Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, O-Ringen Höga Kusten, etapp 4, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,25 29
17-20 år 3,88 2
21-34 år 4,50 3
35-54 år 4,22 16
55- år 4,29 8
Kvinnor 4,11 13
Män 4,34 16
Tävlande 4,27 25
Ej tävlande 4,06 4
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  34 %
  34 %
  21 %
  7 %
  3 %
  4,00 29
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  25 %
  38 %
  25 %
  6 %
  6 %
  3,87 16
  55- år
  38 %
  25 %
  25 %
  13 %
  3,88 8
  Kvinnor
  31 %
  31 %
  31 %
  8 %
  4,00 13
  Män
  38 %
  38 %
  13 %
  13 %
  4,00 16
  Tävlande
  28 %
  40 %
  24 %
  4 %
  4 %
  3,96 25
  Ej tävlande
  75 %
  25 %
  4,25 4
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  28 %
  3 %
  7 %
  24 %
  4,27 29
  17-20 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  5,00 3
  35-54 år
  38 %
  44 %
  6 %
  13 %
  4,36 16
  55- år
  38 %
  13 %
  13 %
  38 %
  4,20 8
  Kvinnor
  38 %
  31 %
  8 %
  23 %
  4,30 13
  Män
  38 %
  25 %
  6 %
  6 %
  25 %
  4,25 16
  Tävlande
  40 %
  24 %
  4 %
  4 %
  28 %
  4,39 25
  Ej tävlande
  25 %
  50 %
  25 %
  3,75 4
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  41 %
  17 %
  10 %
  3 %
  28 %
  4,33 29
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  5,00 3
  35-54 år
  38 %
  25 %
  13 %
  6 %
  19 %
  4,15 16
  55- år
  50 %
  50 %
  5,00 8
  Kvinnor
  31 %
  8 %
  15 %
  46 %
  4,29 13
  Män
  50 %
  25 %
  6 %
  6 %
  13 %
  4,36 16
  Tävlande
  44 %
  16 %
  8 %
  4 %
  28 %
  4,39 25
  Ej tävlande
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  59 %
  34 %
  3 %
  3 %
  4,57 29
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  56 %
  38 %
  6 %
  4,50 16
  55- år
  50 %
  38 %
  13 %
  4,57 8
  Kvinnor
  54 %
  46 %
  4,54 13
  Män
  63 %
  25 %
  6 %
  6 %
  4,60 16
  Tävlande
  56 %
  36 %
  4 %
  4 %
  4,54 25
  Ej tävlande
  75 %
  25 %
  4,75 4
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  62 %
  24 %
  7 %
  7 %
  4,59 29
  17-20 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  63 %
  19 %
  13 %
  6 %
  4,53 16
  55- år
  63 %
  38 %
  4,63 8
  Kvinnor
  46 %
  23 %
  15 %
  15 %
  4,36 13
  Män
  75 %
  25 %
  4,75 16
  Tävlande
  64 %
  28 %
  8 %
  4,56 25
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  5,00 4
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  69 %
  21 %
  3 %
  7 %
  4,67 29
  17-20 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 3
  35-54 år
  75 %
  13 %
  6 %
  6 %
  4,67 16
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 8
  Kvinnor
  54 %
  23 %
  8 %
  15 %
  4,45 13
  Män
  81 %
  19 %
  4,81 16
  Tävlande
  72 %
  24 %
  4 %
  4,64 25
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  5,00 4
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  52 %
  34 %
  3 %
  3 %
  7 %
  4,44 29
  17-20 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,33 3
  35-54 år
  44 %
  44 %
  6 %
  6 %
  4,40 16
  55- år
  88 %
  13 %
  4,88 8
  Kvinnor
  46 %
  23 %
  8 %
  8 %
  15 %
  4,27 13
  Män
  56 %
  44 %
  4,56 16
  Tävlande
  56 %
  36 %
  4 %
  4 %
  4,44 25
  Ej tävlande
  25 %
  25 %
  50 %
  4,50 4
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  48 %
  28 %
  21 %
  3 %
  4,29 29
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  50 %
  38 %
  13 %
  4,38 16
  55- år
  38 %
  13 %
  38 %
  13 %
  4,00 8
  Kvinnor
  54 %
  15 %
  31 %
  4,23 13
  Män
  44 %
  38 %
  13 %
  6 %
  4,33 16
  Tävlande
  48 %
  28 %
  20 %
  4 %
  4,29 25
  Ej tävlande
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  7 %
  17 %
  17 %
  38 %
  2,94 29
  17-20 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  35-54 år
  13 %
  6 %
  19 %
  13 %
  50 %
  2,75 16
  55- år
  38 %
  25 %
  13 %
  25 %
  3,33 8
  Kvinnor
  15 %
  15 %
  23 %
  46 %
  2,14 13
  Män
  38 %
  19 %
  13 %
  31 %
  3,45 16
  Tävlande
  20 %
  8 %
  12 %
  16 %
  44 %
  3,07 25
  Ej tävlande
  25 %
  50 %
  25 %
  2,50 4
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  41 %
  24 %
  10 %
  14 %
  3 %
  7 %
  3,93 29
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  5,00 3
  35-54 år
  38 %
  25 %
  13 %
  19 %
  6 %
  3,87 16
  55- år
  50 %
  25 %
  13 %
  13 %
  4,00 8
  Kvinnor
  31 %
  23 %
  15 %
  15 %
  15 %
  3,82 13
  Män
  50 %
  25 %
  6 %
  13 %
  6 %
  4,00 16
  Tävlande
  40 %
  28 %
  8 %
  12 %
  4 %
  8 %
  3,96 25
  Ej tävlande
  50 %
  25 %
  25 %
  3,75 4

Annonser