Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, DM, sprint, Göteborg

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,81 14
-16 år 4,32 2
17-20 år 2,60 1
21-34 år 4,16 2
35-54 år 3,85 6
55- år 3,56 3
Kvinnor 3,55 5
Män 3,97 9
Tävlande 3,69 12
Ej tävlande 4,52 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  50 %
  21 %
  4,07 14
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  55- år
  100 %
  4,00 3
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  40 %
  3,80 5
  Män
  33 %
  56 %
  11 %
  4,22 9
  Tävlande
  17 %
  58 %
  25 %
  3,92 12
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  36 %
  21 %
  7 %
  7 %
  3,71 14
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 6
  55- år
  67 %
  33 %
  2,67 3
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,40 5
  Män
  33 %
  33 %
  22 %
  11 %
  3,89 9
  Tävlande
  25 %
  33 %
  25 %
  8 %
  8 %
  3,58 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  29 %
  21 %
  7 %
  7 %
  21 %
  3,45 14
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  17-20 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  3,80 6
  55- år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Kvinnor
  20 %
  20 %
  20 %
  20 %
  20 %
  2,50 5
  Män
  22 %
  33 %
  22 %
  22 %
  4,00 9
  Tävlande
  17 %
  25 %
  25 %
  8 %
  8 %
  17 %
  3,40 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  43 %
  21 %
  7 %
  4,08 14
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  55- år
  100 %
  4,00 3
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  4,00 5
  Män
  33 %
  44 %
  22 %
  4,11 9
  Tävlande
  17 %
  50 %
  25 %
  8 %
  3,91 12
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  50 %
  14 %
  14 %
  3,79 14
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  17 %
  67 %
  17 %
  3,83 6
  55- år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  40 %
  3,40 5
  Män
  22 %
  56 %
  22 %
  4,00 9
  Tävlande
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  3,67 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  64 %
  7 %
  4,21 14
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  55- år
  100 %
  4,00 3
  Kvinnor
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Män
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
  Tävlande
  25 %
  67 %
  8 %
  4,17 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  64 %
  7 %
  4,14 14
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  17 %
  83 %
  4,17 6
  55- år
  67 %
  33 %
  3,33 3
  Kvinnor
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Män
  22 %
  67 %
  11 %
  4,00 9
  Tävlande
  25 %
  67 %
  8 %
  4,08 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  14 %
  21 %
  14 %
  21 %
  3,73 14
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  33 %
  17 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,80 6
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,25 5
  Män
  33 %
  22 %
  11 %
  11 %
  22 %
  4,00 9
  Tävlande
  17 %
  17 %
  25 %
  17 %
  25 %
  3,44 12
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  14 %
  7 %
  21 %
  14 %
  29 %
  2,90 14
  -16 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  2,40 6
  55- år
  67 %
  33 %
  3,00 3
  Kvinnor
  20 %
  20 %
  20 %
  40 %
  2,67 5
  Män
  11 %
  22 %
  11 %
  22 %
  11 %
  22 %
  3,00 9
  Tävlande
  8 %
  17 %
  8 %
  17 %
  17 %
  33 %
  2,75 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  14 %
  7 %
  36 %
  7 %
  14 %
  3,08 14
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  100 %
  2
  35-54 år
  33 %
  17 %
  33 %
  17 %
  3,00 6
  55- år
  67 %
  33 %
  3,33 3
  Kvinnor
  40 %
  40 %
  20 %
  3,00 5
  Män
  11 %
  22 %
  11 %
  33 %
  22 %
  3,14 9
  Tävlande
  17 %
  17 %
  8 %
  33 %
  8 %
  17 %
  3,00 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 12

  Vilken kvalitet tyckte du serveringen höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  14 %
  7 %
  7 %
  43 %
  4,13 14
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  2
  35-54 år
  50 %
  17 %
  33 %
  4,25 6
  55- år
  33 %
  67 %
  4,00 3
  Kvinnor
  20 %
  20 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,50 5
  Män
  33 %
  11 %
  56 %
  4,75 9
  Tävlande
  17 %
  17 %
  8 %
  8 %
  50 %
  3,83 12
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 13

  Vilken kvalitet tyckte du duscharna höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  7 %
  79 %
  1,67 14
  -16 år
  100 %
  2
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  35-54 år
  17 %
  83 %
  1,00 6
  55- år
  100 %
  3
  Kvinnor
  20 %
  20 %
  60 %
  1,50 5
  Män
  11 %
  89 %
  2,00 9
  Tävlande
  17 %
  8 %
  75 %
  1,67 12
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 14

  Vilken kvalitet tyckte du det var på toaletterna

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  21 %
  29 %
  4,70 14
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  67 %
  33 %
  5,00 6
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Män
  44 %
  11 %
  44 %
  4,80 9
  Tävlande
  50 %
  25 %
  25 %
  4,67 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  5,00 2
 • Fråga 15

  Vilken kvalitet tyckte du det var på direktanmälan (ej banorna)

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  7 %
  79 %
  4,67 14
  -16 år
  100 %
  2
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  17 %
  17 %
  67 %
  4,50 6
  55- år
  100 %
  3
  Kvinnor
  100 %
  5
  Män
  22 %
  11 %
  67 %
  4,67 9
  Tävlande
  8 %
  8 %
  83 %
  4,50 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  5,00 2

Annonser