Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Grymnatta

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,04 13
17-20 år 3,53 2
21-34 år 3,63 2
35-54 år 4,23 7
55- år 4,30 2
Kvinnor 4,03 3
Män 4,04 10
Tävlande 4,04 13
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  77 %
  8 %
  4,08 13
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  14 %
  86 %
  4,14 7
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Kvinnor
  100 %
  4,00 3
  Män
  20 %
  70 %
  10 %
  4,10 10
  Tävlande
  15 %
  77 %
  8 %
  4,08 13
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  31 %
  31 %
  8 %
  4,00 13
  17-20 år
  100 %
  3,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  43 %
  29 %
  29 %
  4,14 7
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  30 %
  20 %
  40 %
  10 %
  3,89 10
  Tävlande
  31 %
  31 %
  31 %
  8 %
  4,00 13
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  69 %
  23 %
  8 %
  4,62 13
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  71 %
  29 %
  4,71 7
  55- år
  100 %
  5,00 2
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  70 %
  20 %
  10 %
  4,60 10
  Tävlande
  69 %
  23 %
  8 %
  4,62 13
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  46 %
  31 %
  8 %
  3,83 13
  17-20 år
  100 %
  3,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  14 %
  57 %
  14 %
  14 %
  4,00 7
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  10 %
  50 %
  30 %
  10 %
  3,78 10
  Tävlande
  15 %
  46 %
  31 %
  8 %
  3,83 13
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  31 %
  23 %
  8 %
  4,00 13
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  57 %
  14 %
  14 %
  14 %
  4,14 7
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  Män
  50 %
  30 %
  20 %
  4,30 10
  Tävlande
  38 %
  31 %
  23 %
  8 %
  4,00 13
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  31 %
  23 %
  8 %
  4,00 13
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  57 %
  14 %
  29 %
  4,29 7
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Män
  50 %
  20 %
  20 %
  10 %
  4,10 10
  Tävlande
  38 %
  31 %
  23 %
  8 %
  4,00 13
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  38 %
  31 %
  8 %
  3,77 13
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  43 %
  29 %
  29 %
  4,14 7
  55- år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  Kvinnor
  100 %
  4,00 3
  Män
  30 %
  20 %
  40 %
  10 %
  3,70 10
  Tävlande
  23 %
  38 %
  31 %
  8 %
  3,77 13
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  69 %
  8 %
  8 %
  8 %
  3,83 13
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  86 %
  14 %
  4,00 7
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Kvinnor
  100 %
  4,00 3
  Män
  10 %
  60 %
  10 %
  10 %
  10 %
  3,78 10
  Tävlande
  8 %
  69 %
  8 %
  8 %
  8 %
  3,83 13
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  38 %
  23 %
  15 %
  4,00 13
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  14 %
  43 %
  14 %
  29 %
  4,00 7
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  4,00 10
  Tävlande
  23 %
  38 %
  23 %
  15 %
  4,00 13
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  46 %
  31 %
  8 %
  8 %
  8 %
  4,25 13
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  57 %
  43 %
  4,57 7
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  40 %
  30 %
  10 %
  10 %
  10 %
  4,11 10
  Tävlande
  46 %
  31 %
  8 %
  8 %
  8 %
  4,25 13

Annonser

Mila