Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, DM, lång, Västergötland

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,33 21
-16 år 3,73 1
17-20 år 4,55 2
21-34 år 4,27 1
35-54 år 4,22 5
55- år 4,40 12
Kvinnor 4,28 5
Män 4,35 16
Tävlande 4,34 18
Ej tävlande 4,32 3
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  62 %
  10 %
  4,19 21
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  55- år
  42 %
  50 %
  8 %
  4,33 12
  Kvinnor
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  Män
  25 %
  69 %
  6 %
  4,19 16
  Tävlande
  28 %
  61 %
  11 %
  4,17 18
  Ej tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 3
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  48 %
  43 %
  5 %
  5 %
  4,35 21
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,25 5
  55- år
  50 %
  42 %
  8 %
  4,25 12
  Kvinnor
  100 %
  5,00 5
  Män
  31 %
  56 %
  6 %
  6 %
  4,13 16
  Tävlande
  50 %
  39 %
  6 %
  6 %
  4,35 18
  Ej tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 3
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  76 %
  24 %
  4,76 21
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  55- år
  83 %
  17 %
  4,83 12
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Män
  81 %
  19 %
  4,81 16
  Tävlande
  72 %
  28 %
  4,72 18
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 3
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  29 %
  14 %
  4,43 21
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  80 %
  20 %
  4,80 5
  55- år
  58 %
  33 %
  8 %
  4,50 12
  Kvinnor
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  Män
  63 %
  25 %
  13 %
  4,50 16
  Tävlande
  56 %
  28 %
  17 %
  4,39 18
  Ej tävlande
  67 %
  33 %
  4,67 3
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  52 %
  43 %
  5 %
  4,48 21
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  55- år
  50 %
  42 %
  8 %
  4,42 12
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Män
  50 %
  44 %
  6 %
  4,44 16
  Tävlande
  56 %
  39 %
  6 %
  4,50 18
  Ej tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 3
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  52 %
  5 %
  10 %
  4,10 21
  -16 år
  100 %
  2,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  20 %
  60 %
  20 %
  3,80 5
  55- år
  33 %
  58 %
  8 %
  4,25 12
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  3,60 5
  Män
  44 %
  44 %
  6 %
  6 %
  4,25 16
  Tävlande
  39 %
  44 %
  6 %
  11 %
  4,11 18
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 3
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  48 %
  24 %
  19 %
  10 %
  4,10 21
  -16 år
  100 %
  2,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  40 %
  20 %
  40 %
  4,00 5
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 12
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  40 %
  3,40 5
  Män
  56 %
  19 %
  25 %
  4,31 16
  Tävlande
  50 %
  22 %
  17 %
  11 %
  4,11 18
  Ej tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  33 %
  29 %
  5 %
  5 %
  3,90 21
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  20 %
  80 %
  3,20 5
  55- år
  42 %
  42 %
  8 %
  8 %
  4,27 12
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  3,60 5
  Män
  38 %
  25 %
  25 %
  6 %
  6 %
  4,00 16
  Tävlande
  28 %
  39 %
  22 %
  6 %
  6 %
  3,94 18
  Ej tävlande
  33 %
  67 %
  3,67 3
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  48 %
  5 %
  14 %
  4,33 21
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  55- år
  33 %
  42 %
  8 %
  17 %
  4,30 12
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Män
  25 %
  50 %
  6 %
  19 %
  4,23 16
  Tävlande
  33 %
  44 %
  6 %
  17 %
  4,33 18
  Ej tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 3
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  24 %
  19 %
  4,71 21
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  40 %
  60 %
  5,00 5
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 12
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  4,75 5
  Män
  56 %
  25 %
  19 %
  4,69 16
  Tävlande
  61 %
  28 %
  11 %
  4,69 18
  Ej tävlande
  33 %
  67 %
  5,00 3
 • Fråga 12

  Hur väl anser du att valt tävlingsområde passar för aktuell disciplin (sprint, medel, lång, natt, stafett, osv.)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  48 %
  43 %
  10 %
  4,38 21
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  55- år
  33 %
  58 %
  8 %
  4,25 12
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Män
  44 %
  44 %
  13 %
  4,31 16
  Tävlande
  50 %
  39 %
  11 %
  4,39 18
  Ej tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 3

Annonser

Mila