
  4,00 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  71 %
  21 %
  7 %
  4,64 14
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  71 %
  14 %
  14 %
  4,57 7
  55- år
  83 %
  17 %
  4,83 6
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Män
  80 %
  10 %
  10 %
  4,70 10
  Tävlande
  77 %
  15 %
  8 %
  4,69 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 14
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  14 %
  43 %
  43 %
  3,71 7
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 4
  Män
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 10
  Tävlande
  31 %
  46 %
  23 %
  4,08 13
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  43 %
  21 %
  7 %
  3,86 14
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  14 %
  57 %
  14 %
  14 %
  3,57 7
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Män
  20 %
  50 %
  20 %
  10 %
  3,70 10
  Tävlande
  31 %
  46 %
  15 %
  8 %
  3,92 13
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  50 %
  14 %
  7 %
  4,00 14
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 7
  55- år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,00 6
  Kvinnor
  100 %
  4,00 4
  Män
  40 %
  30 %
  20 %
  10 %
  4,00 10
  Tävlande
  31 %
  54 %
  8 %
  8 %
  4,08 13
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  36 %
  43 %
  3,79 14
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  14 %
  29 %
  57 %
  3,57 7
  55- år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Män
  10 %
  40 %
  50 %
  3,60 10
  Tävlande
  23 %
  38 %
  38 %
  3,85 13
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  36 %
  43 %
  3,79 14
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  29 %
  29 %
  43 %
  3,86 7
  55- år
  17 %
  50 %
  33 %
  3,83 6
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  3,50 4
  Män
  20 %
  50 %
  30 %
  3,90 10
  Tävlande
  23 %
  38 %
  38 %
  3,85 13
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  50 %
  7 %
  14 %
  4,25 14
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  4,17 7
  55- år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,40 6
  Kvinnor
  100 %
  4,00 4
  Män
  40 %
  30 %
  10 %
  20 %
  4,38 10
  Tävlande
  31 %
  46 %
  8 %
  15 %
  4,27 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  21 %
  14 %
  7 %
  7 %
  21 %
  3,73 14
  -16 år
  100 %
  1
  35-54 år
  14 %
  14 %
  14 %
  14 %
  14 %
  29 %
  3,00 7
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  50 %
  3,50 4
  Män
  40 %
  20 %
  10 %
  10 %
  10 %
  10 %
  3,78 10
  Tävlande
  31 %
  23 %
  15 %
  8 %
  8 %
  15 %
  3,73 13
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 12

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  36 %
  14 %
  4,36 14
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  43 %
  29 %
  29 %
  4,14 7
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Män
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 10
  Tävlande
  46 %
  38 %
  15 %
  4,31 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser

Orienteringsmagasinet 1 kr
OK Orion