Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Rånässtafetten

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,01 10
21-34 år 4,11 4
35-54 år 4,13 5
55- år 3,10 1
Kvinnor 4,45 4
Män 3,71 6
Tävlande 4,07 9
Ej tävlande 3,44 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  70 %
  20 %
  10 %
  4,60 10
  21-34 år
  100 %
  5,00 4
  35-54 år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Män
  67 %
  17 %
  17 %
  4,50 6
  Tävlande
  78 %
  22 %
  4,78 9
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  40 %
  30 %
  10 %
  10 %
  3,30 10
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  35-54 år
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  2,80 5
  55- år
  100 %
  3,00 1
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  2,67 6
  Tävlande
  11 %
  44 %
  33 %
  11 %
  3,56 9
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  50 %
  30 %
  3,90 10
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  35-54 år
  80 %
  20 %
  3,80 5
  55- år
  100 %
  3,00 1
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Män
  50 %
  50 %
  3,50 6
  Tävlande
  22 %
  44 %
  33 %
  3,89 9
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  50 %
  10 %
  4,30 10
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  35-54 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  55- år
  100 %
  3,00 1
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Män
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  Tävlande
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  70 %
  10 %
  10 %
  10 %
  4,40 10
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  35-54 år
  100 %
  5,00 5
  55- år
  100 %
  3,00 1
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Män
  67 %
  17 %
  17 %
  4,17 6
  Tävlande
  67 %
  11 %
  11 %
  11 %
  4,33 9
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  70 %
  10 %
  20 %
  4,50 10
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,50 4
  35-54 år
  80 %
  20 %
  4,80 5
  55- år
  100 %
  3,00 1
  Kvinnor
  100 %
  5,00 4
  Män
  50 %
  17 %
  33 %
  4,17 6
  Tävlande
  78 %
  22 %
  4,56 9
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  60 %
  4,40 10
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  35-54 år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 6
  Tävlande
  44 %
  56 %
  4,44 9
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  70 %
  30 %
  3,70 10
  21-34 år
  75 %
  25 %
  3,75 4
  35-54 år
  80 %
  20 %
  3,80 5
  55- år
  100 %
  3,00 1
  Kvinnor
  100 %
  4,00 4
  Män
  50 %
  50 %
  3,50 6
  Tävlande
  78 %
  22 %
  3,78 9
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  10 %
  20 %
  50 %
  2,40 10
  21-34 år
  25 %
  25 %
  50 %
  2,50 4
  35-54 år
  20 %
  20 %
  60 %
  3,00 5
  55- år
  100 %
  1,00 1
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 4
  Män
  17 %
  33 %
  50 %
  1,33 6
  Tävlande
  22 %
  11 %
  22 %
  44 %
  2,40 9
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  10 %
  30 %
  10 %
  10 %
  3,78 10
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,50 4
  35-54 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,00 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 4
  Män
  33 %
  17 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,60 6
  Tävlande
  44 %
  11 %
  22 %
  11 %
  11 %
  3,88 9
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1

Annonser

Mila