Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Hallands 3-dagars, etapp 1, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,23 32
-16 år 3,80 1
21-34 år 3,71 2
35-54 år 4,59 16
55- år 3,90 13
Kvinnor 4,58 9
Män 4,11 23
Tävlande 4,21 30
Ej tävlande 4,60 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  34 %
  47 %
  13 %
  6 %
  4,23 32
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  56 %
  38 %
  6 %
  4,60 16
  55- år
  15 %
  46 %
  31 %
  8 %
  3,83 13
  Kvinnor
  22 %
  56 %
  22 %
  4,29 9
  Män
  39 %
  43 %
  17 %
  4,22 23
  Tävlande
  30 %
  50 %
  13 %
  7 %
  4,18 30
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  28 %
  9 %
  9 %
  3 %
  4,23 32
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  63 %
  19 %
  13 %
  6 %
  4,38 16
  55- år
  46 %
  31 %
  8 %
  15 %
  4,08 13
  Kvinnor
  89 %
  11 %
  5,00 9
  Män
  35 %
  39 %
  13 %
  13 %
  3,96 23
  Tävlande
  50 %
  27 %
  10 %
  10 %
  3 %
  4,21 30
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  19 %
  16 %
  3 %
  3 %
  9 %
  4,21 32
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 2
  35-54 år
  75 %
  6 %
  6 %
  13 %
  4,64 16
  55- år
  31 %
  31 %
  23 %
  8 %
  8 %
  3,92 13
  Kvinnor
  67 %
  22 %
  11 %
  4,56 9
  Män
  43 %
  17 %
  17 %
  4 %
  4 %
  13 %
  4,05 23
  Tävlande
  47 %
  20 %
  17 %
  3 %
  3 %
  10 %
  4,15 30
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  28 %
  16 %
  3 %
  4,28 32
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  81 %
  19 %
  4,81 16
  55- år
  23 %
  38 %
  31 %
  8 %
  3,69 13
  Kvinnor
  78 %
  11 %
  11 %
  4,67 9
  Män
  43 %
  35 %
  17 %
  4 %
  4,13 23
  Tävlande
  53 %
  27 %
  17 %
  3 %
  4,27 30
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  34 %
  38 %
  25 %
  3 %
  4,00 32
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  56 %
  38 %
  6 %
  4,50 16
  55- år
  15 %
  38 %
  38 %
  8 %
  3,54 13
  Kvinnor
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
  Män
  39 %
  26 %
  30 %
  4 %
  3,96 23
  Tävlande
  33 %
  37 %
  27 %
  3 %
  3,97 30
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  47 %
  22 %
  6 %
  3,91 32
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  31 %
  56 %
  13 %
  4,19 16
  55- år
  23 %
  31 %
  31 %
  15 %
  3,62 13
  Kvinnor
  33 %
  56 %
  11 %
  4,22 9
  Män
  22 %
  43 %
  26 %
  9 %
  3,78 23
  Tävlande
  27 %
  43 %
  23 %
  7 %
  3,90 30
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  34 %
  50 %
  6 %
  9 %
  4,09 32
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  44 %
  50 %
  6 %
  4,31 16
  55- år
  31 %
  46 %
  8 %
  15 %
  3,92 13
  Kvinnor
  44 %
  56 %
  4,44 9
  Män
  30 %
  48 %
  9 %
  13 %
  3,96 23
  Tävlande
  37 %
  47 %
  7 %
  10 %
  4,10 30
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  56 %
  25 %
  16 %
  3 %
  4,34 32
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  88 %
  6 %
  6 %
  4,81 16
  55- år
  23 %
  46 %
  23 %
  8 %
  3,85 13
  Kvinnor
  89 %
  11 %
  4,89 9
  Män
  43 %
  30 %
  22 %
  4 %
  4,13 23
  Tävlande
  53 %
  27 %
  17 %
  3 %
  4,30 30
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  6 %
  9 %
  31 %
  4,64 32
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  69 %
  6 %
  25 %
  4,92 16
  55- år
  38 %
  8 %
  15 %
  38 %
  4,38 13
  Kvinnor
  56 %
  44 %
  5,00 9
  Män
  52 %
  9 %
  13 %
  26 %
  4,53 23
  Tävlande
  53 %
  3 %
  10 %
  33 %
  4,65 30
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  59 %
  19 %
  9 %
  13 %
  4,57 32
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  81 %
  6 %
  13 %
  4,86 16
  55- år
  46 %
  38 %
  8 %
  8 %
  4,42 13
  Kvinnor
  56 %
  11 %
  33 %
  4,83 9
  Män
  61 %
  22 %
  13 %
  4 %
  4,50 23
  Tävlande
  57 %
  20 %
  10 %
  13 %
  4,54 30
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2

Annonser