Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Svartnatta

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,63 5
-16 år 4,10 1
35-54 år 3,50 4
Kvinnor 4,70 1
Män 3,34 4
Tävlande 3,89 4
Ej tävlande 2,60 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  80 %
  4,20 5
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  100 %
  4,00 4
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Tävlande
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,50 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Tävlande
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  20 %
  40 %
  20 %
  3,20 5
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,25 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  25 %
  50 %
  25 %
  2,75 4
  Tävlande
  25 %
  25 %
  50 %
  3,75 4
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  20 %
  40 %
  20 %
  3,20 5
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,00 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  25 %
  50 %
  25 %
  2,75 4
  Tävlande
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,25 4
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  40 %
  40 %
  2,80 5
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  2,50 4
  Kvinnor
  100 %
  3,00 1
  Män
  25 %
  25 %
  50 %
  2,75 4
  Tävlande
  25 %
  50 %
  25 %
  3,00 4
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  40 %
  20 %
  3,40 5
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,00 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  25 %
  50 %
  25 %
  3,00 4
  Tävlande
  50 %
  25 %
  25 %
  3,50 4
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,00 5
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,00 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  50 %
  25 %
  25 %
  2,33 4
  Tävlande
  25 %
  50 %
  25 %
  3,67 4
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  60 %
  20 %
  3,50 5
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,67 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  75 %
  25 %
  3,00 4
  Tävlande
  25 %
  50 %
  25 %
  3,67 4
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1

Annonser

Orienteringsmagasinet 1 kr