Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Hallands 3-dagars, etapp 2, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,95 25
-16 år 3,72 3
21-34 år 3,85 2
35-54 år 4,27 13
55- år 3,53 7
Kvinnor 4,14 8
Män 3,87 17
Tävlande 4,00 24
Ej tävlande 2,90 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  40 %
  24 %
  4 %
  3,96 25
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  38 %
  46 %
  15 %
  4,23 13
  55- år
  43 %
  14 %
  29 %
  14 %
  3,71 7
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 8
  Män
  35 %
  35 %
  24 %
  6 %
  3,94 17
  Tävlande
  33 %
  42 %
  21 %
  4 %
  4,00 24
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  44 %
  8 %
  4 %
  12 %
  4,18 25
  -16 år
  100 %
  4,00 3
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  46 %
  38 %
  15 %
  4,55 13
  55- år
  29 %
  14 %
  29 %
  14 %
  14 %
  3,67 7
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 8
  Män
  24 %
  41 %
  12 %
  6 %
  18 %
  4,00 17
  Tävlande
  33 %
  46 %
  4 %
  4 %
  13 %
  4,24 24
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  48 %
  16 %
  16 %
  4 %
  4 %
  12 %
  4,14 25
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  2,67 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  62 %
  8 %
  8 %
  23 %
  4,70 13
  55- år
  43 %
  14 %
  29 %
  14 %
  3,86 7
  Kvinnor
  63 %
  13 %
  13 %
  13 %
  4,14 8
  Män
  41 %
  24 %
  18 %
  6 %
  12 %
  4,13 17
  Tävlande
  50 %
  17 %
  13 %
  4 %
  4 %
  13 %
  4,19 24
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  36 %
  12 %
  4 %
  4 %
  4,12 25
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  62 %
  31 %
  8 %
  4,54 13
  55- år
  29 %
  29 %
  29 %
  14 %
  3,57 7
  Kvinnor
  63 %
  13 %
  13 %
  13 %
  4,25 8
  Män
  35 %
  47 %
  12 %
  6 %
  4,06 17
  Tävlande
  46 %
  38 %
  8 %
  4 %
  4 %
  4,17 24
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  28 %
  12 %
  36 %
  4 %
  3,24 25
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  23 %
  38 %
  23 %
  15 %
  3,69 13
  55- år
  14 %
  71 %
  14 %
  2,29 7
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  13 %
  13 %
  3,88 8
  Män
  18 %
  18 %
  12 %
  47 %
  6 %
  2,94 17
  Tävlande
  21 %
  29 %
  13 %
  33 %
  4 %
  3,29 24
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  16 %
  28 %
  36 %
  16 %
  4 %
  3,36 25
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  35-54 år
  15 %
  38 %
  38 %
  8 %
  3,54 13
  55- år
  14 %
  14 %
  29 %
  43 %
  3,00 7
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 8
  Män
  24 %
  18 %
  29 %
  24 %
  6 %
  3,29 17
  Tävlande
  17 %
  29 %
  33 %
  17 %
  4 %
  3,38 24
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  40 %
  20 %
  4 %
  4,04 25
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  46 %
  38 %
  15 %
  4,31 13
  55- år
  29 %
  29 %
  43 %
  3,86 7
  Kvinnor
  38 %
  38 %
  13 %
  13 %
  3,88 8
  Män
  35 %
  41 %
  24 %
  4,12 17
  Tävlande
  38 %
  42 %
  17 %
  4 %
  4,08 24
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  32 %
  24 %
  4 %
  4,04 25
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  62 %
  15 %
  23 %
  4,38 13
  55- år
  29 %
  29 %
  29 %
  14 %
  3,57 7
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 8
  Män
  35 %
  35 %
  24 %
  6 %
  3,94 17
  Tävlande
  42 %
  33 %
  21 %
  4 %
  4,08 24
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  12 %
  8 %
  4 %
  4 %
  32 %
  4,18 25
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  46 %
  8 %
  46 %
  4,43 13
  55- år
  29 %
  14 %
  29 %
  14 %
  14 %
  3,67 7
  Kvinnor
  38 %
  63 %
  5,00 8
  Män
  41 %
  18 %
  12 %
  6 %
  6 %
  18 %
  4,00 17
  Tävlande
  42 %
  13 %
  4 %
  4 %
  4 %
  33 %
  4,25 24
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  52 %
  28 %
  12 %
  8 %
  4,43 25
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  62 %
  15 %
  8 %
  15 %
  4,64 13
  55- år
  43 %
  29 %
  29 %
  4,14 7
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  4,67 8
  Män
  53 %
  29 %
  18 %
  4,35 17
  Tävlande
  54 %
  29 %
  8 %
  8 %
  4,50 24
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1

Annonser