Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Ungdomsstafetten

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,22 10
-16 år 3,31 6
35-54 år 3,08 4
Kvinnor 2,95 4
Män 3,42 6
Tävlande 3,22 9
Ej tävlande 3,27 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  70 %
  20 %
  3,90 10
  -16 år
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  35-54 år
  75 %
  25 %
  3,75 4
  Kvinnor
  100 %
  4,00 4
  Män
  17 %
  50 %
  33 %
  3,83 6
  Tävlande
  11 %
  67 %
  22 %
  3,89 9
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  10 %
  60 %
  10 %
  10 %
  3,00 10
  -16 år
  17 %
  17 %
  67 %
  3,50 6
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  2,25 4
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  2,25 4
  Män
  17 %
  17 %
  67 %
  3,50 6
  Tävlande
  11 %
  11 %
  67 %
  11 %
  3,11 9
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  70 %
  10 %
  4,10 10
  -16 år
  17 %
  83 %
  4,17 6
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  100 %
  4,00 4
  Män
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  Tävlande
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  20 %
  60 %
  10 %
  3,30 10
  -16 år
  17 %
  17 %
  50 %
  17 %
  3,33 6
  35-54 år
  25 %
  75 %
  3,25 4
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  3,00 4
  Män
  17 %
  17 %
  67 %
  3,50 6
  Tävlande
  11 %
  11 %
  67 %
  11 %
  3,22 9
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  20 %
  30 %
  30 %
  10 %
  3,11 10
  -16 år
  17 %
  17 %
  33 %
  33 %
  3,17 6
  35-54 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,00 4
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  3,00 4
  Män
  17 %
  17 %
  17 %
  33 %
  17 %
  3,20 6
  Tävlande
  11 %
  11 %
  33 %
  33 %
  11 %
  3,00 9
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  10 %
  20 %
  40 %
  10 %
  10 %
  2,67 10
  -16 år
  17 %
  17 %
  50 %
  17 %
  2,67 6
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  2,67 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  2,50 4
  Män
  17 %
  17 %
  33 %
  17 %
  17 %
  2,80 6
  Tävlande
  11 %
  11 %
  11 %
  44 %
  11 %
  11 %
  2,63 9
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  20 %
  60 %
  10 %
  3,44 10
  -16 år
  17 %
  17 %
  67 %
  3,50 6
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,33 4
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  3,25 4
  Män
  17 %
  17 %
  50 %
  17 %
  3,60 6
  Tävlande
  11 %
  11 %
  67 %
  11 %
  3,38 9
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  10 %
  40 %
  20 %
  20 %
  2,70 10
  -16 år
  17 %
  17 %
  33 %
  33 %
  2,83 6
  35-54 år
  50 %
  50 %
  2,50 4
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  2,50 4
  Män
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  2,83 6
  Tävlande
  11 %
  11 %
  44 %
  11 %
  22 %
  2,78 9
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  20 %
  10 %
  40 %
  10 %
  10 %
  2,78 10
  -16 år
  17 %
  17 %
  50 %
  17 %
  2,50 6
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,33 4
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  2,50 4
  Män
  17 %
  17 %
  17 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,00 6
  Tävlande
  11 %
  11 %
  11 %
  44 %
  11 %
  11 %
  2,63 9
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  20 %
  30 %
  20 %
  20 %
  2,38 10
  -16 år
  17 %
  33 %
  17 %
  33 %
  2,50 6
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  2,25 4
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  1,67 4
  Män
  17 %
  33 %
  17 %
  17 %
  17 %
  2,80 6
  Tävlande
  11 %
  22 %
  22 %
  22 %
  22 %
  2,43 9
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 12

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  60 %
  20 %
  10 %
  3,89 10
  -16 år
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,67 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 4
  Män
  17 %
  67 %
  17 %
  4,20 6
  Tävlande
  11 %
  67 %
  11 %
  11 %
  4,00 9
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1

Annonser