Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Vilselöpet

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,62 13
21-34 år 4,71 2
35-54 år 4,55 8
55- år 4,75 3
Kvinnor 4,68 3
Män 4,60 10
Tävlande 4,62 13
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  69 %
  31 %
  4,69 13
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  63 %
  38 %
  4,63 8
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 3
  Män
  60 %
  40 %
  4,60 10
  Tävlande
  69 %
  31 %
  4,69 13
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  77 %
  23 %
  4,77 13
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  63 %
  38 %
  4,63 8
  55- år
  100 %
  5,00 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 3
  Män
  70 %
  30 %
  4,70 10
  Tävlande
  77 %
  23 %
  4,77 13
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  77 %
  15 %
  8 %
  4,69 13
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 8
  55- år
  100 %
  5,00 3
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,33 3
  Män
  80 %
  20 %
  4,80 10
  Tävlande
  77 %
  15 %
  8 %
  4,69 13
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  46 %
  46 %
  8 %
  4,50 13
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  38 %
  50 %
  13 %
  4,43 8
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  50 %
  40 %
  10 %
  4,56 10
  Tävlande
  46 %
  46 %
  8 %
  4,50 13
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  62 %
  23 %
  15 %
  4,46 13
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 8
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 10
  Tävlande
  62 %
  23 %
  15 %
  4,46 13
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  62 %
  31 %
  8 %
  4,54 13
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  63 %
  25 %
  13 %
  4,50 8
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  60 %
  30 %
  10 %
  4,50 10
  Tävlande
  62 %
  31 %
  8 %
  4,54 13
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  62 %
  31 %
  8 %
  4,54 13
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  63 %
  25 %
  13 %
  4,50 8
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 3
  Män
  50 %
  40 %
  10 %
  4,40 10
  Tävlande
  62 %
  31 %
  8 %
  4,54 13
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  15 %
  69 %
  4,50 13
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  13 %
  13 %
  75 %
  4,50 8
  55- år
  100 %
  3
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  20 %
  80 %
  5,00 10
  Tävlande
  15 %
  15 %
  69 %
  4,50 13
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  13
  21-34 år
  100 %
  2
  35-54 år
  100 %
  8
  55- år
  100 %
  3
  Kvinnor
  100 %
  3
  Män
  100 %
  10
  Tävlande
  100 %
  13
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  77 %
  15 %
  8 %
  4,83 13
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 8
  55- år
  100 %
  5,00 3
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  5,00 3
  Män
  80 %
  20 %
  4,80 10
  Tävlande
  77 %
  15 %
  8 %
  4,83 13

Annonser