Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Tour de Medelpad, dag 1, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,57 7
21-34 år 4,67 1
35-54 år 3,27 5
55- år 4,10 1
Kvinnor 3,29 3
Män 3,78 4
Tävlande 3,57 7
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  29 %
  14 %
  3,67 7
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  60 %
  40 %
  3,60 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  Män
  75 %
  25 %
  3,75 4
  Tävlande
  57 %
  29 %
  14 %
  3,67 7
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 7
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  40 %
  20 %
  40 %
  4,00 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Män
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Tävlande
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 7
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  29 %
  29 %
  14 %
  3,71 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  20 %
  20 %
  40 %
  20 %
  3,40 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  Män
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Tävlande
  29 %
  29 %
  29 %
  14 %
  3,71 7
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  3,86 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,60 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  Män
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Tävlande
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  3,86 7
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  14 %
  43 %
  3,00 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  20 %
  20 %
  60 %
  2,20 5
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  2,33 3
  Män
  50 %
  25 %
  25 %
  3,50 4
  Tävlande
  43 %
  14 %
  43 %
  3,00 7
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  14 %
  29 %
  14 %
  3,29 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  20 %
  20 %
  40 %
  20 %
  2,60 5
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  2,67 3
  Män
  50 %
  25 %
  25 %
  3,75 4
  Tävlande
  43 %
  14 %
  29 %
  14 %
  3,29 7
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  29 %
  29 %
  3,57 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  40 %
  20 %
  40 %
  3,20 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  Män
  50 %
  25 %
  25 %
  3,75 4
  Tävlande
  43 %
  29 %
  29 %
  3,57 7
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  14 %
  14 %
  14 %
  3,14 7
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  60 %
  20 %
  20 %
  3,00 5
  55- år
  100 %
  3,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,33 3
  Män
  50 %
  25 %
  25 %
  3,00 4
  Tävlande
  57 %
  14 %
  14 %
  14 %
  3,14 7
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  29 %
  14 %
  29 %
  14 %
  3,33 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  20 %
  20 %
  40 %
  20 %
  2,75 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  Män
  50 %
  25 %
  25 %
  3,25 4
  Tävlande
  14 %
  29 %
  14 %
  29 %
  14 %
  3,33 7
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Män
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Tävlande
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7

Annonser

Mila