Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, O-event, dag 1, Sprint by Night

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,68 40
-16 år 3,56 4
17-20 år 3,29 5
35-54 år 3,83 22
55- år 3,58 9
Kvinnor 4,24 10
Män 3,50 30
Tävlande 3,69 38
Ej tävlande 3,59 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  50 %
  8 %
  3 %
  4,28 40
  -16 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  17-20 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,00 5
  35-54 år
  45 %
  50 %
  5 %
  4,41 22
  55- år
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 10
  Män
  37 %
  50 %
  10 %
  3 %
  4,20 30
  Tävlande
  39 %
  50 %
  8 %
  3 %
  4,26 38
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  48 %
  15 %
  5 %
  13 %
  3,94 40
  -16 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  17-20 år
  80 %
  20 %
  3,80 5
  35-54 år
  27 %
  45 %
  14 %
  14 %
  4,16 22
  55- år
  56 %
  22 %
  11 %
  11 %
  3,50 9
  Kvinnor
  40 %
  50 %
  10 %
  4,44 10
  Män
  13 %
  47 %
  20 %
  7 %
  13 %
  3,77 30
  Tävlande
  21 %
  45 %
  16 %
  5 %
  13 %
  3,94 38
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  35 %
  3 %
  10 %
  4,56 40
  -16 år
  75 %
  25 %
  4,50 4
  17-20 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,50 5
  35-54 år
  55 %
  36 %
  9 %
  4,60 22
  55- år
  44 %
  44 %
  11 %
  4,50 9
  Kvinnor
  90 %
  10 %
  4,90 10
  Män
  40 %
  43 %
  3 %
  13 %
  4,42 30
  Tävlande
  53 %
  34 %
  3 %
  11 %
  4,56 38
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  40 %
  15 %
  5 %
  3 %
  4,13 40
  -16 år
  75 %
  25 %
  4,50 4
  17-20 år
  40 %
  60 %
  3,80 5
  35-54 år
  32 %
  50 %
  5 %
  9 %
  5 %
  4,10 22
  55- år
  33 %
  56 %
  11 %
  4,22 9
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 10
  Män
  30 %
  47 %
  13 %
  7 %
  3 %
  4,03 30
  Tävlande
  37 %
  39 %
  16 %
  5 %
  3 %
  4,11 38
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  13 %
  18 %
  20 %
  43 %
  2,23 40
  -16 år
  25 %
  75 %
  1,75 4
  17-20 år
  20 %
  80 %
  1,20 5
  35-54 år
  14 %
  14 %
  18 %
  27 %
  27 %
  2,59 22
  55- år
  11 %
  33 %
  11 %
  44 %
  2,11 9
  Kvinnor
  20 %
  30 %
  20 %
  30 %
  3,10 10
  Män
  3 %
  7 %
  17 %
  27 %
  47 %
  1,93 30
  Tävlande
  8 %
  11 %
  18 %
  21 %
  42 %
  2,21 38
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  2,50 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  33 %
  43 %
  5 %
  8 %
  3,38 40
  -16 år
  25 %
  25 %
  50 %
  2,25 4
  17-20 år
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  2,60 5
  35-54 år
  18 %
  36 %
  41 %
  5 %
  3,68 22
  55- år
  11 %
  33 %
  56 %
  3,56 9
  Kvinnor
  30 %
  50 %
  10 %
  10 %
  4,00 10
  Män
  7 %
  27 %
  53 %
  3 %
  10 %
  3,17 30
  Tävlande
  13 %
  32 %
  42 %
  5 %
  8 %
  3,37 38
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  45 %
  18 %
  10 %
  13 %
  3,40 40
  -16 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,00 4
  17-20 år
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  2,60 5
  35-54 år
  18 %
  55 %
  14 %
  9 %
  5 %
  3,73 22
  55- år
  11 %
  44 %
  22 %
  22 %
  3,22 9
  Kvinnor
  30 %
  40 %
  30 %
  4,00 10
  Män
  10 %
  47 %
  13 %
  13 %
  17 %
  3,20 30
  Tävlande
  16 %
  45 %
  18 %
  11 %
  11 %
  3,45 38
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  2,50 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  33 %
  35 %
  3 %
  8 %
  3 %
  3,56 40
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 4
  17-20 år
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,50 5
  35-54 år
  18 %
  32 %
  36 %
  5 %
  9 %
  3,45 22
  55- år
  11 %
  44 %
  44 %
  3,67 9
  Kvinnor
  40 %
  50 %
  10 %
  4,30 10
  Män
  13 %
  27 %
  43 %
  3 %
  10 %
  3 %
  3,31 30
  Tävlande
  18 %
  34 %
  37 %
  3 %
  5 %
  3 %
  3,59 38
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  35 %
  25 %
  3 %
  3 %
  18 %
  3,76 40
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 4
  17-20 år
  20 %
  20 %
  60 %
  4,50 5
  35-54 år
  14 %
  50 %
  18 %
  5 %
  14 %
  3,84 22
  55- år
  11 %
  22 %
  44 %
  11 %
  11 %
  3,25 9
  Kvinnor
  30 %
  40 %
  10 %
  20 %
  4,25 10
  Män
  13 %
  33 %
  30 %
  3 %
  3 %
  17 %
  3,60 30
  Tävlande
  16 %
  37 %
  24 %
  3 %
  3 %
  18 %
  3,74 38
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  33 %
  13 %
  10 %
  5 %
  10 %
  3,81 40
  -16 år
  75 %
  25 %
  4,50 4
  17-20 år
  40 %
  20 %
  40 %
  4,00 5
  35-54 år
  27 %
  36 %
  14 %
  14 %
  5 %
  5 %
  3,71 22
  55- år
  11 %
  56 %
  11 %
  11 %
  11 %
  3,63 9
  Kvinnor
  50 %
  10 %
  10 %
  30 %
  4,57 10
  Män
  23 %
  40 %
  13 %
  13 %
  7 %
  3 %
  3,62 30
  Tävlande
  29 %
  34 %
  13 %
  8 %
  5 %
  11 %
  3,82 38
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 12

  Hur väl anser du att valt tävlingsområde passar för aktuell disciplin (sprint, medel, lång, natt, stafett, osv.)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  33 %
  25 %
  8 %
  8 %
  3,65 40
  -16 år
  25 %
  25 %
  50 %
  2,50 4
  17-20 år
  20 %
  40 %
  40 %
  3,00 5
  35-54 år
  36 %
  41 %
  14 %
  5 %
  5 %
  4,00 22
  55- år
  11 %
  44 %
  44 %
  3,67 9
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  10 %
  10 %
  4,30 10
  Män
  17 %
  37 %
  30 %
  7 %
  10 %
  3,43 30
  Tävlande
  29 %
  32 %
  26 %
  5 %
  8 %
  3,68 38
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2

Annonser

Mila