Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Friskusträffen + DM, medel, Halland

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,47 20
-16 år 3,11 2
17-20 år 2,33 1
35-54 år 3,69 10
55- år 3,41 7
Kvinnor 3,31 9
Män 3,60 11
Tävlande 3,44 19
Ej tävlande 4,00 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  45 %
  45 %
  3,65 20
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  20 %
  40 %
  40 %
  3,80 10
  55- år
  57 %
  43 %
  3,57 7
  Kvinnor
  56 %
  44 %
  3,56 9
  Män
  18 %
  36 %
  45 %
  3,73 11
  Tävlande
  11 %
  42 %
  47 %
  3,63 19
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  60 %
  20 %
  5 %
  5 %
  3,65 20
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  20 %
  50 %
  20 %
  10 %
  3,80 10
  55- år
  86 %
  14 %
  3,57 7
  Kvinnor
  11 %
  67 %
  22 %
  3,89 9
  Män
  9 %
  55 %
  18 %
  9 %
  9 %
  3,45 11
  Tävlande
  11 %
  58 %
  21 %
  5 %
  5 %
  3,63 19
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  15 %
  50 %
  25 %
  3,10 20
  -16 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  10 %
  30 %
  40 %
  20 %
  3,30 10
  55- år
  14 %
  71 %
  14 %
  3,14 7
  Kvinnor
  22 %
  56 %
  22 %
  3,00 9
  Män
  18 %
  9 %
  45 %
  27 %
  3,18 11
  Tävlande
  11 %
  11 %
  53 %
  26 %
  3,05 19
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  50 %
  25 %
  5 %
  3,85 20
  -16 år
  100 %
  3,00 2
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 10
  55- år
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  3,86 7
  Kvinnor
  11 %
  44 %
  44 %
  3,67 9
  Män
  27 %
  55 %
  9 %
  9 %
  4,00 11
  Tävlande
  21 %
  47 %
  26 %
  5 %
  3,84 19
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  45 %
  5 %
  20 %
  15 %
  3,25 20
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  17-20 år
  100 %
  1,00 1
  35-54 år
  20 %
  50 %
  10 %
  10 %
  10 %
  3,60 10
  55- år
  14 %
  43 %
  29 %
  14 %
  3,14 7
  Kvinnor
  33 %
  11 %
  44 %
  11 %
  2,67 9
  Män
  27 %
  55 %
  18 %
  3,73 11
  Tävlande
  16 %
  42 %
  5 %
  21 %
  16 %
  3,21 19
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  30 %
  40 %
  15 %
  5 %
  3,25 20
  -16 år
  100 %
  3,00 2
  17-20 år
  100 %
  1,00 1
  35-54 år
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,60 10
  55- år
  29 %
  57 %
  14 %
  3,14 7
  Kvinnor
  33 %
  44 %
  22 %
  3,11 9
  Män
  18 %
  27 %
  36 %
  9 %
  9 %
  3,36 11
  Tävlande
  11 %
  26 %
  42 %
  16 %
  5 %
  3,21 19
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  45 %
  20 %
  15 %
  3,70 20
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  20 %
  50 %
  10 %
  20 %
  3,70 10
  55- år
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 7
  Kvinnor
  56 %
  33 %
  11 %
  3,44 9
  Män
  36 %
  36 %
  9 %
  18 %
  3,91 11
  Tävlande
  21 %
  42 %
  21 %
  16 %
  3,68 19
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  40 %
  15 %
  5 %
  5 %
  15 %
  3,76 20
  -16 år
  100 %
  3,00 2
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  40 %
  40 %
  10 %
  10 %
  4,11 10
  55- år
  57 %
  14 %
  29 %
  3,80 7
  Kvinnor
  11 %
  44 %
  22 %
  11 %
  11 %
  3,50 9
  Män
  27 %
  36 %
  9 %
  9 %
  18 %
  4,00 11
  Tävlande
  21 %
  37 %
  16 %
  5 %
  5 %
  16 %
  3,75 19
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  25 %
  35 %
  10 %
  20 %
  3,44 20
  -16 år
  100 %
  3,00 2
  17-20 år
  100 %
  1
  35-54 år
  10 %
  40 %
  10 %
  10 %
  30 %
  3,71 10
  55- år
  14 %
  14 %
  57 %
  14 %
  3,29 7
  Kvinnor
  33 %
  56 %
  11 %
  3,38 9
  Män
  18 %
  18 %
  18 %
  18 %
  27 %
  3,50 11
  Tävlande
  11 %
  21 %
  37 %
  11 %
  21 %
  3,40 19
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  25 %
  25 %
  10 %
  20 %
  5 %
  3,05 20
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  20 %
  40 %
  10 %
  10 %
  20 %
  3,30 10
  55- år
  14 %
  14 %
  29 %
  14 %
  29 %
  2,71 7
  Kvinnor
  33 %
  22 %
  22 %
  11 %
  11 %
  2,88 9
  Män
  27 %
  18 %
  27 %
  27 %
  3,18 11
  Tävlande
  16 %
  21 %
  26 %
  11 %
  21 %
  5 %
  3,00 19
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1

Annonser