Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Tisarträffen, dag 1, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,48 17
17-20 år 4,90 1
35-54 år 4,55 7
55- år 4,38 9
Kvinnor 4,53 6
Män 4,45 11
Tävlande 4,50 16
Ej tävlande 4,20 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  59 %
  29 %
  12 %
  4,47 17
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  71 %
  14 %
  14 %
  4,57 7
  55- år
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 6
  Män
  55 %
  27 %
  18 %
  4,36 11
  Tävlande
  56 %
  31 %
  13 %
  4,44 16
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  47 %
  29 %
  18 %
  6 %
  4,31 17
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  43 %
  57 %
  4,43 7
  55- år
  44 %
  11 %
  33 %
  11 %
  4,13 9
  Kvinnor
  33 %
  50 %
  17 %
  4,40 6
  Män
  55 %
  18 %
  27 %
  4,27 11
  Tävlande
  44 %
  31 %
  19 %
  6 %
  4,27 16
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  41 %
  6 %
  4,47 17
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  71 %
  29 %
  4,71 7
  55- år
  33 %
  56 %
  11 %
  4,22 9
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Män
  55 %
  36 %
  9 %
  4,45 11
  Tävlande
  56 %
  38 %
  6 %
  4,50 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  41 %
  41 %
  18 %
  4,24 17
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  14 %
  57 %
  29 %
  3,86 7
  55- år
  56 %
  33 %
  11 %
  4,44 9
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 6
  Män
  45 %
  27 %
  27 %
  4,18 11
  Tävlande
  38 %
  44 %
  19 %
  4,19 16
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  71 %
  24 %
  6 %
  4,65 17
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  71 %
  29 %
  4,71 7
  55- år
  67 %
  22 %
  11 %
  4,56 9
  Kvinnor
  83 %
  17 %
  4,83 6
  Män
  64 %
  27 %
  9 %
  4,55 11
  Tävlande
  75 %
  25 %
  4,75 16
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  35 %
  53 %
  12 %
  4,24 17
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  43 %
  57 %
  4,43 7
  55- år
  33 %
  44 %
  22 %
  4,11 9
  Kvinnor
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  Män
  36 %
  55 %
  9 %
  4,27 11
  Tävlande
  38 %
  56 %
  6 %
  4,31 16
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  65 %
  24 %
  12 %
  4,53 17
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  86 %
  14 %
  4,86 7
  55- år
  44 %
  33 %
  22 %
  4,22 9
  Kvinnor
  83 %
  17 %
  4,67 6
  Män
  55 %
  36 %
  9 %
  4,45 11
  Tävlande
  69 %
  19 %
  13 %
  4,56 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  59 %
  29 %
  6 %
  6 %
  4,56 17
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  43 %
  29 %
  14 %
  14 %
  4,33 7
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 9
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  4,20 6
  Män
  73 %
  27 %
  4,73 11
  Tävlande
  56 %
  31 %
  6 %
  6 %
  4,53 16
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  35 %
  12 %
  4,41 17
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  57 %
  43 %
  4,57 7
  55- år
  44 %
  33 %
  22 %
  4,22 9
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Män
  55 %
  27 %
  18 %
  4,36 11
  Tävlande
  56 %
  38 %
  6 %
  4,50 16
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  88 %
  6 %
  6 %
  4,94 17
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 7
  55- år
  78 %
  11 %
  11 %
  4,88 9
  Kvinnor
  83 %
  17 %
  5,00 6
  Män
  91 %
  9 %
  4,91 11
  Tävlande
  88 %
  6 %
  6 %
  4,93 16
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser

Mila