Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, DM, lång, Stockholm + Uppland

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,93 29
-16 år 3,97 3
17-20 år 2,90 1
21-34 år 4,16 2
35-54 år 4,06 14
55- år 3,76 9
Kvinnor 3,72 9
Män 4,02 20
Tävlande 3,97 28
Ej tävlande 2,67 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  59 %
  10 %
  4,21 29
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 14
  55- år
  11 %
  89 %
  4,11 9
  Kvinnor
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
  Män
  35 %
  55 %
  10 %
  4,25 20
  Tävlande
  32 %
  61 %
  7 %
  4,25 28
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  55 %
  14 %
  4,17 29
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  43 %
  50 %
  7 %
  4,36 14
  55- år
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
  Kvinnor
  11 %
  67 %
  22 %
  3,89 9
  Män
  40 %
  50 %
  10 %
  4,30 20
  Tävlande
  32 %
  57 %
  11 %
  4,21 28
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  38 %
  31 %
  14 %
  3,59 29
  -16 år
  33 %
  67 %
  3,67 3
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  21 %
  29 %
  36 %
  14 %
  3,57 14
  55- år
  11 %
  67 %
  22 %
  3,67 9
  Kvinnor
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  3,78 9
  Män
  15 %
  35 %
  35 %
  15 %
  3,50 20
  Tävlande
  18 %
  39 %
  29 %
  14 %
  3,61 28
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  52 %
  21 %
  4,07 29
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  36 %
  36 %
  29 %
  4,07 14
  55- år
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
  Kvinnor
  33 %
  44 %
  22 %
  4,11 9
  Män
  25 %
  55 %
  20 %
  4,05 20
  Tävlande
  29 %
  54 %
  18 %
  4,11 28
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  34 %
  10 %
  14 %
  3 %
  3,90 29
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  43 %
  36 %
  7 %
  14 %
  4,07 14
  55- år
  22 %
  33 %
  11 %
  22 %
  11 %
  3,33 9
  Kvinnor
  44 %
  11 %
  22 %
  22 %
  3,78 9
  Män
  35 %
  45 %
  5 %
  10 %
  5 %
  3,95 20
  Tävlande
  39 %
  36 %
  7 %
  14 %
  4 %
  3,93 28
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  52 %
  24 %
  17 %
  7 %
  4,21 29
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  64 %
  21 %
  14 %
  4,50 14
  55- år
  44 %
  22 %
  22 %
  11 %
  4,00 9
  Kvinnor
  33 %
  22 %
  22 %
  22 %
  3,67 9
  Män
  60 %
  25 %
  15 %
  4,45 20
  Tävlande
  54 %
  25 %
  14 %
  7 %
  4,25 28
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  41 %
  31 %
  3 %
  3,86 29
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  36 %
  43 %
  14 %
  7 %
  4,07 14
  55- år
  11 %
  22 %
  67 %
  3,44 9
  Kvinnor
  22 %
  33 %
  33 %
  11 %
  3,67 9
  Män
  25 %
  45 %
  30 %
  3,95 20
  Tävlande
  25 %
  43 %
  32 %
  3,93 28
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  38 %
  24 %
  17 %
  3,62 29
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  29 %
  36 %
  21 %
  14 %
  3,79 14
  55- år
  22 %
  22 %
  33 %
  22 %
  3,44 9
  Kvinnor
  11 %
  33 %
  33 %
  22 %
  3,33 9
  Män
  25 %
  40 %
  20 %
  15 %
  3,75 20
  Tävlande
  21 %
  39 %
  25 %
  14 %
  3,68 28
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  17 %
  14 %
  17 %
  7 %
  24 %
  3,36 29
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  2,67 3
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  29 %
  14 %
  14 %
  21 %
  7 %
  14 %
  3,42 14
  55- år
  11 %
  22 %
  11 %
  11 %
  44 %
  3,60 9
  Kvinnor
  11 %
  11 %
  11 %
  22 %
  11 %
  33 %
  2,83 9
  Män
  25 %
  20 %
  15 %
  15 %
  5 %
  20 %
  3,56 20
  Tävlande
  21 %
  18 %
  14 %
  18 %
  7 %
  21 %
  3,36 28
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  34 %
  10 %
  7 %
  10 %
  4,15 29
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  50 %
  29 %
  7 %
  14 %
  4,42 14
  55- år
  11 %
  44 %
  33 %
  11 %
  3,75 9
  Kvinnor
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  3,78 9
  Män
  45 %
  30 %
  5 %
  5 %
  15 %
  4,35 20
  Tävlande
  39 %
  36 %
  11 %
  4 %
  11 %
  4,24 28
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1

Annonser