Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Götalandsmästerskapen, publiktävling, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,28 16
-16 år 3,22 1
35-54 år 3,34 9
55- år 3,20 6
Kvinnor 3,46 6
Män 3,18 10
Tävlande 3,28 15
Ej tävlande 3,29 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  38 %
  25 %
  13 %
  13 %
  3,25 16
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  11 %
  33 %
  33 %
  22 %
  3,11 9
  55- år
  17 %
  50 %
  33 %
  3,50 6
  Kvinnor
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  3,33 6
  Män
  10 %
  40 %
  20 %
  20 %
  10 %
  3,20 10
  Tävlande
  13 %
  33 %
  27 %
  13 %
  13 %
  3,20 15
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  19 %
  19 %
  38 %
  6 %
  2,20 16
  -16 år
  100 %
  1
  35-54 år
  22 %
  11 %
  33 %
  33 %
  2,22 9
  55- år
  17 %
  33 %
  50 %
  2,17 6
  Kvinnor
  33 %
  17 %
  33 %
  17 %
  2,40 6
  Män
  10 %
  30 %
  20 %
  40 %
  2,10 10
  Tävlande
  20 %
  20 %
  20 %
  33 %
  7 %
  2,29 15
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  38 %
  19 %
  6 %
  6 %
  3,93 16
  -16 år
  100 %
  1
  35-54 år
  33 %
  44 %
  22 %
  4,11 9
  55- år
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,67 6
  Kvinnor
  33 %
  17 %
  33 %
  17 %
  4,00 6
  Män
  30 %
  50 %
  10 %
  10 %
  3,90 10
  Tävlande
  33 %
  40 %
  13 %
  7 %
  7 %
  4,00 15
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  31 %
  31 %
  25 %
  6 %
  3,06 16
  -16 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  11 %
  33 %
  44 %
  11 %
  3,44 9
  55- år
  33 %
  17 %
  33 %
  17 %
  2,67 6
  Kvinnor
  50 %
  33 %
  17 %
  3,33 6
  Män
  10 %
  20 %
  30 %
  30 %
  10 %
  2,90 10
  Tävlande
  7 %
  27 %
  33 %
  27 %
  7 %
  3,00 15
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  31 %
  25 %
  31 %
  6 %
  3,13 16
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  33 %
  22 %
  33 %
  11 %
  3,00 9
  55- år
  17 %
  33 %
  17 %
  33 %
  3,33 6
  Kvinnor
  33 %
  17 %
  33 %
  17 %
  3,00 6
  Män
  10 %
  30 %
  30 %
  30 %
  3,20 10
  Tävlande
  7 %
  33 %
  27 %
  33 %
  3,13 15
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  31 %
  38 %
  19 %
  6 %
  3,27 16
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  11 %
  33 %
  33 %
  11 %
  11 %
  3,50 9
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 6
  Kvinnor
  33 %
  50 %
  17 %
  3,40 6
  Män
  10 %
  30 %
  30 %
  30 %
  3,20 10
  Tävlande
  7 %
  33 %
  40 %
  20 %
  3,27 15
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  44 %
  13 %
  31 %
  6 %
  3,27 16
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  44 %
  11 %
  33 %
  11 %
  3,13 9
  55- år
  17 %
  33 %
  17 %
  33 %
  3,33 6
  Kvinnor
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  3,80 6
  Män
  40 %
  20 %
  40 %
  3,00 10
  Tävlande
  7 %
  47 %
  13 %
  33 %
  3,27 15
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  50 %
  19 %
  13 %
  6 %
  3,33 16
  -16 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  11 %
  67 %
  11 %
  11 %
  3,56 9
  55- år
  17 %
  33 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,20 6
  Kvinnor
  17 %
  50 %
  33 %
  3,50 6
  Män
  10 %
  50 %
  10 %
  20 %
  10 %
  3,22 10
  Tävlande
  13 %
  47 %
  20 %
  13 %
  7 %
  3,29 15
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  25 %
  6 %
  44 %
  3,33 16
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  22 %
  11 %
  67 %
  2,67 9
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  3,60 6
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 6
  Män
  10 %
  40 %
  10 %
  40 %
  3,00 10
  Tävlande
  27 %
  27 %
  7 %
  40 %
  3,33 15
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  75 %
  6 %
  6 %
  4,00 16
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  11 %
  78 %
  11 %
  4,13 9
  55- år
  17 %
  67 %
  17 %
  3,83 6
  Kvinnor
  33 %
  50 %
  17 %
  4,40 6
  Män
  90 %
  10 %
  3,80 10
  Tävlande
  7 %
  80 %
  7 %
  7 %
  3,93 15
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 12

  Hur väl anser du att valt tävlingsområde passar för aktuell disciplin (sprint, medel, lång, natt, stafett, osv.)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  25 %
  44 %
  19 %
  3,31 16
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  22 %
  22 %
  33 %
  22 %
  3,44 9
  55- år
  17 %
  67 %
  17 %
  3,00 6
  Kvinnor
  17 %
  17 %
  33 %
  33 %
  3,17 6
  Män
  10 %
  30 %
  50 %
  10 %
  3,40 10
  Tävlande
  13 %
  27 %
  47 %
  13 %
  3,40 15
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1

Annonser