Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Klövaträffen

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,22 29
-16 år 3,55 2
21-34 år 4,72 3
35-54 år 4,26 11
55- år 4,17 13
Kvinnor 4,16 9
Män 4,24 20
Tävlande 4,22 29
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  34 %
  62 %
  3 %
  4,31 29
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  18 %
  82 %
  4,18 11
  55- år
  38 %
  62 %
  4,38 13
  Kvinnor
  33 %
  56 %
  11 %
  4,22 9
  Män
  35 %
  65 %
  4,35 20
  Tävlande
  34 %
  62 %
  3 %
  4,31 29
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  48 %
  7 %
  4,38 29
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  27 %
  73 %
  4,27 11
  55- år
  54 %
  38 %
  8 %
  4,46 13
  Kvinnor
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  Män
  45 %
  50 %
  5 %
  4,40 20
  Tävlande
  45 %
  48 %
  7 %
  4,38 29
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  97 %
  3 %
  4,93 29
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 3
  35-54 år
  100 %
  5,00 11
  55- år
  100 %
  5,00 13
  Kvinnor
  89 %
  11 %
  4,78 9
  Män
  100 %
  5,00 20
  Tävlande
  97 %
  3 %
  4,93 29
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  48 %
  38 %
  10 %
  3 %
  4,31 29
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  35-54 år
  45 %
  45 %
  9 %
  4,36 11
  55- år
  46 %
  46 %
  8 %
  4,38 13
  Kvinnor
  33 %
  56 %
  11 %
  4,11 9
  Män
  55 %
  30 %
  15 %
  4,40 20
  Tävlande
  48 %
  38 %
  10 %
  3 %
  4,31 29
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  41 %
  17 %
  7 %
  7 %
  3,76 29
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  36 %
  36 %
  18 %
  9 %
  4,00 11
  55- år
  8 %
  54 %
  15 %
  8 %
  15 %
  3,31 13
  Kvinnor
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
  Män
  30 %
  30 %
  20 %
  10 %
  10 %
  3,60 20
  Tävlande
  28 %
  41 %
  17 %
  7 %
  7 %
  3,76 29
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  48 %
  31 %
  14 %
  3 %
  3 %
  4,17 29
  -16 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 3
  35-54 år
  55 %
  27 %
  18 %
  4,36 11
  55- år
  38 %
  46 %
  8 %
  8 %
  4,15 13
  Kvinnor
  56 %
  33 %
  11 %
  4,22 9
  Män
  45 %
  30 %
  20 %
  5 %
  4,15 20
  Tävlande
  48 %
  31 %
  14 %
  3 %
  3 %
  4,17 29
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  48 %
  14 %
  4,24 29
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  36 %
  45 %
  18 %
  4,18 11
  55- år
  31 %
  62 %
  8 %
  4,23 13
  Kvinnor
  33 %
  56 %
  11 %
  4,22 9
  Män
  40 %
  45 %
  15 %
  4,25 20
  Tävlande
  38 %
  48 %
  14 %
  4,24 29
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  31 %
  21 %
  7 %
  10 %
  3 %
  3,61 29
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  27 %
  27 %
  36 %
  9 %
  3,64 11
  55- år
  23 %
  31 %
  15 %
  8 %
  15 %
  8 %
  3,42 13
  Kvinnor
  33 %
  22 %
  11 %
  11 %
  22 %
  3,33 9
  Män
  25 %
  35 %
  25 %
  5 %
  5 %
  5 %
  3,74 20
  Tävlande
  28 %
  31 %
  21 %
  7 %
  10 %
  3 %
  3,61 29
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  38 %
  10 %
  3 %
  10 %
  4,23 29
  -16 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  5,00 3
  35-54 år
  45 %
  45 %
  9 %
  4,50 11
  55- år
  31 %
  31 %
  23 %
  8 %
  8 %
  3,92 13
  Kvinnor
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  Män
  35 %
  35 %
  10 %
  5 %
  15 %
  4,18 20
  Tävlande
  38 %
  38 %
  10 %
  3 %
  10 %
  4,23 29
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  48 %
  38 %
  10 %
  3 %
  4,39 29
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  35-54 år
  45 %
  36 %
  9 %
  9 %
  4,40 11
  55- år
  54 %
  46 %
  4,54 13
  Kvinnor
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  Män
  50 %
  35 %
  10 %
  5 %
  4,42 20
  Tävlande
  48 %
  38 %
  10 %
  3 %
  4,39 29
 • Fråga 12

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  24 %
  24 %
  3 %
  3 %
  4,03 29
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 3
  35-54 år
  36 %
  36 %
  18 %
  9 %
  4,00 11
  55- år
  38 %
  23 %
  38 %
  4,00 13
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  22 %
  11 %
  3,78 9
  Män
  50 %
  20 %
  25 %
  5 %
  4,15 20
  Tävlande
  45 %
  24 %
  24 %
  3 %
  3 %
  4,03 29

Annonser