Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, DM, medel, Stockholm

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,17 29
-16 år 4,38 3
21-34 år 4,16 2
35-54 år 4,09 13
55- år 4,20 11
Kvinnor 4,15 9
Män 4,17 20
Tävlande 4,17 29
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  59 %
  10 %
  4,21 29
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  31 %
  46 %
  23 %
  4,08 13
  55- år
  27 %
  73 %
  4,27 11
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 9
  Män
  30 %
  55 %
  15 %
  4,15 20
  Tävlande
  31 %
  59 %
  10 %
  4,21 29
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  48 %
  41 %
  10 %
  4,38 29
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  46 %
  31 %
  23 %
  4,23 13
  55- år
  45 %
  55 %
  4,45 11
  Kvinnor
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  Män
  50 %
  40 %
  10 %
  4,40 20
  Tävlande
  48 %
  41 %
  10 %
  4,38 29
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  48 %
  28 %
  17 %
  3 %
  3 %
  4,14 29
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  21-34 år
  100 %
  3,00 2
  35-54 år
  54 %
  23 %
  8 %
  8 %
  8 %
  4,08 13
  55- år
  45 %
  45 %
  9 %
  4,36 11
  Kvinnor
  44 %
  33 %
  22 %
  4,22 9
  Män
  50 %
  25 %
  15 %
  5 %
  5 %
  4,10 20
  Tävlande
  48 %
  28 %
  17 %
  3 %
  3 %
  4,14 29
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  31 %
  17 %
  7 %
  4,14 29
  -16 år
  100 %
  5,00 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  46 %
  15 %
  31 %
  8 %
  4,00 13
  55- år
  27 %
  64 %
  9 %
  4,18 11
  Kvinnor
  67 %
  22 %
  11 %
  4,56 9
  Män
  35 %
  35 %
  20 %
  10 %
  3,95 20
  Tävlande
  45 %
  31 %
  17 %
  7 %
  4,14 29
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  59 %
  17 %
  14 %
  10 %
  4,24 29
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  46 %
  23 %
  15 %
  15 %
  4,00 13
  55- år
  64 %
  18 %
  18 %
  4,45 11
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,33 9
  Män
  55 %
  25 %
  5 %
  15 %
  4,20 20
  Tävlande
  59 %
  17 %
  14 %
  10 %
  4,24 29
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  62 %
  24 %
  14 %
  4,48 29
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  62 %
  23 %
  15 %
  4,46 13
  55- år
  64 %
  18 %
  18 %
  4,45 11
  Kvinnor
  56 %
  22 %
  22 %
  4,33 9
  Män
  65 %
  25 %
  10 %
  4,55 20
  Tävlande
  62 %
  24 %
  14 %
  4,48 29
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  41 %
  17 %
  3 %
  3 %
  3 %
  3,96 29
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  23 %
  46 %
  15 %
  8 %
  8 %
  3,83 13
  55- år
  45 %
  27 %
  18 %
  9 %
  4,09 11
  Kvinnor
  33 %
  56 %
  11 %
  4,11 9
  Män
  30 %
  35 %
  25 %
  5 %
  5 %
  3,89 20
  Tävlande
  31 %
  41 %
  17 %
  3 %
  3 %
  3 %
  3,96 29
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  34 %
  38 %
  14 %
  10 %
  3 %
  3,90 29
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  38 %
  46 %
  8 %
  8 %
  4,15 13
  55- år
  36 %
  18 %
  27 %
  9 %
  9 %
  3,64 11
  Kvinnor
  44 %
  22 %
  22 %
  11 %
  3,67 9
  Män
  30 %
  45 %
  20 %
  5 %
  4,00 20
  Tävlande
  34 %
  38 %
  14 %
  10 %
  3 %
  3,90 29
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  31 %
  17 %
  3 %
  38 %
  3,78 29
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  8 %
  15 %
  31 %
  8 %
  38 %
  3,38 13
  55- år
  9 %
  45 %
  9 %
  36 %
  4,00 11
  Kvinnor
  11 %
  11 %
  22 %
  11 %
  44 %
  3,40 9
  Män
  10 %
  40 %
  15 %
  35 %
  3,92 20
  Tävlande
  10 %
  31 %
  17 %
  3 %
  38 %
  3,78 29
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  41 %
  41 %
  3 %
  3 %
  10 %
  4,31 29
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  46 %
  31 %
  8 %
  15 %
  4,45 13
  55- år
  27 %
  55 %
  9 %
  9 %
  4,00 11
  Kvinnor
  22 %
  44 %
  11 %
  22 %
  3,86 9
  Män
  50 %
  40 %
  5 %
  5 %
  4,47 20
  Tävlande
  41 %
  41 %
  3 %
  3 %
  10 %
  4,31 29

Annonser

Mila