Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, DM, medel, Östergötland

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,18 11
-16 år 4,33 1
21-34 år 3,67 2
35-54 år 4,19 6
55- år 4,55 2
Kvinnor 4,00 2
Män 4,22 9
Tävlande 4,18 11
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  55 %
  9 %
  4,27 11
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 6
  55- år
  100 %
  5,00 2
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  Tävlande
  36 %
  55 %
  9 %
  4,27 11
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  73 %
  9 %
  4,09 11
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  17 %
  83 %
  4,17 6
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
  Tävlande
  18 %
  73 %
  9 %
  4,09 11
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  82 %
  9 %
  9 %
  4,70 11
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  83 %
  17 %
  4,50 6
  55- år
  100 %
  5,00 2
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  78 %
  11 %
  11 %
  4,63 9
  Tävlande
  82 %
  9 %
  9 %
  4,70 11
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  27 %
  27 %
  4,18 11
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  55- år
  100 %
  5,00 2
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  44 %
  22 %
  33 %
  4,11 9
  Tävlande
  45 %
  27 %
  27 %
  4,18 11
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  73 %
  9 %
  4,00 11
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  17 %
  67 %
  17 %
  3,83 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,00 2
  Män
  22 %
  78 %
  4,22 9
  Tävlande
  18 %
  73 %
  9 %
  4,00 11
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  45 %
  18 %
  4,18 11
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  33 %
  56 %
  11 %
  4,22 9
  Tävlande
  36 %
  45 %
  18 %
  4,18 11
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  55 %
  18 %
  4,09 11
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  33 %
  56 %
  11 %
  4,22 9
  Tävlande
  27 %
  55 %
  18 %
  4,09 11
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  36 %
  9 %
  9 %
  9 %
  4,10 11
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  50 %
  17 %
  17 %
  17 %
  4,20 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  33 %
  33 %
  11 %
  11 %
  11 %
  4,00 9
  Tävlande
  36 %
  36 %
  9 %
  9 %
  9 %
  4,10 11
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  73 %
  27 %
  4,00 11
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,00 6
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  78 %
  22 %
  4,00 9
  Tävlande
  73 %
  27 %
  4,00 11
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  27 %
  9 %
  9 %
  9 %
  4,20 11
  -16 år
  100 %
  1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  67 %
  17 %
  17 %
  4,50 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  56 %
  22 %
  11 %
  11 %
  4,38 9
  Tävlande
  45 %
  27 %
  9 %
  9 %
  9 %
  4,20 11

Annonser