Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Göteborgsdubbeln, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,77 30
-16 år 4,42 2
21-34 år 2,08 1
35-54 år 4,16 9
55- år 3,59 18
Kvinnor 4,13 9
Män 3,61 21
Tävlande 3,80 28
Ej tävlande 3,29 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  60 %
  10 %
  3 %
  4,10 30
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  55- år
  11 %
  78 %
  11 %
  4,00 18
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 9
  Män
  24 %
  57 %
  14 %
  5 %
  4,00 21
  Tävlande
  29 %
  61 %
  7 %
  4 %
  4,14 28
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  47 %
  23 %
  13 %
  3 %
  3,53 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  1,00 1
  35-54 år
  33 %
  56 %
  11 %
  4,11 9
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  3,33 18
  Kvinnor
  22 %
  67 %
  11 %
  4,00 9
  Män
  10 %
  38 %
  33 %
  14 %
  5 %
  3,33 21
  Tävlande
  14 %
  46 %
  21 %
  14 %
  4 %
  3,54 28
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  63 %
  20 %
  13 %
  3 %
  4,40 30
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  1,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 9
  55- år
  44 %
  33 %
  22 %
  4,22 18
  Kvinnor
  67 %
  22 %
  11 %
  4,56 9
  Män
  62 %
  19 %
  14 %
  5 %
  4,33 21
  Tävlande
  64 %
  21 %
  11 %
  4 %
  4,43 28
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  47 %
  23 %
  3 %
  3 %
  3,83 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  100 %
  1,00 1
  35-54 år
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  55- år
  11 %
  50 %
  33 %
  6 %
  3,67 18
  Kvinnor
  56 %
  33 %
  11 %
  4,33 9
  Män
  10 %
  52 %
  33 %
  5 %
  3,62 21
  Tävlande
  25 %
  50 %
  18 %
  4 %
  4 %
  3,89 28
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  27 %
  30 %
  20 %
  7 %
  3,27 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  33 %
  33 %
  22 %
  11 %
  3,89 9
  55- år
  6 %
  22 %
  39 %
  22 %
  11 %
  2,89 18
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  22 %
  11 %
  3,89 9
  Män
  10 %
  24 %
  33 %
  24 %
  10 %
  3,00 21
  Tävlande
  18 %
  25 %
  32 %
  18 %
  7 %
  3,29 28
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  43 %
  37 %
  7 %
  3,63 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  11 %
  67 %
  22 %
  3,89 9
  55- år
  11 %
  39 %
  39 %
  11 %
  3,50 18
  Kvinnor
  22 %
  56 %
  22 %
  4,00 9
  Män
  10 %
  38 %
  43 %
  10 %
  3,48 21
  Tävlande
  14 %
  43 %
  39 %
  4 %
  3,68 28
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  57 %
  7 %
  10 %
  4,00 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 9
  55- år
  22 %
  61 %
  6 %
  11 %
  3,94 18
  Kvinnor
  22 %
  78 %
  4,22 9
  Män
  29 %
  48 %
  10 %
  14 %
  3,90 21
  Tävlande
  29 %
  54 %
  7 %
  11 %
  4,00 28
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  37 %
  37 %
  10 %
  3 %
  3,47 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  100 %
  1,00 1
  35-54 år
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  3,78 9
  55- år
  6 %
  33 %
  50 %
  11 %
  3,33 18
  Kvinnor
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  3,78 9
  Män
  10 %
  33 %
  43 %
  10 %
  5 %
  3,33 21
  Tävlande
  14 %
  39 %
  32 %
  11 %
  4 %
  3,50 28
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  47 %
  17 %
  7 %
  20 %
  3,75 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  22 %
  44 %
  11 %
  11 %
  11 %
  3,88 9
  55- år
  50 %
  22 %
  6 %
  22 %
  3,57 18
  Kvinnor
  22 %
  56 %
  11 %
  11 %
  4,00 9
  Män
  5 %
  43 %
  24 %
  5 %
  24 %
  3,63 21
  Tävlande
  11 %
  50 %
  14 %
  4 %
  21 %
  3,86 28
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  2,50 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  57 %
  17 %
  7 %
  4,04 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  33 %
  56 %
  11 %
  4,38 9
  55- år
  11 %
  56 %
  28 %
  6 %
  3,82 18
  Kvinnor
  22 %
  67 %
  11 %
  4,25 9
  Män
  19 %
  52 %
  24 %
  5 %
  3,95 21
  Tävlande
  21 %
  54 %
  18 %
  7 %
  4,04 28
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 12

  Vilken kvalitet tyckte du serveringen höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  27 %
  10 %
  3 %
  30 %
  4,19 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  44 %
  11 %
  44 %
  4,80 9
  55- år
  22 %
  33 %
  17 %
  28 %
  4,08 18
  Kvinnor
  44 %
  22 %
  33 %
  4,67 9
  Män
  24 %
  29 %
  14 %
  5 %
  29 %
  4,00 21
  Tävlande
  32 %
  29 %
  11 %
  4 %
  25 %
  4,19 28
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 13

  Vilken kvalitet tyckte du duscharna höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  3 %
  7 %
  27 %
  23 %
  13 %
  27 %
  2,50 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  1,00 1
  35-54 år
  22 %
  22 %
  33 %
  22 %
  2,86 9
  55- år
  33 %
  22 %
  17 %
  28 %
  2,23 18
  Kvinnor
  11 %
  22 %
  56 %
  11 %
  3,50 9
  Män
  14 %
  33 %
  19 %
  33 %
  1,93 21
  Tävlande
  4 %
  7 %
  29 %
  25 %
  11 %
  25 %
  2,57 28
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  1,00 2
 • Fråga 14

  Vilken kvalitet tyckte du det var på toaletterna

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  20 %
  7 %
  3 %
  3 %
  37 %
  4,11 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  44 %
  11 %
  11 %
  33 %
  4,17 9
  55- år
  22 %
  28 %
  6 %
  6 %
  39 %
  4,09 18
  Kvinnor
  44 %
  44 %
  11 %
  4,11 9
  Män
  24 %
  10 %
  10 %
  5 %
  52 %
  4,10 21
  Tävlande
  32 %
  21 %
  4 %
  4 %
  4 %
  36 %
  4,17 28
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 15

  Vilken kvalitet tyckte du det var på direktanmälan (ej banorna)

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  7 %
  7 %
  73 %
  4,25 30
  -16 år
  100 %
  2
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  44 %
  56 %
  5,00 9
  55- år
  11 %
  11 %
  78 %
  3,50 18
  Kvinnor
  11 %
  89 %
  5,00 9
  Män
  14 %
  10 %
  10 %
  67 %
  4,14 21
  Tävlande
  11 %
  7 %
  4 %
  79 %
  4,33 28
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2

Annonser

Mila