Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Mila Stockholm by Night, #1

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,22 9
21-34 år 4,35 2
35-54 år 4,11 4
55- år 4,28 3
Kvinnor 4,06 2
Män 4,25 7
Tävlande 4,22 9
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  56 %
  11 %
  4,22 9
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  100 %
  4,00 4
  55- år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 7
  Tävlande
  33 %
  56 %
  11 %
  4,22 9
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  4,00 9
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  50 %
  50 %
  3,50 4
  55- år
  67 %
  33 %
  5,00 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  29 %
  29 %
  29 %
  14 %
  4,00 7
  Tävlande
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  4,00 9
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  33 %
  22 %
  4,57 9
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,67 4
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  5,00 2
  Män
  43 %
  43 %
  14 %
  4,50 7
  Tävlande
  44 %
  33 %
  22 %
  4,57 9
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  67 %
  22 %
  3,89 9
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  75 %
  25 %
  3,75 4
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  14 %
  57 %
  29 %
  3,86 7
  Tävlande
  11 %
  67 %
  22 %
  3,89 9
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  56 %
  22 %
  22 %
  4,33 9
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  55- år
  33 %
  67 %
  3,67 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  57 %
  14 %
  29 %
  4,29 7
  Tävlande
  56 %
  22 %
  22 %
  4,33 9
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  57 %
  29 %
  14 %
  4,43 7
  Tävlande
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  55- år
  100 %
  4,00 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  Tävlande
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  44 %
  11 %
  11 %
  4,25 9
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  100 %
  4,00 4
  55- år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 7
  Tävlande
  33 %
  44 %
  11 %
  11 %
  4,25 9
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  11 %
  11 %
  67 %
  4,00 9
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  25 %
  25 %
  50 %
  3,50 4
  55- år
  100 %
  3
  Kvinnor
  100 %
  2
  Män
  14 %
  14 %
  14 %
  57 %
  4,00 7
  Tävlande
  11 %
  11 %
  11 %
  67 %
  4,00 9
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  33 %
  11 %
  11 %
  4,38 9
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  55- år
  67 %
  33 %
  5,00 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  57 %
  29 %
  14 %
  4,67 7
  Tävlande
  44 %
  33 %
  11 %
  11 %
  4,38 9

Annonser

OK Orion
Orienteringsmagasinet 1 kr