Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Närkekvartetten, dag 1, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,95 43
-16 år 4,28 4
17-20 år 3,68 2
21-34 år 3,87 3
35-54 år 4,06 21
55- år 3,76 13
Kvinnor 4,07 17
Män 3,88 26
Tävlande 3,96 41
Ej tävlande 3,84 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  56 %
  35 %
  7 %
  2 %
  4,50 43
  -16 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 4
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 3
  35-54 år
  67 %
  19 %
  14 %
  4,52 21
  55- år
  38 %
  62 %
  4,38 13
  Kvinnor
  65 %
  24 %
  12 %
  4,53 17
  Män
  50 %
  42 %
  4 %
  4 %
  4,48 26
  Tävlande
  56 %
  37 %
  5 %
  2 %
  4,53 41
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  44 %
  9 %
  2 %
  5 %
  4,27 43
  -16 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,67 4
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  43 %
  48 %
  5 %
  5 %
  4,29 21
  55- år
  38 %
  38 %
  15 %
  8 %
  4,25 13
  Kvinnor
  47 %
  41 %
  12 %
  4,35 17
  Män
  35 %
  46 %
  8 %
  4 %
  8 %
  4,21 26
  Tävlande
  41 %
  41 %
  10 %
  2 %
  5 %
  4,28 41
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  35 %
  26 %
  7 %
  3,93 43
  -16 år
  75 %
  25 %
  4,50 4
  17-20 år
  100 %
  3,00 2
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  38 %
  33 %
  14 %
  14 %
  3,95 21
  55- år
  15 %
  54 %
  31 %
  3,85 13
  Kvinnor
  41 %
  18 %
  35 %
  6 %
  3,94 17
  Män
  27 %
  46 %
  19 %
  8 %
  3,92 26
  Tävlande
  34 %
  34 %
  24 %
  7 %
  3,95 41
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  53 %
  14 %
  4,19 43
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 21
  55- år
  23 %
  62 %
  15 %
  4,08 13
  Kvinnor
  35 %
  53 %
  12 %
  4,24 17
  Män
  31 %
  54 %
  15 %
  4,15 26
  Tävlande
  32 %
  56 %
  12 %
  4,20 41
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  26 %
  14 %
  19 %
  19 %
  3,16 43
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 4
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  33 %
  10 %
  14 %
  33 %
  10 %
  3,24 21
  55- år
  8 %
  31 %
  8 %
  8 %
  46 %
  2,46 13
  Kvinnor
  29 %
  18 %
  24 %
  24 %
  6 %
  3,41 17
  Män
  19 %
  31 %
  8 %
  15 %
  27 %
  3,00 26
  Tävlande
  22 %
  27 %
  12 %
  20 %
  20 %
  3,12 41
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  16 %
  19 %
  30 %
  21 %
  14 %
  3,02 43
  -16 år
  25 %
  75 %
  3,50 4
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  35-54 år
  24 %
  14 %
  29 %
  14 %
  19 %
  3,10 21
  55- år
  8 %
  23 %
  23 %
  31 %
  15 %
  2,77 13
  Kvinnor
  18 %
  12 %
  41 %
  18 %
  12 %
  3,06 17
  Män
  15 %
  23 %
  23 %
  23 %
  15 %
  3,00 26
  Tävlande
  17 %
  20 %
  29 %
  20 %
  15 %
  3,05 41
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  2,50 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  40 %
  28 %
  4,05 43
  -16 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  38 %
  29 %
  33 %
  4,05 21
  55- år
  15 %
  62 %
  23 %
  3,92 13
  Kvinnor
  47 %
  29 %
  24 %
  4,24 17
  Män
  23 %
  46 %
  31 %
  3,92 26
  Tävlande
  34 %
  39 %
  27 %
  4,07 41
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  37 %
  16 %
  7 %
  7 %
  3,81 43
  -16 år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,75 4
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,00 3
  35-54 år
  48 %
  24 %
  19 %
  10 %
  4,00 21
  55- år
  15 %
  54 %
  23 %
  8 %
  3,77 13
  Kvinnor
  41 %
  41 %
  6 %
  12 %
  4,12 17
  Män
  27 %
  35 %
  23 %
  4 %
  12 %
  3,62 26
  Tävlande
  34 %
  34 %
  17 %
  7 %
  7 %
  3,80 41
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  37 %
  9 %
  23 %
  4,27 43
  -16 år
  75 %
  25 %
  4,50 4
  17-20 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  43 %
  19 %
  38 %
  4,69 21
  55- år
  77 %
  15 %
  8 %
  3,83 13
  Kvinnor
  41 %
  24 %
  12 %
  24 %
  4,38 17
  Män
  23 %
  46 %
  8 %
  23 %
  4,20 26
  Tävlande
  29 %
  39 %
  10 %
  22 %
  4,25 41
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  5,00 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  49 %
  37 %
  2 %
  12 %
  4,50 43
  -16 år
  25 %
  25 %
  50 %
  4,50 4
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  71 %
  19 %
  10 %
  4,79 21
  55- år
  31 %
  62 %
  8 %
  4,33 13
  Kvinnor
  47 %
  35 %
  18 %
  4,57 17
  Män
  50 %
  38 %
  4 %
  8 %
  4,46 26
  Tävlande
  49 %
  37 %
  2 %
  12 %
  4,50 41
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2

Annonser