Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Stockholm Indoor Cup, etapp 2

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,35 30
-16 år 4,47 6
17-20 år 4,39 2
21-34 år 4,43 4
35-54 år 4,25 14
55- år 4,40 4
Kvinnor 4,37 16
Män 4,33 14
Tävlande 4,38 28
Ej tävlande 3,83 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  77 %
  23 %
  4,77 30
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  35-54 år
  79 %
  21 %
  4,79 14
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  81 %
  19 %
  4,81 16
  Män
  71 %
  29 %
  4,71 14
  Tävlande
  82 %
  18 %
  4,82 28
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  27 %
  33 %
  17 %
  3,88 30
  -16 år
  17 %
  67 %
  17 %
  3,40 6
  17-20 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,67 4
  35-54 år
  21 %
  50 %
  21 %
  7 %
  4,00 14
  55- år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  31 %
  19 %
  38 %
  13 %
  3,93 16
  Män
  14 %
  36 %
  29 %
  21 %
  3,82 14
  Tävlande
  25 %
  25 %
  36 %
  14 %
  3,88 28
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  17 %
  3 %
  3 %
  43 %
  4,41 30
  -16 år
  33 %
  17 %
  50 %
  4,67 6
  17-20 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  4
  35-54 år
  36 %
  29 %
  7 %
  29 %
  4,30 14
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,33 4
  Kvinnor
  38 %
  6 %
  56 %
  4,86 16
  Män
  29 %
  29 %
  7 %
  7 %
  29 %
  4,10 14
  Tävlande
  36 %
  18 %
  4 %
  43 %
  4,56 28
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  2,00 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  43 %
  3 %
  4,50 30
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  35-54 år
  43 %
  57 %
  4,43 14
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Kvinnor
  44 %
  56 %
  4,44 16
  Män
  64 %
  29 %
  7 %
  4,57 14
  Tävlande
  54 %
  43 %
  4 %
  4,50 28
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  20 %
  10 %
  7 %
  10 %
  4,00 30
  -16 år
  83 %
  17 %
  4,50 6
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  35-54 år
  50 %
  14 %
  14 %
  7 %
  14 %
  3,79 14
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,75 4
  Kvinnor
  56 %
  25 %
  13 %
  6 %
  4,25 16
  Män
  50 %
  14 %
  7 %
  14 %
  14 %
  3,71 14
  Tävlande
  57 %
  21 %
  7 %
  4 %
  11 %
  4,11 28
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  2,50 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  47 %
  40 %
  10 %
  3 %
  4,30 30
  -16 år
  67 %
  17 %
  17 %
  4,50 6
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  35-54 år
  43 %
  43 %
  7 %
  7 %
  4,21 14
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Kvinnor
  56 %
  25 %
  13 %
  6 %
  4,31 16
  Män
  36 %
  57 %
  7 %
  4,29 14
  Tävlande
  50 %
  36 %
  11 %
  4 %
  4,32 28
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  73 %
  20 %
  7 %
  4,67 30
  -16 år
  100 %
  5,00 6
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,50 4
  35-54 år
  57 %
  36 %
  7 %
  4,50 14
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  75 %
  13 %
  13 %
  4,63 16
  Män
  71 %
  29 %
  4,71 14
  Tävlande
  75 %
  18 %
  7 %
  4,68 28
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  37 %
  7 %
  3 %
  10 %
  4,33 30
  -16 år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  35-54 år
  36 %
  36 %
  7 %
  7 %
  14 %
  4,17 14
  55- år
  75 %
  25 %
  5,00 4
  Kvinnor
  38 %
  44 %
  6 %
  13 %
  4,29 16
  Män
  50 %
  29 %
  14 %
  7 %
  4,38 14
  Tävlande
  46 %
  36 %
  4 %
  4 %
  11 %
  4,40 28
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  30 %
  3 %
  10 %
  4,59 30
  -16 år
  83 %
  17 %
  4,83 6
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  35-54 år
  43 %
  36 %
  7 %
  14 %
  4,42 14
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,67 4
  Kvinnor
  56 %
  31 %
  6 %
  6 %
  4,53 16
  Män
  57 %
  29 %
  14 %
  4,67 14
  Tävlande
  57 %
  29 %
  4 %
  11 %
  4,60 28
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  50 %
  17 %
  3 %
  10 %
  3,96 30
  -16 år
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  4,00 6
  17-20 år
  100 %
  3,00 2
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  35-54 år
  21 %
  50 %
  14 %
  7 %
  7 %
  3,92 14
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 4
  Kvinnor
  19 %
  44 %
  25 %
  6 %
  6 %
  3,80 16
  Män
  21 %
  57 %
  7 %
  14 %
  4,17 14
  Tävlande
  21 %
  46 %
  18 %
  4 %
  11 %
  3,96 28
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2

Annonser

Hallands 3 dagars
Orienteringsmagasinet 1 kr
Hallands 3 dagars