Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Kolmårdsdubbeln, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,34 30
-16 år 4,45 2
35-54 år 4,38 19
55- år 4,24 9
Kvinnor 4,63 5
Män 4,29 25
Tävlande 4,34 30
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  40 %
  3 %
  4,53 30
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  58 %
  42 %
  4,58 19
  55- år
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  Kvinnor
  100 %
  5,00 5
  Män
  48 %
  48 %
  4 %
  4,44 25
  Tävlande
  57 %
  40 %
  3 %
  4,53 30
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  43 %
  7 %
  4,37 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  42 %
  47 %
  11 %
  4,21 19
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 9
  Kvinnor
  100 %
  5,00 5
  Män
  40 %
  52 %
  8 %
  4,24 25
  Tävlande
  50 %
  43 %
  7 %
  4,37 30
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  47 %
  23 %
  3 %
  4,03 30
  -16 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  37 %
  53 %
  11 %
  4,26 19
  55- år
  11 %
  22 %
  56 %
  11 %
  3,50 9
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  3,75 5
  Män
  32 %
  44 %
  24 %
  4,08 25
  Tävlande
  27 %
  47 %
  23 %
  3 %
  4,03 30
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  47 %
  20 %
  3 %
  4,03 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  32 %
  58 %
  5 %
  5 %
  4,16 19
  55- år
  22 %
  22 %
  56 %
  3,67 9
  Kvinnor
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  Män
  28 %
  48 %
  20 %
  4 %
  4,00 25
  Tävlande
  30 %
  47 %
  20 %
  3 %
  4,03 30
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  27 %
  20 %
  4,33 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  63 %
  32 %
  5 %
  4,58 19
  55- år
  44 %
  11 %
  44 %
  4,00 9
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  4,60 5
  Män
  48 %
  32 %
  20 %
  4,28 25
  Tävlande
  53 %
  27 %
  20 %
  4,33 30
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  60 %
  37 %
  3 %
  4,57 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  68 %
  32 %
  4,68 19
  55- år
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Män
  60 %
  36 %
  4 %
  4,56 25
  Tävlande
  60 %
  37 %
  3 %
  4,57 30
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  47 %
  37 %
  10 %
  7 %
  4,17 30
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  32 %
  53 %
  5 %
  11 %
  3,95 19
  55- år
  67 %
  11 %
  22 %
  4,44 9
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  4,20 5
  Män
  40 %
  44 %
  12 %
  4 %
  4,16 25
  Tävlande
  47 %
  37 %
  10 %
  7 %
  4,17 30
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  30 %
  7 %
  13 %
  4,50 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  53 %
  37 %
  11 %
  4,59 19
  55- år
  44 %
  11 %
  22 %
  22 %
  4,29 9
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  5,00 5
  Män
  44 %
  36 %
  8 %
  12 %
  4,41 25
  Tävlande
  50 %
  30 %
  7 %
  13 %
  4,50 30
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  33 %
  3 %
  23 %
  4,48 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  37 %
  37 %
  26 %
  4,50 19
  55- år
  44 %
  22 %
  11 %
  22 %
  4,43 9
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  5,00 5
  Män
  32 %
  40 %
  4 %
  24 %
  4,37 25
  Tävlande
  40 %
  33 %
  3 %
  23 %
  4,48 30
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  37 %
  3 %
  17 %
  4,48 30
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  32 %
  37 %
  5 %
  26 %
  4,36 19
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 9
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  5,00 5
  Män
  36 %
  44 %
  4 %
  16 %
  4,38 25
  Tävlande
  43 %
  37 %
  3 %
  17 %
  4,48 30

Annonser