Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Stockholm Indoor Cup, etapp 1

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,36 49
-16 år 4,25 10
17-20 år 4,32 3
21-34 år 4,61 6
35-54 år 4,30 26
55- år 4,70 4
Kvinnor 4,36 27
Män 4,37 22
Tävlande 4,36 49
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  78 %
  22 %
  4,78 49
  -16 år
  60 %
  40 %
  4,60 10
  17-20 år
  100 %
  5,00 3
  21-34 år
  83 %
  17 %
  4,83 6
  35-54 år
  77 %
  23 %
  4,77 26
  55- år
  100 %
  5,00 4
  Kvinnor
  74 %
  26 %
  4,74 27
  Män
  82 %
  18 %
  4,82 22
  Tävlande
  78 %
  22 %
  4,78 49
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  43 %
  12 %
  6 %
  16 %
  3,98 49
  -16 år
  10 %
  40 %
  30 %
  20 %
  3,40 10
  17-20 år
  33 %
  67 %
  4,00 3
  21-34 år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,40 6
  35-54 år
  19 %
  46 %
  12 %
  4 %
  19 %
  4,00 26
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  19 %
  44 %
  11 %
  7 %
  19 %
  3,91 27
  Män
  27 %
  41 %
  14 %
  5 %
  14 %
  4,05 22
  Tävlande
  22 %
  43 %
  12 %
  6 %
  16 %
  3,98 49
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  16 %
  10 %
  4 %
  2 %
  67 %
  4,19 49
  -16 år
  10 %
  10 %
  10 %
  70 %
  4,00 10
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  17 %
  83 %
  5,00 6
  35-54 år
  12 %
  12 %
  4 %
  73 %
  4,00 26
  55- år
  50 %
  50 %
  5,00 4
  Kvinnor
  19 %
  4 %
  4 %
  74 %
  4,29 27
  Män
  14 %
  18 %
  9 %
  59 %
  4,11 22
  Tävlande
  16 %
  10 %
  4 %
  2 %
  67 %
  4,19 49
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  35 %
  39 %
  20 %
  6 %
  4,02 49
  -16 år
  20 %
  50 %
  20 %
  10 %
  3,80 10
  17-20 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  21-34 år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  35-54 år
  35 %
  42 %
  19 %
  4 %
  4,08 26
  55- år
  75 %
  25 %
  4,25 4
  Kvinnor
  26 %
  44 %
  26 %
  4 %
  3,93 27
  Män
  45 %
  32 %
  14 %
  9 %
  4,14 22
  Tävlande
  35 %
  39 %
  20 %
  6 %
  4,02 49
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  80 %
  14 %
  2 %
  2 %
  2 %
  4,67 49
  -16 år
  90 %
  10 %
  4,70 10
  17-20 år
  100 %
  5,00 3
  21-34 år
  100 %
  5,00 6
  35-54 år
  69 %
  23 %
  4 %
  4 %
  4,54 26
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  85 %
  7 %
  4 %
  4 %
  4,67 27
  Män
  73 %
  23 %
  5 %
  4,68 22
  Tävlande
  80 %
  14 %
  2 %
  2 %
  2 %
  4,67 49
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  86 %
  8 %
  4 %
  2 %
  4,83 49
  -16 år
  90 %
  10 %
  4,80 10
  17-20 år
  100 %
  5,00 3
  21-34 år
  100 %
  5,00 6
  35-54 år
  81 %
  12 %
  4 %
  4 %
  4,80 26
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  85 %
  11 %
  4 %
  4,81 27
  Män
  86 %
  5 %
  5 %
  5 %
  4,86 22
  Tävlande
  86 %
  8 %
  4 %
  2 %
  4,83 49
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  78 %
  18 %
  4 %
  4,73 49
  -16 år
  80 %
  10 %
  10 %
  4,70 10
  17-20 år
  100 %
  5,00 3
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  35-54 år
  73 %
  23 %
  4 %
  4,69 26
  55- år
  100 %
  5,00 4
  Kvinnor
  63 %
  30 %
  7 %
  4,56 27
  Män
  95 %
  5 %
  4,95 22
  Tävlande
  78 %
  18 %
  4 %
  4,73 49
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  45 %
  10 %
  12 %
  4,26 49
  -16 år
  20 %
  50 %
  10 %
  20 %
  4,13 10
  17-20 år
  100 %
  4,00 3
  21-34 år
  17 %
  67 %
  17 %
  4,20 6
  35-54 år
  35 %
  38 %
  15 %
  12 %
  4,22 26
  55- år
  100 %
  5,00 4
  Kvinnor
  37 %
  37 %
  7 %
  19 %
  4,36 27
  Män
  27 %
  55 %
  14 %
  5 %
  4,14 22
  Tävlande
  33 %
  45 %
  10 %
  12 %
  4,26 49
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  16 %
  29 %
  14 %
  8 %
  2 %
  31 %
  3,71 49
  -16 år
  10 %
  10 %
  40 %
  40 %
  3,50 10
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  17 %
  50 %
  33 %
  4,25 6
  35-54 år
  15 %
  23 %
  8 %
  15 %
  4 %
  35 %
  3,47 26
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Kvinnor
  22 %
  30 %
  15 %
  4 %
  30 %
  4,00 27
  Män
  9 %
  27 %
  14 %
  14 %
  5 %
  32 %
  3,33 22
  Tävlande
  16 %
  29 %
  14 %
  8 %
  2 %
  31 %
  3,71 49
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  37 %
  31 %
  12 %
  4 %
  4 %
  12 %
  4,05 49
  -16 år
  50 %
  20 %
  30 %
  4,43 10
  17-20 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  35-54 år
  31 %
  38 %
  8 %
  8 %
  8 %
  8 %
  3,83 26
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,33 4
  Kvinnor
  33 %
  30 %
  11 %
  4 %
  4 %
  19 %
  4,05 27
  Män
  41 %
  32 %
  14 %
  5 %
  5 %
  5 %
  4,05 22
  Tävlande
  37 %
  31 %
  12 %
  4 %
  4 %
  12 %
  4,05 49

Annonser

Hallands 3 dagars
Hallands 3 dagars
Orienteringsmagasinet 1 kr