Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, O-Ringen Höga Kusten, etapp 3, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,13 35
17-20 år 3,70 2
21-34 år 4,84 2
35-54 år 4,07 19
55- år 4,17 12
Kvinnor 4,16 10
Män 4,12 25
Tävlande 4,15 32
Ej tävlande 3,83 3
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  34 %
  37 %
  23 %
  3 %
  3 %
  4,06 35
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  21 %
  47 %
  26 %
  5 %
  3,84 19
  55- år
  33 %
  33 %
  25 %
  8 %
  4,09 12
  Kvinnor
  40 %
  20 %
  30 %
  10 %
  3,90 10
  Män
  32 %
  44 %
  20 %
  4 %
  4,13 25
  Tävlande
  34 %
  38 %
  22 %
  3 %
  3 %
  4,06 32
  Ej tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  26 %
  9 %
  9 %
  17 %
  4,17 35
  17-20 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  42 %
  32 %
  5 %
  21 %
  4,47 19
  55- år
  33 %
  25 %
  8 %
  17 %
  17 %
  3,90 12
  Kvinnor
  50 %
  30 %
  10 %
  10 %
  4,20 10
  Män
  36 %
  24 %
  8 %
  8 %
  24 %
  4,16 25
  Tävlande
  44 %
  22 %
  9 %
  9 %
  16 %
  4,19 32
  Ej tävlande
  67 %
  33 %
  4,00 3
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  20 %
  9 %
  9 %
  3 %
  17 %
  4,10 35
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  47 %
  16 %
  5 %
  16 %
  5 %
  11 %
  3,94 19
  55- år
  33 %
  25 %
  8 %
  33 %
  4,38 12
  Kvinnor
  50 %
  30 %
  10 %
  10 %
  4,33 10
  Män
  40 %
  16 %
  12 %
  8 %
  4 %
  20 %
  4,00 25
  Tävlande
  44 %
  19 %
  9 %
  9 %
  3 %
  16 %
  4,07 32
  Ej tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  54 %
  31 %
  11 %
  3 %
  4,44 35
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  53 %
  37 %
  11 %
  4,42 19
  55- år
  42 %
  33 %
  17 %
  8 %
  4,27 12
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  4,80 10
  Män
  44 %
  36 %
  16 %
  4 %
  4,29 25
  Tävlande
  56 %
  28 %
  13 %
  3 %
  4,45 32
  Ej tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 3
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  46 %
  43 %
  3 %
  3 %
  3 %
  3 %
  4,29 35
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  47 %
  32 %
  5 %
  5 %
  5 %
  5 %
  4,17 19
  55- år
  42 %
  58 %
  4,42 12
  Kvinnor
  50 %
  30 %
  10 %
  10 %
  4,22 10
  Män
  44 %
  48 %
  4 %
  4 %
  4,32 25
  Tävlande
  47 %
  44 %
  3 %
  3 %
  3 %
  4,28 32
  Ej tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  29 %
  3 %
  6 %
  3 %
  3 %
  4,35 35
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  63 %
  16 %
  5 %
  5 %
  5 %
  5 %
  4,33 19
  55- år
  50 %
  42 %
  8 %
  4,33 12
  Kvinnor
  50 %
  30 %
  10 %
  10 %
  4,33 10
  Män
  60 %
  28 %
  4 %
  4 %
  4 %
  4,36 25
  Tävlande
  59 %
  31 %
  3 %
  3 %
  3 %
  4,41 32
  Ej tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  54 %
  37 %
  6 %
  3 %
  4,50 35
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  47 %
  37 %
  11 %
  5 %
  4,39 19
  55- år
  58 %
  42 %
  4,58 12
  Kvinnor
  50 %
  40 %
  10 %
  4,56 10
  Män
  56 %
  36 %
  8 %
  4,48 25
  Tävlande
  56 %
  38 %
  6 %
  4,50 32
  Ej tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  46 %
  31 %
  14 %
  6 %
  3 %
  4,21 35
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  42 %
  42 %
  16 %
  4,26 19
  55- år
  42 %
  25 %
  8 %
  17 %
  8 %
  4,00 12
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  10 %
  10 %
  4,30 10
  Män
  40 %
  36 %
  16 %
  4 %
  4 %
  4,17 25
  Tävlande
  47 %
  31 %
  16 %
  6 %
  4,19 32
  Ej tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  9 %
  20 %
  14 %
  34 %
  3,09 35
  17-20 år
  50 %
  50 %
  1,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  11 %
  11 %
  11 %
  21 %
  47 %
  2,60 19
  55- år
  42 %
  8 %
  33 %
  17 %
  3,70 12
  Kvinnor
  10 %
  10 %
  20 %
  60 %
  2,00 10
  Män
  32 %
  8 %
  24 %
  12 %
  24 %
  3,32 25
  Tävlande
  25 %
  9 %
  19 %
  13 %
  34 %
  3,24 32
  Ej tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  1,50 3
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  31 %
  11 %
  14 %
  6 %
  6 %
  3,73 35
  17-20 år
  50 %
  50 %
  1,50 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  21 %
  37 %
  11 %
  21 %
  11 %
  3,65 19
  55- år
  42 %
  33 %
  17 %
  8 %
  4,00 12
  Kvinnor
  30 %
  20 %
  20 %
  20 %
  10 %
  3,67 10
  Män
  32 %
  36 %
  8 %
  12 %
  8 %
  4 %
  3,75 25
  Tävlande
  34 %
  34 %
  3 %
  16 %
  6 %
  6 %
  3,80 32
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 3

Annonser