Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Kattegattnatt

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,92 14
35-54 år 4,41 3
55- år 3,80 11
Kvinnor 4,11 2
Män 3,89 12
Tävlande 3,90 13
Ej tävlande 4,22 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  64 %
  7 %
  4,21 14
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  55- år
  27 %
  64 %
  9 %
  4,18 11
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  33 %
  58 %
  8 %
  4,25 12
  Tävlande
  31 %
  62 %
  8 %
  4,23 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  71 %
  14 %
  7 %
  3,79 14
  35-54 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  55- år
  9 %
  73 %
  9 %
  9 %
  3,82 11
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  8 %
  67 %
  17 %
  8 %
  3,75 12
  Tävlande
  8 %
  69 %
  15 %
  8 %
  3,77 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  64 %
  36 %
  4,64 14
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  55- år
  64 %
  36 %
  4,64 11
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  67 %
  33 %
  4,67 12
  Tävlande
  69 %
  31 %
  4,69 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  29 %
  43 %
  7 %
  3,64 14
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  55- år
  9 %
  27 %
  55 %
  9 %
  3,36 11
  Kvinnor
  100 %
  3,00 2
  Män
  25 %
  33 %
  33 %
  8 %
  3,75 12
  Tävlande
  15 %
  31 %
  46 %
  8 %
  3,54 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  29 %
  29 %
  7 %
  3,86 14
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  55- år
  27 %
  36 %
  27 %
  9 %
  3,73 11
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  33 %
  25 %
  33 %
  8 %
  3,75 12
  Tävlande
  31 %
  31 %
  31 %
  8 %
  3,77 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  79 %
  7 %
  7 %
  7 %
  4,57 14
  35-54 år
  100 %
  5,00 3
  55- år
  73 %
  9 %
  9 %
  9 %
  4,45 11
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  75 %
  8 %
  8 %
  8 %
  4,50 12
  Tävlande
  77 %
  8 %
  8 %
  8 %
  4,54 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  57 %
  21 %
  7 %
  7 %
  3,50 14
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  55- år
  55 %
  27 %
  9 %
  9 %
  3,27 11
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  8 %
  58 %
  17 %
  8 %
  8 %
  3,50 12
  Tävlande
  8 %
  54 %
  23 %
  8 %
  8 %
  3,46 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  29 %
  21 %
  7 %
  14 %
  14 %
  3,25 14
  35-54 år
  33 %
  67 %
  3,00 3
  55- år
  18 %
  36 %
  18 %
  9 %
  18 %
  3,27 11
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  17 %
  17 %
  25 %
  8 %
  17 %
  17 %
  3,10 12
  Tävlande
  15 %
  31 %
  15 %
  8 %
  15 %
  15 %
  3,27 13
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  7 %
  14 %
  14 %
  50 %
  2,86 14
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  55- år
  9 %
  18 %
  18 %
  55 %
  2,20 11
  Kvinnor
  100 %
  2
  Män
  17 %
  8 %
  17 %
  17 %
  42 %
  2,86 12
  Tävlande
  15 %
  8 %
  15 %
  15 %
  46 %
  2,86 13
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 14
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  55- år
  36 %
  45 %
  18 %
  4,18 11
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  42 %
  42 %
  17 %
  4,25 12
  Tävlande
  46 %
  38 %
  15 %
  4,31 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1

Annonser

Orienteringsmagasinet 1 kr
OK Orion