Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, 25manna

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,62 98
-16 år 4,16 5
17-20 år 3,33 9
21-34 år 3,73 10
35-54 år 3,57 45
55- år 3,65 29
Kvinnor 3,61 26
Män 3,62 72
Tävlande 3,68 79
Ej tävlande 3,36 19
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  50 %
  23 %
  1 %
  1 %
  3,98 98
  -16 år
  80 %
  20 %
  4,60 5
  17-20 år
  22 %
  56 %
  22 %
  4,00 9
  21-34 år
  30 %
  30 %
  40 %
  3,90 10
  35-54 år
  20 %
  53 %
  22 %
  2 %
  2 %
  3,91 45
  55- år
  21 %
  59 %
  21 %
  4,00 29
  Kvinnor
  27 %
  54 %
  15 %
  4 %
  4,00 26
  Män
  24 %
  49 %
  26 %
  1 %
  3,97 72
  Tävlande
  25 %
  53 %
  19 %
  1 %
  1 %
  4,03 79
  Ej tävlande
  21 %
  37 %
  42 %
  3,79 19
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  40 %
  17 %
  4 %
  2 %
  14 %
  3,89 98
  -16 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,00 5
  17-20 år
  56 %
  22 %
  22 %
  3,71 9
  21-34 år
  20 %
  40 %
  10 %
  10 %
  20 %
  3,75 10
  35-54 år
  27 %
  36 %
  13 %
  7 %
  2 %
  16 %
  3,92 45
  55- år
  21 %
  41 %
  28 %
  10 %
  3,92 29
  Kvinnor
  12 %
  46 %
  15 %
  8 %
  4 %
  15 %
  3,64 26
  Män
  26 %
  38 %
  18 %
  3 %
  1 %
  14 %
  3,98 72
  Tävlande
  24 %
  42 %
  14 %
  4 %
  3 %
  14 %
  3,94 79
  Ej tävlande
  16 %
  32 %
  32 %
  5 %
  16 %
  3,69 19
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  29 %
  28 %
  12 %
  9 %
  3,67 98
  -16 år
  40 %
  60 %
  3,40 5
  17-20 år
  33 %
  44 %
  22 %
  4,11 9
  21-34 år
  30 %
  30 %
  20 %
  20 %
  3,13 10
  35-54 år
  31 %
  27 %
  16 %
  13 %
  13 %
  3,87 45
  55- år
  17 %
  24 %
  41 %
  14 %
  3 %
  3,46 29
  Kvinnor
  12 %
  23 %
  38 %
  15 %
  12 %
  3,35 26
  Män
  26 %
  31 %
  24 %
  11 %
  8 %
  3,79 72
  Tävlande
  23 %
  33 %
  27 %
  10 %
  8 %
  3,74 79
  Ej tävlande
  21 %
  11 %
  32 %
  21 %
  16 %
  3,38 19
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  9 %
  39 %
  29 %
  15 %
  5 %
  3 %
  3,33 98
  -16 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  17-20 år
  33 %
  22 %
  44 %
  2,89 9
  21-34 år
  20 %
  40 %
  30 %
  10 %
  3,70 10
  35-54 år
  7 %
  38 %
  29 %
  13 %
  9 %
  4 %
  3,21 45
  55- år
  10 %
  38 %
  31 %
  14 %
  3 %
  3 %
  3,39 29
  Kvinnor
  4 %
  62 %
  12 %
  15 %
  8 %
  3,38 26
  Män
  11 %
  31 %
  35 %
  15 %
  4 %
  4 %
  3,30 72
  Tävlande
  9 %
  44 %
  28 %
  14 %
  5 %
  3,38 79
  Ej tävlande
  11 %
  16 %
  32 %
  21 %
  5 %
  16 %
  3,06 19
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  47 %
  22 %
  2 %
  1 %
  3 %
  3,95 98
  -16 år
  80 %
  20 %
  4,80 5
  17-20 år
  56 %
  44 %
  3,56 9
  21-34 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 10
  35-54 år
  27 %
  40 %
  24 %
  2 %
  2 %
  4 %
  3,91 45
  55- år
  21 %
  55 %
  17 %
  3 %
  3 %
  3,96 29
  Kvinnor
  35 %
  31 %
  35 %
  4,00 26
  Män
  21 %
  53 %
  18 %
  3 %
  1 %
  4 %
  3,93 72
  Tävlande
  27 %
  48 %
  23 %
  1 %
  1 %
  4,00 79
  Ej tävlande
  16 %
  42 %
  21 %
  11 %
  11 %
