Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Novembertävlingarna, medeldistans

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,95 22
-16 år 3,95 2
17-20 år 4,44 1
35-54 år 4,00 8
55- år 3,87 11
Kvinnor 3,92 4
Män 3,96 18
Tävlande 3,95 22
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  55 %
  14 %
  4,18 22
  -16 år
  100 %
  4,00 2
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  38 %
  63 %
  4,38 8
  55- år
  27 %
  45 %
  27 %
  4,00 11
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Män
  28 %
  61 %
  11 %
  4,17 18
  Tävlande
  32 %
  55 %
  14 %
  4,18 22
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  9 %
  45 %
  27 %
  14 %
  5 %
  3,52 22
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  63 %
  25 %
  13 %
  3,50 8
  55- år
  18 %
  27 %
  27 %
  18 %
  9 %
  3,50 11
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  3,00 4
  Män
  11 %
  50 %
  22 %
  11 %
  6 %
  3,65 18
  Tävlande
  9 %
  45 %
  27 %
  14 %
  5 %
  3,52 22
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  9 %
  23 %
  41 %
  5 %
  9 %
  14 %
  3,21 22
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,33 8
  55- år
  9 %
  18 %
  45 %
  18 %
  9 %
  3,00 11
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  3,50 4
  Män
  6 %
  28 %
  33 %
  6 %
  11 %
  17 %
  3,13 18
  Tävlande
  9 %
  23 %
  41 %
  5 %
  9 %
  14 %
  3,21 22
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  45 %
  36 %
  5 %
  3,68 22
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  13 %
  88 %
  4,13 8
  55- år
  9 %
  18 %
  64 %
  9 %
  3,27 11
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  50 %
  3,75 4
  Män
  11 %
  50 %
  33 %
  6 %
  3,67 18
  Tävlande
  14 %
  45 %
  36 %
  5 %
  3,68 22
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  41 %
  9 %
  4,32 22
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  38 %
  63 %
  4,38 8
  55- år
  55 %
  27 %
  18 %
  4,18 11
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Män
  50 %
  39 %
  11 %
  4,28 18
  Tävlande
  50 %
  41 %
  9 %
  4,32 22
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  36 %
  14 %
  5 %
  4,23 22
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  13 %
  38 %
  4,13 8
  55- år
  45 %
  55 %
  4,45 11
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  3,75 4
  Män
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 18
  Tävlande
  45 %
  36 %
  14 %
  5 %
  4,23 22
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  45 %
  23 %
  5 %
  3,95 22
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  13 %
  63 %
  25 %
  3,88 8
  55- år
  27 %
  45 %
  18 %
  9 %
  3,91 11
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  3,00 4
  Män
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 18
  Tävlande
  27 %
  45 %
  23 %
  5 %
  3,95 22
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  41 %
  27 %
  5 %
  5 %
  3,86 22
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 8
  55- år
  18 %
  36 %
  27 %
  9 %
  9 %
  3,70 11
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  5,00 4
  Män
  11 %
  50 %
  33 %
  6 %
  3,67 18
  Tävlande
  23 %
  41 %
  27 %
  5 %
  5 %
  3,86 22
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  9 %
  14 %
  64 %
  4,00 22
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  100 %
  1
  35-54 år
  13 %
  25 %
  63 %
  3,67 8
  55- år
  18 %
  9 %
  9 %
  64 %
  4,25 11
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  5,00 4
  Män
  11 %
  11 %
  17 %
  61 %
  3,86 18
  Tävlande
  14 %
  9 %
  14 %
  64 %
  4,00 22
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  36 %
  18 %
  4,56 22
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 8
  55- år
  55 %
  27 %
  18 %
  4,67 11
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Män
  44 %
  33 %
  22 %
  4,57 18
  Tävlande
  45 %
  36 %
  18 %
  4,56 22

Annonser

Mila