Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Kinnekullsprinten, etapp 1

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,50 14
-16 år 4,42 3
35-54 år 4,54 6
55- år 4,49 5
Kvinnor 4,53 7
Män 4,47 7
Tävlande 4,46 13
Ej tävlande 4,91 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  50 %
  4,50 14
  -16 år
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  83 %
  17 %
  4,83 6
  55- år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Kvinnor
  57 %
  43 %
  4,57 7
  Män
  43 %
  57 %
  4,43 7
  Tävlande
  54 %
  46 %
  4,54 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  43 %
  14 %
  4,14 14
  -16 år
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  67 %
  17 %
  17 %
  4,33 6
  55- år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,00 5
  Kvinnor
  43 %
  43 %
  14 %
  4,14 7
  Män
  43 %
  43 %
  14 %
  4,14 7
  Tävlande
  38 %
  46 %
  15 %
  4,08 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  86 %
  7 %
  7 %
  4,92 14
  -16 år
  100 %
  5,00 3
  35-54 år
  83 %
  17 %
  5,00 6
  55- år
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Kvinnor
  86 %
  14 %
  5,00 7
  Män
  86 %
  14 %
  4,86 7
  Tävlande
  85 %
  8 %
  8 %
  4,92 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  64 %
  29 %
  7 %
  4,57 14
  -16 år
  100 %
  5,00 3
  35-54 år
  67 %
  17 %
  17 %
  4,50 6
  55- år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Kvinnor
  71 %
  14 %
  14 %
  4,57 7
  Män
  57 %
  43 %
  4,57 7
  Tävlande
  62 %
  31 %
  8 %
  4,54 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  43 %
  4,57 14
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  55- år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Kvinnor
  71 %
  29 %
  4,71 7
  Män
  43 %
  57 %
  4,43 7
  Tävlande
  54 %
  46 %
  4,54 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  64 %
  36 %
  4,64 14
  -16 år
  100 %
  5,00 3
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  55- år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Kvinnor
  71 %
  29 %
  4,71 7
  Män
  57 %
  43 %
  4,57 7
  Tävlande
  62 %
  38 %
  4,62 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  71 %
  29 %
  4,71 14
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  83 %
  17 %
  4,83 6
  55- år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Kvinnor
  71 %
  29 %
  4,71 7
  Män
  71 %
  29 %
  4,71 7
  Tävlande
  69 %
  31 %
  4,69 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  36 %
  7 %
  7 %
  14 %
  4,08 14
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  17 %
  33 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,40 6
  55- år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,75 5
  Kvinnor
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  3,71 7
  Män
  43 %
  29 %
  29 %
  4,60 7
  Tävlande
  31 %
  38 %
  8 %
  8 %
  15 %
  4,00 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  29 %
  21 %
  21 %
  4,09 14
  -16 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  35-54 år
  33 %
  17 %
  17 %
  33 %
  4,25 6
  55- år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,50 5
  Kvinnor
  29 %
  14 %
  14 %
  43 %
  4,25 7
  Män
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 7
  Tävlande
  23 %
  31 %
  23 %
  23 %
  4,00 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  36 %
  7 %
  21 %
  4,36 14
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  17 %
  33 %
  50 %
  4,33 6
  55- år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Kvinnor
  43 %
  14 %
  43 %
  4,50 7
  Män
  29 %
  71 %
  4,29 7
  Tävlande
  31 %
  38 %
  8 %
  23 %
  4,30 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 12

  Hur väl anser du att valt tävlingsområde passar för aktuell disciplin (sprint, medel, lång, natt, stafett, osv.)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  71 %
  29 %
  4,71 14
  -16 år
  100 %
  5,00 3
  35-54 år
  83 %
  17 %
  4,83 6
  55- år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Kvinnor
  86 %
  14 %
  4,86 7
  Män
  57 %
  43 %
  4,57 7
  Tävlande
  69 %
  31 %
  4,69 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser

Mila