  3,71 19
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  37 %
  39 %
  15 %
  2 %
  3 %
  4 %
  4,09 98
  -16 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  17-20 år
  11 %
  56 %
  11 %
  22 %
  3,22 9
  21-34 år
  40 %
  50 %
  10 %
  4,30 10
  35-54 år
  38 %
  36 %
  18 %
  2 %
  2 %
  4 %
  4,09 45
  55- år
  41 %
  34 %
  17 %
  7 %
  4,26 29
  Kvinnor
  46 %
  27 %
  27 %
  4,19 26
  Män
  33 %
  43 %
  11 %
  3 %
  4 %
  6 %
  4,04 72
  Tävlande
  38 %
  43 %
  15 %
  1 %
  3 %
  4,13 79
  Ej tävlande
  32 %
  21 %
  16 %
  5 %
  5 %
  21 %
  3,87 19
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  34 %
  23 %
  6 %
  2 %
  4 %
  3,88 98
  -16 år
  80 %
  20 %
  4,40 5
  17-20 år
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  3,78 9
  21-34 år
  50 %
  10 %
  30 %
  10 %
  4,00 10
  35-54 år
  27 %
  33 %
  27 %
  4 %
  4 %
  4 %
  3,77 45
  55- år
  24 %
  45 %
  21 %
  3 %
  7 %
  3,96 29
  Kvinnor
  42 %
  19 %
  31 %
  4 %
  4 %
  3,92 26
  Män
  26 %
  39 %
  21 %
  7 %
  1 %
  6 %
  3,87 72
  Tävlande
  34 %
  35 %
  24 %
  5 %
  1 %
  3,96 79
  Ej tävlande
  16 %
  26 %
  21 %
  11 %
  5 %
  21 %
  3,47 19
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  31 %
  28 %
  9 %
  9 %
  6 %
  3,40 98
  -16 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,00 5
  17-20 år
  44 %
  33 %
  22 %
  3,00 9
  21-34 år
  30 %
  40 %
  10 %
  20 %
  3,80 10
  35-54 år
  16 %
  27 %
  27 %
  9 %
  13 %
  9 %
  3,24 45
  55- år
  17 %
  28 %
  38 %
  7 %
  3 %
  7 %
  3,52 29
  Kvinnor
  27 %
  23 %
  27 %
  8 %
  12 %
  4 %
  3,48 26
  Män
  14 %
  33 %
  28 %
  10 %
  8 %
  7 %
  3,37 72
  Tävlande
  16 %
  33 %
  28 %
  10 %
  9 %
  4 %
  3,39 79
  Ej tävlande
  21 %
  21 %
  26 %
  5 %
  11 %
  16 %
  3,44 19
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  3 %
  18 %
  15 %
  15 %
  6 %
  42 %
  2,95 98
  -16 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,25 5
  17-20 år
  22 %
  33 %
  44 %
  2,80 9
  21-34 år
  20 %
  10 %
  70 %
  2,33 10
  35-54 år
  2 %
  22 %
  16 %
  18 %
  7 %
  36 %
  2,93 45
  55- år
  3 %
  10 %
  21 %
  14 %
  7 %
  45 %
  2,81 29
  Kvinnor
  4 %
  8 %
  19 %
  8 %
  8 %
  54 %
  2,83 26
  Män
  3 %
  22 %
  14 %
  18 %
  6 %
  38 %
  2,98 72
  Tävlande
  3 %
  20 %
  16 %
  14 %
  6 %
  41 %
  2,98 79
  Ej tävlande
  5 %
  11 %
  11 %
  21 %
  5 %
  47 %
  2,80 19
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  19 %
  21 %
  23 %
  16 %
  12 %
  2,74 98
  -16 år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,00 5
  17-20 år
  22 %
  44 %
  33 %
  2,11 9
  21-34 år
  10 %
  30 %
  20 %
  30 %
  10 %
  3,22 10
  35-54 år
  4 %
  18 %
  22 %
  18 %
  22 %
  16 %
  2,58 45
  55- år
  3 %
  21 %
  28 %
  24 %
  10 %
  14 %
  2,80 29
  Kvinnor
  8 %
  15 %
  19 %
  31 %
  12 %
  15 %
  2,73 26
  Män
  7 %
  21 %
  22 %
  21 %
  18 %
  11 %
  2,75 72
  Tävlande
  8 %
  20 %
  20 %
  25 %
  11 %
  15 %
  2,85 79
  Ej tävlande
  5 %
  16 %
  26 %
  16 %
  37 %
  2,37 19

Annonser

Mila