Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, O-Ringen Höga Kusten, etapp 5, lång, jaktstart

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,04 37
17-20 år 3,84 2
21-34 år 4,40 3
35-54 år 3,87 16
55- år 4,17 16
Kvinnor 3,93 11
Män 4,09 26
Tävlande 4,03 33
Ej tävlande 4,14 4
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  35 %
  27 %
  5 %
  3 %
  3,92 37
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  25 %
  25 %
  44 %
  6 %
  3,80 16
  55- år
  31 %
  44 %
  19 %
  6 %
  4,00 16
  Kvinnor
  27 %
  18 %
  55 %
  3,73 11
  Män
  31 %
  42 %
  15 %
  8 %
  4 %
  4,00 26
  Tävlande
  30 %
  33 %
  30 %
  3 %
  3 %
  3,94 33
  Ej tävlande
  25 %
  50 %
  25 %
  3,75 4
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  27 %
  14 %
  8 %
  24 %
  3,96 37
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  35-54 år
  13 %
  31 %
  13 %
  6 %
  38 %
  3,80 16
  55- år
  38 %
  25 %
  13 %
  13 %
  13 %
  4,00 16
  Kvinnor
  9 %
  27 %
  18 %
  45 %
  3,83 11
  Män
  35 %
  27 %
  12 %
  12 %
  15 %
  4,00 26
  Tävlande
  24 %
  30 %
  15 %
  6 %
  24 %
  3,96 33
  Ej tävlande
  50 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  35 %
  27 %
  5 %
  32 %
  4,44 37
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  5,00 3
  35-54 år
  13 %
  38 %
  6 %
  44 %
  4,11 16
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,67 16
  Kvinnor
  27 %
  18 %
  18 %
  36 %
  4,14 11
  Män
  38 %
  31 %
  31 %
  4,56 26
  Tävlande
  36 %
  30 %
  3 %
  30 %
  4,48 33
  Ej tävlande
  25 %
  25 %
  50 %
  4,00 4
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  22 %
  16 %
  16 %
  3 %
  3,94 37
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  19 %
  31 %
  19 %
  31 %
  3,38 16
  55- år
  69 %
  13 %
  6 %
  6 %
  6 %
  4,53 16
  Kvinnor
  36 %
  45 %
  18 %
  4,00 11
  Män
  46 %
  12 %
  23 %
  15 %
  4 %
  3,92 26
  Tävlande
  39 %
  24 %
  18 %
  18 %
  3,85 33
  Ej tävlande
  75 %
  25 %
  5,00 4
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  41 %
  41 %
  11 %
  3 %
  3 %
  3 %
  4,17 37
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  44 %
  38 %
  13 %
  6 %
  4,13 16
  55- år
  38 %
  44 %
  13 %
  6 %
  4,27 16
  Kvinnor
  55 %
  9 %
  18 %
  9 %
  9 %
  4,10 11
  Män
  35 %
  54 %
  8 %
  4 %
  4,19 26
  Tävlande
  39 %
  39 %
  12 %
  3 %
  3 %
  3 %
  4,13 33
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 4
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  49 %
  38 %
  8 %
  3 %
  3 %
  4,36 37
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  56 %
  31 %
  13 %
  4,44 16
  55- år
  44 %
  50 %
  6 %
  4,47 16
  Kvinnor
  45 %
  45 %
  9 %
  4,50 11
  Män
  50 %
  35 %
  12 %
  4 %
  4,31 26
  Tävlande
  48 %
  36 %
  9 %
  3 %
  3 %
  4,34 33
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 4
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  46 %
  41 %
  8 %
  3 %
  3 %
  4,33 37
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  44 %
  50 %
  6 %
  4,38 16
  55- år
  50 %
  31 %
  6 %
  6 %
  6 %
  4,33 16
  Kvinnor
  55 %
  18 %
  18 %
  9 %
  4,40 11
  Män
  42 %
  50 %
  4 %
  4 %
  4,31 26
  Tävlande
  45 %
  42 %
  9 %
  3 %
  4,38 33
  Ej tävlande
  50 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  27 %
  22 %
  5 %
  14 %
  4,00 37
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  33 %
  67 %
  5,00 3
  35-54 år
  25 %
  31 %
  25 %
  13 %
  6 %
  3,73 16
  55- år
  38 %
  31 %
  19 %
  13 %
  4,21 16
  Kvinnor
  36 %
  18 %
  27 %
  9 %
  9 %
  3,90 11
  Män
  31 %
  31 %
  19 %
  4 %
  15 %
  4,05 26
  Tävlande
  30 %
  27 %
  21 %
  6 %
  15 %
  3,96 33
  Ej tävlande
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  5 %
  8 %
  14 %
  8 %
  46 %
  3,25 37
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  33 %
  67 %
  5,00 3
  35-54 år
  13 %
  13 %
  6 %
  6 %
  63 %
  3,17 16
  55- år
  25 %
  6 %
  25 %
  13 %
  31 %
  3,00 16
  Kvinnor
  9 %
  18 %
  18 %
  55 %
  2,80 11
  Män
  27 %
  4 %
  4 %
  12 %
  12 %
  42 %
  3,40 26
  Tävlande
  18 %
  3 %
  9 %
  9 %
  9 %
  52 %
  3,25 33
  Ej tävlande
  25 %
  25 %
  50 %
  3,25 4
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  41 %
  24 %
  11 %
  16 %
  5 %
  3 %
  3,81 37
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 3
  35-54 år
  25 %
  19 %
  19 %
  25 %
  6 %
  6 %
  3,33 16
  55- år
  50 %
  31 %
  13 %
  6 %
  4,06 16
  Kvinnor
  27 %
  27 %
  9 %
  36 %
  3,45 11
  Män
  46 %
  23 %
  12 %
  8 %
  8 %
  4 %
  3,96 26
  Tävlande
  42 %
  18 %
  12 %
  18 %
  6 %
  3 %
  3,75 33
  Ej tävlande
  25 %
  75 %
  4,25 4

Annonser