Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, DM, natt, Uppland + Västmanland

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,50 24
-16 år 3,07 2
17-20 år 3,26 2
21-34 år 3,89 2
35-54 år 3,38 9
55- år 3,65 9
Kvinnor 3,51 6
Män 3,49 18
Tävlande 3,50 24
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  63 %
  8 %
  4 %
  4,17 24
  -16 år
  100 %
  4,00 2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
  55- år
  22 %
  67 %
  11 %
  4,25 9
  Kvinnor
  17 %
  67 %
  17 %
  4,20 6
  Män
  28 %
  61 %
  11 %
  4,17 18
  Tävlande
  25 %
  63 %
  8 %
  4 %
  4,17 24
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  71 %
  4 %
  4 %
  4 %
  4,04 24
  -16 år
  100 %
  4,00 2
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  11 %
  67 %
  11 %
  11 %
  3,78 9
  55- år
  11 %
  78 %
  11 %
  4,13 9
  Kvinnor
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  4,00 6
  Män
  17 %
  78 %
  6 %
  4,06 18
  Tävlande
  17 %
  71 %
  4 %
  4 %
  4 %
  4,04 24
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  79 %
  21 %
  4,79 24
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  56 %
  44 %
  4,56 9
  55- år
  100 %
  5,00 9
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Män
  89 %
  11 %
  4,89 18
  Tävlande
  79 %
  21 %
  4,79 24
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  46 %
  21 %
  13 %
  3,75 24
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  11 %
  44 %
  33 %
  11 %
  3,56 9
  55- år
  11 %
  56 %
  11 %
  22 %
  3,56 9
  Kvinnor
  50 %
  33 %
  17 %
  3,33 6
  Män
  28 %
  44 %
  17 %
  11 %
  3,89 18
  Tävlande
  21 %
  46 %
  21 %
  13 %
  3,75 24
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  17 %
  8 %
  29 %
  33 %
  2,46 24
  -16 år
  100 %
  1,00 2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  1,50 2
  21-34 år
  100 %
  1,00 2
  35-54 år
  22 %
  11 %
  11 %
  33 %
  22 %
  2,78 9
  55- år
  11 %
  33 %
  11 %
  33 %
  11 %
  3,00 9
  Kvinnor
  17 %
  17 %
  17 %
  17 %
  33 %
  2,67 6
  Män
  11 %
  17 %
  6 %
  33 %
  33 %
  2,39 18
  Tävlande
  13 %
  17 %
  8 %
  29 %
  33 %
  2,46 24
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  8 %
  13 %
  33 %
  38 %
  2,17 24
  -16 år
  50 %
  50 %
  1,50 2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  21-34 år
  100 %
  1,00 2
  35-54 år
  11 %
  11 %
  11 %
  33 %
  33 %
  2,33 9
  55- år
  11 %
  11 %
  11 %
  44 %
  22 %
  2,44 9
  Kvinnor
  17 %
  17 %
  50 %
  17 %
  2,67 6
  Män
  6 %
  6 %
  17 %
  28 %
  44 %
  2,00 18
  Tävlande
  8 %
  8 %
  13 %
  33 %
  38 %
  2,17 24
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  42 %
  25 %
  8 %
  8 %
  3,50 24
  -16 år
  100 %
  3,00 2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  1,50 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  11 %
  33 %
  33 %
  11 %
  11 %
  3,22 9
  55- år
  33 %
  56 %
  11 %
  4,22 9
  Kvinnor
  17 %
  33 %
  50 %
  3,67 6
  Män
  17 %
  44 %
  17 %
  11 %
  11 %
  3,44 18
  Tävlande
  17 %
  42 %
  25 %
  8 %
  8 %
  3,50 24
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  21 %
  54 %
  4 %
  4 %
  8 %
  3,27 24
  -16 år
  100 %
  2
  17-20 år
  100 %
  3,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  11 %
  78 %
  11 %
  3,00 9
  55- år
  11 %
  44 %
  33 %
  11 %
  3,44 9
  Kvinnor
  17 %
  50 %
  33 %
  3,25 6
  Män
  11 %
  22 %
  56 %
  6 %
  6 %
  3,28 18
  Tävlande
  8 %
  21 %
  54 %
  4 %
  4 %
  8 %
  3,27 24
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  4 %
  13 %
  17 %
  8 %
  13 %
  46 %
  2,77 24
  -16 år
  100 %
  2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  11 %
  22 %
  11 %
  56 %
  3,00 9
  55- år
  22 %
  22 %
  33 %
  22 %
  2,43 9
  Kvinnor
  17 %
  17 %
  67 %
  2,50 6
  Män
  6 %
  11 %
  22 %
  11 %
  11 %
  39 %
  2,82 18
  Tävlande
  4 %
  13 %
  17 %
  8 %
  13 %
  46 %
  2,77 24
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  42 %
  4 %
  13 %
  25 %
  3,83 24
  -16 år
  100 %
  2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  56 %
  33 %
  11 %
  3,25 9
  55- år
  11 %
  44 %
  11 %
  33 %
  4,00 9
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 6
  Män
  22 %
  39 %
  6 %
  17 %
  17 %
  3,80 18
  Tävlande
  17 %
  42 %
  4 %
  13 %
  25 %
  3,83 24

Annonser

Mila