Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Hallands 3-dagars, etapp 3, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,16 17
35-54 år 4,53 9
55- år 3,77 8
Kvinnor 4,33 7
Män 4,04 10
Tävlande 4,12 16
Ej tävlande 4,88 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  47 %
  24 %
  18 %
  6 %
  6 %
  4,13 17
  35-54 år
  67 %
  11 %
  11 %
  11 %
  4,63 9
  55- år
  25 %
  38 %
  25 %
  13 %
  3,63 8
  Kvinnor
  43 %
  29 %
  14 %
  14 %
  4,33 7
  Män
  50 %
  20 %
  20 %
  10 %
  4,00 10
  Tävlande
  44 %
  25 %
  19 %
  6 %
  6 %
  4,07 16
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  47 %
  29 %
  12 %
  6 %
  6 %
  4,25 17
  35-54 år
  56 %
  22 %
  11 %
  11 %
  4,50 9
  55- år
  38 %
  38 %
  13 %
  13 %
  4,00 8
  Kvinnor
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 7
  Män
  50 %
  20 %
  10 %
  10 %
  10 %
  4,22 10
  Tävlande
  44 %
  31 %
  13 %
  6 %
  6 %
  4,20 16
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  24 %
  6 %
  6 %
  12 %
  4,33 17
  35-54 år
  67 %
  11 %
  22 %
  4,86 9
  55- år
  38 %
  38 %
  13 %
  13 %
  3,88 8
  Kvinnor
  43 %
  43 %
  14 %
  4,50 7
  Män
  60 %
  10 %
  10 %
  10 %
  10 %
  4,22 10
  Tävlande
  50 %
  25 %
  6 %
  6 %
  13 %
  4,29 16
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  29 %
  12 %
  6 %
  4,29 17
  35-54 år
  67 %
  22 %
  11 %
  4,56 9
  55- år
  38 %
  38 %
  13 %
  13 %
  4,00 8
  Kvinnor
  57 %
  29 %
  14 %
  4,43 7
  Män
  50 %
  30 %
  10 %
  10 %
  4,20 10
  Tävlande
  50 %
  31 %
  13 %
  6 %
  4,25 16
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  41 %
  35 %
  6 %
  6 %
  12 %
  3,88 17
  35-54 år
  56 %
  44 %
  4,56 9
  55- år
  25 %
  25 %
  13 %
  13 %
  25 %
  3,13 8
  Kvinnor
  29 %
  71 %
  4,29 7
  Män
  50 %
  10 %
  10 %
  10 %
  20 %
  3,60 10
  Tävlande
  44 %
  31 %
  6 %
  6 %
  13 %
  3,88 16
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  35 %
  41 %
  12 %
  6 %
  6 %
  4,13 17
  35-54 år
  56 %
  33 %
  11 %
  4,63 9
  55- år
  13 %
  50 %
  25 %
  13 %
  3,63 8
  Kvinnor
  29 %
  57 %
  14 %
  4,33 7
  Män
  40 %
  30 %
  20 %
  10 %
  4,00 10
  Tävlande
  38 %
  44 %
  13 %
  6 %
  4,13 16
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  41 %
  41 %
  6 %
  6 %
  6 %
  4,19 17
  35-54 år
  56 %
  33 %
  11 %
  4,63 9
  55- år
  25 %
  50 %
  13 %
  13 %
  3,75 8
  Kvinnor
  29 %
  57 %
  14 %
  4,33 7
  Män
  50 %
  30 %
  10 %
  10 %
  4,10 10
  Tävlande
  44 %
  44 %
  6 %
  6 %
  4,19 16
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  47 %
  24 %
  18 %
  12 %
  4,06 17
  35-54 år
  56 %
  11 %
  22 %
  11 %
  4,11 9
  55- år
  38 %
  38 %
  13 %
  13 %
  4,00 8
  Kvinnor
  57 %
  29 %
  14 %
  4,43 7
  Män
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,80 10
  Tävlande
  44 %
  25 %
  19 %
  13 %
  4,00 16
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  35 %
  18 %
  6 %
  6 %
  6 %
  29 %
  4,00 17
  35-54 år
  56 %
  11 %
  33 %
  4,33 9
  55- år
  13 %
  38 %
  13 %
  13 %
  25 %
  3,67 8
  Kvinnor
  43 %
  14 %
  14 %
  29 %
  4,00 7
  Män
  30 %
  20 %
  10 %
  10 %
  30 %
  4,00 10
  Tävlande
  31 %
  19 %
  6 %
  6 %
  6 %
  31 %
  3,91 16
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  47 %
  35 %
  6 %
  6 %
  6 %
  4,31 17
  35-54 år
  67 %
  22 %
  11 %
  4,56 9
  55- år
  25 %
  50 %
  13 %
  13 %
  4,00 8
  Kvinnor
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 7
  Män
  50 %
  30 %
  10 %
  10 %
  4,33 10
  Tävlande
  44 %
  38 %
  6 %
  6 %
  6 %
  4,27 16
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser