Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Svartviksmedeln

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,77 9
21-34 år 4,44 1
35-54 år 3,81 6
55- år 3,32 2
Kvinnor 3,68 4
Män 3,84 5
Tävlande 3,77 9
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  33 %
  22 %
  11 %
  3,89 9
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,83 6
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,50 4
  Män
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  Tävlande
  33 %
  33 %
  22 %
  11 %
  3,89 9
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  Tävlande
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  44 %
  22 %
  3,11 9
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  33 %
  50 %
  17 %
  3,17 6
  55- år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  2,75 4
  Män
  60 %
  20 %
  20 %
  3,40 5
  Tävlande
  33 %
  44 %
  22 %
  3,11 9
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  44 %
  33 %
  3,89 9
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Män
  20 %
  40 %
  40 %
  3,80 5
  Tävlande
  22 %
  44 %
  33 %
  3,89 9
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  33 %
  22 %
  11 %
  3,89 9
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  50 %
  17 %
  17 %
  17 %
  4,00 6
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Män
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,80 5
  Tävlande
  33 %
  33 %
  22 %
  11 %
  3,89 9
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  22 %
  22 %
  11 %
  4,00 9
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  17 %
  17 %
  17 %
  4,00 6
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Män
  60 %
  20 %
  20 %
  4,00 5
  Tävlande
  44 %
  22 %
  22 %
  11 %
  4,00 9
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  33 %
  33 %
  11 %
  3,67 9
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  33 %
  17 %
  33 %
  17 %
  3,67 6
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  50 %
  3,75 4
  Män
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,60 5
  Tävlande
  22 %
  33 %
  33 %
  11 %
  3,67 9
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  33 %
  22 %
  22 %
  11 %
  3,11 9
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  3,50 6
  55- år
  50 %
  50 %
  1,50 2
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  2,50 4
  Män
  60 %
  40 %
  3,60 5
  Tävlande
  11 %
  33 %
  22 %
  22 %
  11 %
  3,11 9
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  33 %
  11 %
  44 %
  4,00 9
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  17 %
  33 %
  17 %
  33 %
  4,00 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,00 4
  Män
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  4,00 5
  Tävlande
  11 %
  33 %
  11 %
  44 %
  4,00 9
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  44 %
  22 %
  4,11 9
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  40 %
  20 %
  40 %
  4,00 5
  Tävlande
  33 %
  44 %
  22 %
  4,11 9

Annonser