Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Uppsala möte, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,46 19
-16 år 4,22 1
21-34 år 4,89 1
35-54 år 4,40 6
55- år 4,48 11
Kvinnor 4,74 5
Män 4,36 14
Tävlande 4,46 17
Ej tävlande 4,50 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  42 %
  5 %
  4,56 19
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 6
  55- år
  55 %
  36 %
  9 %
  4,60 11
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Män
  43 %
  50 %
  7 %
  4,46 14
  Tävlande
  59 %
  35 %
  6 %
  4,63 17
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  68 %
  21 %
  5 %
  5 %
  4,53 19
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  67 %
  17 %
  17 %
  4,50 6
  55- år
  64 %
  27 %
  9 %
  4,45 11
  Kvinnor
  100 %
  5,00 5
  Män
  57 %
  29 %
  7 %
  7 %
  4,36 14
  Tävlande
  65 %
  24 %
  6 %
  6 %
  4,47 17
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  5,00 19
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 6
  55- år
  100 %
  5,00 11
  Kvinnor
  100 %
  5,00 5
  Män
  100 %
  5,00 14
  Tävlande
  100 %
  5,00 17
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  68 %
  11 %
  16 %
  5 %
  4,56 19
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  83 %
  17 %
  4,67 6
  55- år
  64 %
  18 %
  9 %
  9 %
  4,60 11
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  4,60 5
  Män
  64 %
  14 %
  14 %
  7 %
  4,54 14
  Tävlande
  65 %
  12 %
  18 %
  6 %
  4,50 17
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  37 %
  32 %
  32 %
  4,05 19
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  33 %
  67 %
  3,33 6
  55- år
  55 %
  36 %
  9 %
  4,45 11
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Män
  21 %
  36 %
  43 %
  3,79 14
  Tävlande
  41 %
  29 %
  29 %
  4,12 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  42 %
  42 %
  11 %
  5 %
  4,21 19
  -16 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  55- år
  55 %
  36 %
  9 %
  4,45 11
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Män
  29 %
  50 %
  14 %
  7 %
  4,00 14
  Tävlande
  47 %
  35 %
  12 %
  6 %
  4,24 17
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  37 %
  58 %
  5 %
  4,26 19
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  17 %
  67 %
  17 %
  3,83 6
  55- år
  45 %
  55 %
  4,45 11
  Kvinnor
  20 %
  80 %
  4,20 5
  Män
  43 %
  50 %
  7 %
  4,29 14
  Tävlande
  35 %
  59 %
  6 %
  4,24 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  32 %
  16 %
  4,37 19
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  83 %
  17 %
  4,67 6
  55- år
  27 %
  55 %
  18 %
  4,09 11
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Män
  50 %
  29 %
  21 %
  4,29 14
  Tävlande
  53 %
  29 %
  18 %
  4,35 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  26 %
  37 %
  5 %
  32 %
  4,31 19
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  50 %
  17 %
  33 %
  4,75 6
  55- år
  9 %
  55 %
  9 %
  27 %
  4,00 11
  Kvinnor
  40 %
  20 %
  40 %
  4,67 5
  Män
  21 %
  43 %
  7 %
  29 %
  4,20 14
  Tävlande
  29 %
  41 %
  6 %
  24 %
  4,31 17
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  74 %
  11 %
  5 %
  11 %
  4,76 19
  -16 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 6
  55- år
  64 %
  18 %
  9 %
  9 %
  4,60 11
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  5,00 5
  Män
  71 %
  14 %
  7 %
  7 %
  4,69 14
  Tävlande
  71 %
  12 %
  6 %
  12 %
  4,73 17
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2

Annonser

Mila